Home » Solarwinds » Công cụ bảo mật CNTT Solarwinds » Solarwinds Patch Manager

Patch Manager

Phần mềm quản lý bản vá (patch) được thiết kế để giải quyết nhanh chóng các lỗ hổng phần mềm.

Các tính năng chính

  • Quản lý bản vá Microsoft WSUS.
  • Tích hợp với SCCM.
  • Quản lý lỗ hổng.
  • Gói xây dựng sẵn / thử nghiệm trước.
  • Bản vá báo cáo tuân thủ.
  • Bảng điều khiển trạng thái bản vá (patch).

TÍNH NĂNG CHÍNH

Patch Manager

Quản lý bản vá (patch) đơn giản

Tự động vá và báo cáo và tiết kiệm thời gian bằng cách đơn giản hóa việc quản lý bản vá trên máy chủ và máy trạm.

Mở rộng trên WSUS

Giảm rủi ro bảo mật và hạn chế gián đoạn dịch vụ bằng cách giúp đảm bảo rằng các bản vá được áp dụng và kiểm soát những gì được vá và khi nào.

Sử dụng SCCM dễ dàng

Giữ cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy chủ và máy ảo của bạn được vá và bảo mật với các bản vá mới nhất cho các ứng dụng của bên thứ 3.

Chứng minh sự tuân thủ bản vá

Theo kịp các lỗ hổng và tạo báo cáo tóm tắt để hiển thị trạng thái vá (patch).

Mô hình định giá đơn giản

Được cấp phép theo số lượng giao dịch và địa điểm được giám sát, vì vậy hãy kiểm tra thường xuyên khi cần thiết.

TẠI SAO CHỌN PHẦN MỀM Patch Manager?

WSUS là một công cụ tuyệt vời, nhưng nó thiếu khả năng lên lịch hiệu quả cho các bản vá và báo cáo về tình trạng bản vá.

Quản lý các bản vá cho các sản phẩm Microsoft của bạn cũng như chẩn đoán và khắc phục các sự cố từ Windows Update Agent với phần mềm vá lỗi SolarWinds.

Thời gian giữa việc phát hiện ra một lỗ hổng hệ điều hành hoặc ứng dụng và sự xuất hiện của một khai thác đang giảm dần.

Khám phá các trạng thái bản vá và lỗ hổng của tất cả các ứng dụng của Microsoft và các bên thứ 3 khác.

Thật khó để đạt được sự cân bằng giữa theo dõi trạng thái bản vá và áp dụng trạng thái mới.

Xác định trạng thái của các bản vá và thể hiện sự tuân thủ bản vá đối với kiểm toán viên và các bên liên quan nội bộ.

Mặc dù sử dụng SCCM, khi nói đến quản lý bản vá và phân phối phần mềm của các bản cập nhật không phải của Microsoft, mọi thứ có thể trở nên phức tạp.

Xem chi tiết cho nhiều bản vá phần mềm của bên thứ 3 và trạng thái của các điểm cuối do SCCM quản lý.

Nghiên cứu, viết kịch bản (script), đóng gói và thử nghiệm các bản vá cho các ứng dụng của bên thứ 3 đòi hỏi thời gian và tài nguyên mà bạn chỉ đơn giản là không có.

Sử dụng các gói ứng dụng của bên thứ 3, bao gồm Java ™, đã được SolarWinds xây dựng và thử nghiệm.

Theo dõi ai đã vá, với những gì, và những gì vẫn cần phải vá là đủ khó, đặc biệt là với các bản vá mới được gắn.

Bạn có thể xem các bản vá mới nhất hiện có, 10 bản vá bị thiếu hàng đầu và tình trạng chung của môi trường của bạn bằng phần mềm vá SolarWinds.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN