PHẦN MỀM Web Help Desk

Phần mềm quản lý tài sản và tạo ticket giá tốt.

TÍNH NĂNG CHÍNH Web Help Desk

Quản lý ticket

Hợp lý hóa hỗ trợ từ yêu cầu ticket để giải quyết

Quản lý tài sản CNTT

Khám phá và quản lý tài sản phần cứng và phần mềm

Quản lý knowledgebase

Tập trung quản lý knowledgebase với nền tảng kiến thức tích hợp

Quản lý các thay đổi

Quản lý yêu cầu thay đổi với quy trình phê duyệt tự động

Không chỉ CNTT

Phần mềm SolarWinds® Web Help Desk® đã được áp dụng trong CNTT, quản lý cơ sở, nhân sự, dịch vụ tại hiện trường và các lĩnh vực dịch vụ khác.

TẠI SAO CHỌN PHẦN MỀM Web Help Desk?

Quản lý tự động

Tự động hóa quản lý yêu cầu dịch vụ thông qua việc tạo ticket, chuyển tiếp hay nâng mức ticket.

Vi phạm SLA của bạn có thể gây rắc rối cho doanh nghiệp của bạn

Thiết lập vi phạm của SLA khi tiếp cận các thông báo và các thông báo nhắc nhở SLA theo ngày cụ thể. Tùy chỉnh quy trình làm việc leo thang và xuống thang.

Phần mềm quản lý dịch vụ của bạn chứa rất nhiều thông tin. Đừng để nó vào tay kẻ xấu.

Tự động khám phá và thêm thông tin khách hàng vào Web Help Desk từ các máy chủ AD và LDAP.

Phần cứng, phần mềm và các tài sản CNTT khác hỗ trợ doanh nghiệp của bạn ngày càng mở rộng. Làm thế nào bạn sẽ theo kịp?

Sử dụng tích hợp sẵn có với JAMF Casper Suite, Quản lý tuyệt đối, Microsoft SCCM và SMS.

Quản lý việc sử dụng, tính sẵn có và sức khỏe của tài sản CNTT và theo dõi điều này theo thời gian.

Đơn giản hóa việc quản lý tài sản CNTT với phát hiện tài sản tích hợp, quản lý kho và báo cáo.

Đừng lãng phí thời gian để trả lời các câu hỏi lặp đi lặp lại.

Tận dụng cơ sở kiến thức knowledgebase cho các vấn đề phổ biến.

Các vấn đề liên quan đến nhiều ticket nên được quản lý theo từng bước để tránh hỗn loạn.

Liên kết các yêu cầu dịch vụ với nhau để theo dõi và quản lý các dự án CNTT liên quan đến nhiều nhiệm vụ, bất kể loại nào.

Hỗ trợ người dùng cuối tốt có nghĩa là luôn đáp ứng sự hài lòng của khách hàng và cách nhóm của bạn thực hiện.

Định cấu hình khảo sát phản hồi tự động cho người dùng cuối khi hoàn thành yêu cầu dịch vụ.

Tạo ticket thủ công làm mất thời gian và làm ảnh hưởng đến việc giải quyết vấn đề.

Sử dụng các giao thức IMAP, POP và Exchange để tự động chuyển đổi email yêu cầu dịch vụ ticket.

An toàn bảo mật hơn

Cải thiện bảo mật thông qua hỗ trợ mã hóa tương thích FIPS 140-2 và các kết nối SSL chế độ FIPS.