Chính sách cấp phép bản quyền/Licensing Solarwinds

by | Solarwinds

Bài viết này cho bạn thông tin liên quan đến các cấp phép và quy trình quản lý và kích hoạt giấy phép cho từng sản phẩm của Solarwinds.

Các hình thức cấp phép bản quyền của Solarwinds

Perpetual License

Bằng cách mua giấy phép vĩnh viễn (Perpetual) cho phần mềm SolarWinds®, bạn có quyền sử dụng phần mềm vô thời hạn. Điều này đòi hỏi một khoản phí trả trước và bao gồm hỗ trợ 24/7 của SolarWinds và quyền truy cập để nâng cấp phiên bản trong năm đầu tiên. Sau khi kết thúc năm đầu tiên, bạn có tùy chọn mua bảo trì/duy trì và hỗ trợ liên tục hàng năm với một khoản phí bổ sung.

Giấy phép vĩnh viễn (Perperual) thường được mua bằng cách sử dụng chi phí vốn (CapEx) và khấu hao trong một khoảng thời gian (chẳng hạn như ba đến năm năm). Có cả ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng CapEx, và bạn nên tham khảo ý kiến của tổ chức tài chính của mình để xác định những gì tốt nhất cho nhu cầu của bạn.

  • Bạn giữ lại giấy phép sử dụng phần mềm vô thời hạn.
  • Bảo trì và hỗ trợ năm đầu tiên bao gồm tùy chọn gia hạn hỗ trợ sau năm 1.
  • Thường được mua bằng CapEx.

Subscription License

Giấy phép thuê bao (Subscription) hay thanh toán qua đăng ký (đôi khi được gọi là cấp phép dựa trên thời hạn) là một mô hình ngày càng phổ biến để mua giấy phép phần mềm. Với đăng ký (subscription), bạn trả tiền để sử dụng phần mềm cho một thời hạn xác định (bất cứ nơi nào từ một đến năm năm) với quyền gia hạn vào cuối kỳ. Trong thời hạn đăng ký, bạn nhận được hỗ trợ 24/7 của SolarWinds và quyền truy cập để nâng cấp phiên bản.

Chi phí đăng ký/thuê bao ít hơn nhiều so với chi phí trả trước của giấy phép vĩnh viễn; tuy nhiên, khi hết thời hạn, bạn không còn quyền sử dụng phần mềm. Giấy phép đăng ký thường được mua bằng chi phí hoạt động (OpEx), trái ngược với CapEx được sử dụng cho giấy phép vĩnh viễn. Đối với các tổ chức có CapEx hạn chế, giấy phép đăng ký có thể cung cấp cho bạn sự linh hoạt mà bạn cần. Cũng có thể có một số lợi thế về kế toán hoặc thuế khi sử dụng OpEx. Một lần nữa, hãy tham khảo ý kiến với tổ chức tài chính của bạn để xác định những gì tốt nhất cho bạn.

  • Bạn có quyền sử dụng phần mềm trong thời hạn đăng ký.
  • Bảo trì và hỗ trợ trong suốt thời gian thuê bao.
  • Thường được mua bằng OpEx.

Sản phẩm nào của Solarwinds có mô hình cấp phép thuê bao Subscription?

SolarWinds cung cấp một số sản phẩm cho network on-premise và network SaaS, hệ thống, cơ sở dữ liệu, bảo mật, dịch vụ CNTT và các công cụ quản lý và giám sát ứng dụng thông qua mô hình đăng ký thuê bao.

NetworkSystemsDatabaseSecurityIT ServiceApplications
Network Performance Monitor (NPM)Server & Application Monitor (SAM)Database Performance Analyzer (DPA)Access Rights Manager (ARM)Service Desk (SaaS)Server & Application Monitor (SAM)
NetFlow Traffic Analyzer (NTA)Virtualization Manager (VMAN)Database Performance Monitor (DPM) (SaaS)Security Event Manager (SEM)Web Help Desk®AppOptics™ (SaaS)
Network Configuration Manager (NCM)Log Analyzer (LA)Log Analyzer (LA)Log Analyzer (LA)
IP Address Manager (IPAM)Storage Resource Monitor (SRM)Patch ManagerLoggly® (SaaS)
User Device Tracker (UDT)Server Configuration Monitor (SCM)Server Configuration Monitor (SCM)Pingdom® (SaaS)
VoIP & Network Quality Manager (VNQM)Web Performance Monitor (WPM)Papertrail™ (SaaS)
Network Automation Manager (NAM)Web Performance Monitor (WPM)

Các câu hỏi về license & chính sách cấp phép Solarwinds thường gặp

Thời gian cấp phép license Solarwinds là bao lâu?

SolarWinds cung cấp các điều khoản thuê bao (subscription) một, ba, và năm năm. Liên hệ chúng tôi để được tư vấn đúng với nhu cầu.

Các sản phẩm truyền thống của Solarwinds cho on-premise, có lựa chọn trả theo tháng không?

Không, Solarwinds không có các tùy chọn hàng tháng cho các sản phẩm này. Chúng tôi chỉ có các điều khoản đăng ký thuê bao hàng năm và những điều khoản về trả trước. Nếu bạn mua một thuê bao ba năm, bạn sẽ được thanh toán cho cả ba năm trả trước.

Điều gì xảy ra khi đăng ký thuê bao (subscription) kết thúc?

Giấy phép đăng ký thuê bao (subscription) sẽ tự động gia hạn cho một điều khoản khác. Nếu bạn chọn không gia hạn đăng ký, sản phẩm sẽ không tiếp tục hoạt động ngoài thời hạn đăng ký của bạn.

Tôi là khách hàng đã sở hữu bản quyền vĩnh viễn (Perpetual License), bản quyền đăng ký thuê bao (Subscription License) có ảnh hưởng như thế nào?

Không có tác động đến giấy phép hiện tại của bạn, bạn sẽ tiếp tục sở hữu vĩnh viễn. Nếu bạn quyết định mua giải pháp bổ sung, bạn sẽ có tùy chọn mua vĩnh viễn hoặc đăng ký thuê bao. Bạn có thể phối hợp cả hai loại giấy phép trên cùng một cài đặt. Quyết định hoàn toàn phụ thuộc vào bạn và nên dựa trên nhu cầu của tổ chức của bạn.

Một số vấn đề liên quan khác về bản quyền/chính sách cấp phép các. sản pjaamr solarwinds

Tìm giấy phép bản quyền/licensing ở đâu?

Giấy phép bản quyền/Licensing khách hàng có thể tìm thấy trong email chỉ định, VinSEP sẽ gửi giấy phép bản quyền/kích hoạt license qua email theo thông tin mà khách hàng cung cấp.

Các môi trường chấp nhận cấp phép Solarwinds

NPM 12.1 – EOL;NPM 12.2;SAM 6.4;SAM 6.5;SAM 6.6;NPM 12.3;SCM 1.0;SAM 6.7;NPM 12.4;SAM 6.8;SCM 1.1;SEM 6.7;NPM 12.5;SAM 6.9;SCM 1.2

Chính sách cấp phép bản quyền/Licensing áp dụng cho các sản phẩm nào?

Chi tiết cấp phép một số sản phẩm


Web Performance Monitor (WPM) 

Mua bản quyền phần mềm Web Performance Monitor (WPM) 

Thông tin giấy phép bản quyền chung

Cấp phép cho nhiều sản phẩm Nền tảng Orion dựa trên số lượng nút được theo dõi. Cấp phép WPM dựa trên số lượng giao dịch được chỉ định cho các vị trí giao dịch lưu trữ Trình phát WPM. Còn được gọi là “vị trí người chơi”, các vị trí giao dịch có thể nằm trên máy chủ Orion chính hoặc trên các máy chủ từ xa kết nối với máy chủ Orion.

WPM được cấp phép bởi tổng số giao dịch được thực hiện, bất kể giao dịch được quản lý hay không được quản lý. Số lượng giấy phép được sử dụng được tính bằng cách nhân số lượng bản ghi với số lượng vị trí được chỉ định, như thể hiện trong các ví dụ này.

5 giao dịch tại 1 địa điểm = 5 giấy phép
5 giao dịch tại 3 địa điểm = 15 giấy phép

LICENSE TIERIMPLEMENTEDTRANSACTIONS
WPM55License with 1st-year maintenance
WPM10
10License with 1st-year maintenance
WPM20
20License with 1st-year maintenance
WPM50
50License with 1st-year maintenance
WPM100
100License with 1st-year maintenance
WPM200
200License with 1st-year maintenance
WPMXUnlimited, standard playback rateLicense with 1st-year maintenance

Access Rights Manager (ARM)

(Cập nhật mới nhất ngày 25/02/2020)

-> Mua bản quyền phần mềm Access Rights Manager (ARM)

Khách hàng hiện tại

Khách hàng hiện tại có thể tiếp tục sử dụng mô hình giấy phép hiện tại không thay đổi trong phạm vi hiện tại (8MATE). Trong phạm vi bảo trì hợp lệ, các bản cập nhật có thể tiếp tục được cài đặt và sử dụng. Để mở rộng phạm vi chức năng (nâng cấp), cần phải chuyển sang mô hình giấy phép mới.

Thông tin giấy phép bản quyền chung

Access Rights Manager được cấp phép bởi số lượng tài khoản được kích hoạt trong Active Directory (bao gồm tất cả tài khoản người dùng AD và tài khoản dịch vụ được kích hoạt).

Quản lý giấy phép bản quyền/lisense

Trial License

Tải dùng thử ARM tại hãng

Phiên bản dùng thử chứa một giấy phép được tự động kích hoạt bởi cài đặt. Giấy phép dùng thử có hiệu lực trong 30 ngày kể từ ngày cài đặt và phải tuân theo các hạn chế sau:

  • Số lượng hàng ngang trong các báo cáo (report) bị hạn chế.
  • Số lượng các hành động thay đổi có thể được thực hiện bị hạn chế.

Dameware

Thông tin giấy phép bản quyền chung

Dameware gồm cả 2 giấy phép là stand-alone and centralized:

Quản lý giấy phép bản quyền/lisense


Database Performance Analyzer (DPA)

Mua bản quyền phần mềm Database Performance Analyzer (DPA)

Thông tin giấy phép bản quyền chung

Quản lý giấy phép bản quyền/lisense


Engineer’s Toolset (ETS)

Thông tin giấy phép bản quyền chung

Tham khảo tại hãng

Quản lý giấy phép bản quyền/lisense

Giấy phép có cùng ngày hết hạn và hiển thị khi chưa được kích hoạt có thể được hợp nhất thành một giấy phép duy nhất. Tham khảo tại hãng.

Engineer’s Toolset for Desktop

Tham khảo tại hãng

Engineer’s Toolset on the Web


IP Address Manager (IPAM)

Mua bản quyền phần mềm IP Address Manager (IPAM)

Thông tin giấy phép bản quyền chung

Cấp phép và triển khai (xem tại hãng)

Quản lý giấy phép bản quyền/lisense


ipMonitor

Một số phiên bản cũ hơn của ipMonitor yêu cầu số sê-ri. Nếu bạn được nhắc nhập số sê-ri thay vì khóa kích hoạt vui lòng liên hệ support vinSEP để được hỗ trợ.

Quản lý giấy phép bản quyền/lisense

Giấy phép ipMonitor có thể được kích hoạt trong sản phẩm và được duy trì với chế độ độc lập (stand-alone)


Kiwi CatTools


Kiwi Syslog Server


Security Event Manager (SEM), tên gọi cũ là Log & Event Manager (LEM)

Mua bản quyền phần mềm Security Event Manager (SEM)

Thông tin giấy phép bản quyền chung

Quản lý giấy phép bản quyền/lisense


Log Analyzer (LA)

Mua bản quyền phần mềm Log Analyzer (LA)

Thông tin giấy phép bản quyền chung

Chính sách cấp phép LA (xem tại hãng)

Quản lý giấy phép bản quyền/lisense


Netflow Traffic Analyzer

Mua bản quyền phần mềm Netflow Traffic Analyzer

Thông tin giấy phép bản quyền chung

Cấp phép phần mềm (xem tại hãng)

Quản lý giấy phép bản quyền/lisense


Network Configuration Manager (NCM)

Mua bản quyền phần mềm Network Configuration Manager (NCM)

Thông tin giấy phép bản quyền chung

Cấp phép phần mềm (xem tại hãng)

Quản lý giấy phép bản quyền/lisense


Network Performance Monitor (NPM)

Mua bản quyền phần mềm Network Performance Monitor (NPM)

Thông tin giấy phép bản quyền chung

Cấp phép phần mềm (xem tại hãng)

Quản lý giấy phép bản quyền/lisense


Network Topology Mapper (NTM) 

Mua bản quyền phần mềm Network Topology Mapper (NTM)

Quản lý giấy phép bản quyền/lisense

Giấy phép NTM có thể được kích hoạt trong khi cài đặt hoặc sử dụng độc lập (stand-alone), chi tiết tham khảo các link sau tại hãng:


Patch Manager 

Mua bản quyền phần mềm Patch Manager

Thông tin giấy phép bản quyền chung

Cấp phép phần mềm (xem tại hãng)

Quản lý giấy phép bản quyền/lisense


Server & Application Monitor (SAM) 

Mua bản quyền phần mềm Server & Application Monitor (SAM)

Thông tin giấy phép bản quyền chung

 SAM licensing model

Quản lý giấy phép bản quyền/lisense


Server Configuration Monitor (SCM) 

Mua bản quyền phần mềm Server Configuration Monitor (SCM) 

Thông tin giấy phép bản quyền chung

 SCM licensing

Quản lý giấy phép bản quyền/lisense

Bắt đầu với các sản phẩm SolarWinds Orion 2016.2 (tất cả các phiên bản SCM), Trình quản lý giấy phép dựa trên web thay thế Trình quản lý giấy phép Windows độc lập trước đó. Để biết thêm thông tin, xem các trang sau:


Serv-U MFT Server, Serv-U FTP Server, & Serv-U Gateway 

Thông tin giấy phép bản quyền chung

Xin lưu ý: Giấy phép Serv-U hiện có sẵn trong Cổng thông tin khách hàng. Nếu giấy phép của bạn đã được mua trước ngày 27 tháng 7 năm 2016, hãy tìm email kích hoạt của bạn hoặc liên hệ với Dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ.

Quản lý giấy phép bản quyền/lisense


SolarWinds Backup 

Mua bản quyền phần mềm Solarwinds Backup

Xin lưu ý: Giấy phép sao lưu SolarWinds không có trong Cổng thông tin khách hàng, chúng được gửi qua email.

Có hai cách để có quyền truy cập vào SolarWinds Backup:

  1. Bằng cách đăng ký dùng thử miễn phí (tài khoản sau này có thể được nâng cấp).
  2. Bằng cách yêu cầu người dùng hiện tại tạo tài khoản thông qua Bảng điều khiển sao lưu và khôi phục (xem “Thêm người dùng” trong Quản lý người dùng).

Storage Resource Monitor (SRM) 

Mua bản quyền phần mềm Storage Resource Monitor (SRM)

Thông tin giấy phép bản quyền chung

Cấp giấy phép SRM áp dụng cho số lượng ổ đĩa cứng và ổ đĩa trạng thái rắn trên tất cả các hệ thống Lưu trữ chia sẻ (SAN, NAS) thay vì các nút. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Cấp phép SRM trong Hướng dẫn quản trị viên SRM.

Quản lý giấy phép bản quyền/lisense

Bắt đầu với các sản phẩm SolarWinds Orion 2016.2 (SRM 6.3 trở lên), Trình quản lý giấy phép dựa trên web thay thế Trình quản lý giấy phép Windows độc lập trước đó. Để biết thêm thông tin, xem các trang sau:


User Device Tracker (UDT) 

Mua phần mềm bản quyền User Device Tracker (UDT) 

Thông tin giấy phép bản quyền chung

 UDT licensing information

Quản lý giấy phép bản quyền/lisense

Bắt đầu với các sản phẩm SolarWinds Orion 2016.2 (UDT 3.2.2 trở lên), Trình quản lý giấy phép dựa trên web thay thế Trình quản lý giấy phép Windows độc lập trước đó. Để biết thêm thông tin, xem các trang sau:


Virtualization Manager (VMAN) 

Mua bản quyền phần mềm Virtualization Manager (VMAN)

Thông tin giấy phép bản quyền chung

Quản lý giấy phép bản quyền/lisense


VoIP Network Quality Manager (VNQM) 

Mua bản quyền phần mềm VoIP Network Quality Manager (VNQM) 

Thông tin giấy phép bản quyền chung

 VNQM licensing and deployment

Quản lý giấy phép bản quyền/lisense

Bắt đầu với các sản phẩm SolarWinds Orion 2016.2 (VNQM 4.2.4 trở lên), Trình quản lý giấy phép dựa trên web thay thế Trình quản lý giấy phép Windows độc lập trước đó. Để biết thêm thông tin, xem các trang sau:

Tham khảo Solarwinds.com

VinSEP
VinSEP

VinSEP (Công ty TNHH Mục Tiêu Số, MST: 0316094847)- chúng tôi là chuyên gia trong giải pháp/dịch vụ CNTT & phần mềm bản quyền. VinSEP giúp doanh nghiệp chuyển đổi thành nơi làm việc hiện đại (Modern Workplace) & phát triển trong thời đại công nghiệp 4.0.

VinSEP chỉ có một website Official chính thức là VinSEP.com.

Bài viết liên quan

Mua Papertrail

Mua Papertrail

Tư vấn mua, báo giá bản quyền phần mềm Papertrail - Quản lý nhật ký lưu trữ trên đám mây để xử lý...