Hướng dẫn sử dụng phần mềm WinRAR

Hướng dẫn sử dụng phần mềm WinRAR

Tổng hợp các tính năng và thông số tùy chọn khi sử dụng phần mềm WinRAR. Cùng VinSEP.com tìm hiểu cụ thể các thông số lựa chọn tối ưu.

Tính năng và thông số cần biết khi sử dụng phần mềm WinRAR

WinRAR trên PC cung cấp một giao diện trình duyệt tổng thể giúp sử dụng một cách dễ dàng. Chúng tôi xin liệt kê các tính năng & thông số trong thẻ General, Advanced, Option.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm WinRAR | VinSEP

Tính năng và thông số của Thẻ General khi sử dụng phần mềm WinRAR

Compression Method

Bao gồm các thông số như “Normal”, “Good” và “Best” là tùy chọn của Compression Method. Giúp WinRAR tạo ra các mức độ nén khác nhau khi nén tệp. Dưới đây là sự khác biệt giữa chúng:

 • Normal. Đây là mức độ nén mặc định của WinRAR có mức độ nén ổn định với tốc độ nhanh. Mức nén này tạo ra kích thước lưu trữ nhỏ hơn so một chút so với tệp tin gốc. Đây là mức độ phổ biến và thường dùng để nén các tệp thành một tệp RAR.
 • Good. Mức nén “Good” sử dụng thuật toán nén mạnh hơn mức “Normal”. Tệp sau khi nén sẽ nhỏ hơn nhiều so với tệp tin gốc. Vì vậy sẽ mất nhiều thời gian hơn so với mức “Normal”. Mức nén này thích hợp khi muốn giảm kích thước lưu trữ mà không quan trọng thời gian nén.
 • Best. Mức nén “Best” là mức độ nén cao nhất trong các tùy chọn. Cho ra kích thước lưu trữ nhỏ nhất, vừa mất thời gian lâu nhất vừa cần tài nguyên máy tính nhiều nhất. Giảm sau kích thước tệp nén trong khi thời gian và tìa nguyên máy tính được sử dụng nhiều hơn.

Các mức độ nén là sự đánh đổi sự thoải mái, thời gian, và tài nguyên máy tính. Tùy vào mục đích lưu trữ, và thời gian thực hiện mà chọn thông số phù hợp.

Dictionary Size

WinRAR cho phép người dùng chỉ định kích thước bộ nhớ đệm được sử dụng trong quá trình nén và giải nén. Dưới đây giải thích thông số Dictionary Size như 32 MB và 1024 MB.

 • Dictionary Size – 32 MB. WinRAR sử dụng bộ nhớ đệm 32 MB để lưu trữ thông tin nén và giải nén. Kích thước này thích hợp cho các tệp tin nhỏ hoặc máy tính cấu hình thấp.
 • Dictionary Size – 1024 MB. WinRAR sử dụng tài nguyên bộ nhớ đệm lớn hơn là 1024 MB (hoặc 1 GB). Kích thước lớn hơn này cho phép nén và giải nén tệp tin lớn hơn một cách hiệu quả hơn. Bộ nhớ đệm (cache) WinRAR sử dụng RAM (Random Access Memory) của máy tính.

Quá trình nén và giải nén diễn ra nhanh hơn tăng thông số trên. Đổi lại bạn cũng bị chiếm tài nguyên của máy tính khi thực thi cho cả người & thiết bị bên nén và cả bên giải nén.

Update mode

Là một tùy chọn cho phép người dùng xác định cách thức cập nhật các tệp tin. Sự cập nhật này diễn ra trong cả quá trình nén hoặc giải nén với WinRAR. Các tùy chọn này của Update Mode là các phương án khác nhau để quản lý các tệp. Giúp giải quyết các vấn đề trùng lặp hoặc thay đổi trong quá trình nén hoặc giải nén.

Dưới đây là giải thích cho các giá trị trong “Update mode”:

 • Add and replace files. WinRAR sẽ thêm các tệp tin mới vào file nén và thay thế bất kỳ tệp tin nào có tên trùng lặp. Có nghĩa là nếu có các tệp tin cùng tên đã tồn tại trong file nén, sẽ bị thay thế bởi các tệp tin mới được nén.
 • Add and update files. Phần mềm WinRAR sẽ thêm các tệp mới vào file nén và cập nhật các tệp đã tồn tại trong file nén. Nếu tệp tin đã tồn tại trong file nén có phiên bản mới hơn trong quá trình nén, nó sẽ được cập nhật với phiên bản mới.
 • Fresh existing file only. WinRAR chỉ cập nhật các tệp tin đã tồn tại trong file nén nếu có phiên bản mới hơn xuất hiện. Nếu tệp tin không tồn tại trong file nén, nó sẽ không được thêm vào.
 • Synchronize archive contents. WinRAR sẽ đồng bộ nội dung của file nén với thư mục nguồn, chỉ bao gồm các tệp tin có sự thay đổi hoặc tạo mới. Nếu tệp tin đã tồn tại trong file nén và không có sự thay đổi nào, nó sẽ không được cập nhật.

Các giá trị của “Update mode” của WinRAR dùng để xử lý các tệp tin khi có sự trùng lặp hoặc thay đổi trong quá trình nén hoặc giải nén. Việc lựa chọn giá trị phù hợp sẽ giúp quản lý tệp tin một cách linh hoạt và hiệu quả.

Archiving options

Khi sử dụng phần mềm WinRAR, thì đây là tùy chọn cho phép xác định cấu hình quá trình nén và giải nén tệp. Dưới đây là giải thích cho các giá trị tùy chọn của “Archiving options” bao gồm:

 • Add recovery record. Tạo một bản sao dự phòng chứa thông tin khôi phục trong file nén. Thông tin khôi phục này dùng để sửa các tệp bị hỏng khi file nén bị lỗi.
 • Create solid archive. Tạo ra một file nén cứng (solid archive). Tệp sẽ được nén vào một khối duy nhất, giúp tăng hiệu suất nén. Tuy nhiên, nếu cần truy cập một tệp cụ thể trong file nén, sẽ phải giải nén toàn bộ file.
 • Create SFX archive. Tạo ra một tệp tin tự giải nén (self-extracting file). Tệp tin này cho phép người nhận giải nén các tệp tin mà không cần cài đặt WinRAR trên máy tính.
 • Delete files after archiving. WinRAR sẽ xóa các tệp nguồn sau khi đã nén chúng vào file nén. Giúp tiết kiệm không gian lưu trữ trên ổ cứng sau quá trình nén.
 • Encrypt file names. WinRAR sẽ mã hóa tên tệp tin trong file nén. Giúp bảo mật thông tin về tên tệp tin khi chia sẻ hoặc lưu trữ file nén.
 • Test archived files. Kiểm tra tính toàn vẹn của các tệp tin trong file nén sau khi quá trình nén hoặc giải nén hoàn tất. Điều này giúp đảm bảo rằng các tệp tin không bị hỏng hoặc lỗi trong quá trình xử lý.
 • Lock archive. Khóa file nén, là gán một mật khẩu hoặc mã PIN để khóa file nén. File nén sẽ không bị thay đổi sau quá trình tạo nén. Việc khóa file nén có thể giúp bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu. Hoặc găn chặn sự thay đổi khi không được ủy quyền.

Tính năng và thông số của Thẻ Advanced

Với “NTFS options” cho các tùy chọn liên quan đến hệ thống tệp NTFS trên ổ đĩa.

Các giá trị tùy chọn trong “NTFS options”

 • Save file security. Bảo lưu thông tin về bảo mật của tệp. Bao gồm các quyền truy cập và các quyền người dùng trên tệp tin. Khi bạn giải nén tệp tin, các thông tin về bảo mật sẽ được khôi phục lại.
 • Save file streams. Lưu trữ các “file streams” (dòng tệp tin) của tệp tin NTFS. Trong hệ thống tệp NTFS, một tệp chứa nhiều dòng tệp, mỗi dòng tệp chứa dữ liệu hoặc thông tin bổ sung. Khi chọn tùy chọn này, WinRAR sẽ lưu giữ các dòng tệp tin đó khi nén và khôi phục khi giải nén.
 • Store symbolic links as links. Lưu trữ các ký tự symbolic links (lệnh ‘mklink /D’) giữa các folder. Khi giải nén sẽ tạo lại symbolic link này liên kết đúng các folder với nhau.
 • Store hard links as links. Lưu trữ các liên kết hard llinks (lệnh ‘mklink /H’) giữa các tệp và folder trước và sau khi giải nén.

Cần giải đáp thắc mắc khi sử dụng phần mềm WinRAR. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

Công Ty TNHH Mục Tiêu Số (MST: 0316094847)

Khi sử dụng phần mềm WinRAR cần hiểu rõ các khái niệm lưu trữ liên kết này như sau:

Giả sử có hai thư mục là “C:\Documents” và “C:\Backup”. Tạo một liên kết từ thư mục “Backup” đến thư mục “Documents” như sau:

 • Mở Command Prompt (cmd).
 • Gõ lệnh sau: mklink /D C:\Backup C:\Documents
 • Một symbolic link từ thư mục “Backup” đến thư mục “Documents” được tạo ra.
 • Khi truy cập vào thư mục “Backup”, sẽ thấy các tệp tin và thư mục trong thư mục “Documents”.
 • Bất kỳ thay đổi nào thực hiện trong thư mục “Documents” sẽ ngay lập tức thấy trong thư mục “Backup”.

Symbolic link cho phép bạn tạo một liên kết từ một vị trí đến một vị trí khác. Giúp truy cập dữ liệu từ nhiều địa điểm mà không cần sao chép dữ liệu thực tế. Link Shortcut thường thấy trên màn hình desktop của PC cũng là một dạng Symlink này.

Giả sử có một thư mục gốc là “C:\Documents” và trong thư mục này có một tệp tin gọi là “file.txt”. Nhu cầu tạo một liên kết từ thư mục gốc đến tệp tin này mà không cần sao chép nội dung tệp tin.

 • Mở Command Prompt (cmd).
 • Gõ lệnh sau: mklink /H C:\Backup\file_goc.txt C:\Documents\file1.txt
 • Một hard link từ thư mục “Backup” đến tệp “file1.txt” trong thư mục “Documents”.
 • Cập nhật nội dung trên tệp “file1.txt” có hard link “file_goc.txt” sau đó sẽ nội dung sẽ cập nhật vào “file_goc.txt”.

Hard link cho phép tạo liên kết tới một tệp từ nhiều tệp khác trên máy. Khi có thay đổi nội dung của các tệp trên máy tính, sau đó tệp được liên kết sẽ được cập nhật theo. Nếu xóa một hard link, tệp tin gốc vẫn tồn tại cho đến khi tất cả các hard link đều bị xóa.

Tính năng và thông số của Thẻ Backup

Đây là tab giúp thực hiện công việc cần sao lưu/back up dữ liệu. Phần này có thể tham khảo sử dụng phần mềm WinRAR tại bài viết này.

Bản quyền Foxit PDF Editor Suite | Tích hợp ChatGPT

Bản quyền Foxit PDF Editor Suite | Tích hợp ChatGPT

Bản quyền Foxit PDF Editor Suite for Teams thay thế Foxit PDF Editor Pro Plus tháng 05 năm 2023. Cùng VinSEP.com tìm hiểu có những sự thay đổi nào trong việc trang bị các phiên bản bản quyền chính hãng.

Khám phá bản quyền Foxit PDF Editor Suite for Teams 2023 mới nhất

FoxitFoxitFoxitFoxitFoxitFoxitFoxit
Editor Pro +Editor ProEditorEditorEditorEditorEditor
Windows or MacWindowsWindowsMaciOSAndroidCloud
Khám phá sự thay đổi Foxit PDF Editor
FoxitFoxitFoxitFoxitFoxitFoxitFoxit
Editor Suite 2023
Editor Suite Pro 2023
Editor ProEditorEditorEditorEditorEditor
WindowsMacWindowsWindowsMaciOSAndroidCloud
Hai phiên bản mới Editor Suite và Suite Pro 2023
📢 Phiên bản Foxit PDF Editor Suite Pro for Teams 2023 ⭐🚀 tăng giá 5% so với Foxit Editor Pro Plus
So sánh giá bản quyền Foxit PDF Editor Suite vs Foxit PDF Pro Plus
 • Bao gồm 2 phiên bản Foxit PDF Editor Suite for Teams 2023 và Foxit PDF Editor Suite Pro for Teams 2023
 • Tích hợp các khả năng ưu việt của AI Chat GPT
 • Kết hợp với phần mềm Teams, OneDrive, SharePoint của Microsoft hoặc Drive của Google trong việc cộng tác chỉnh sửa văn bản.
 • Phân theo 3 đối tượng bao gồm 7 phiên bản mới như sau:
  • For Teams có 2 phiên bản:
   • PDF Editor Suite Pro for Teams 2023
   • PDF Editor Suite for Teams 2023
  • For Individuals gồm 3 phiên bản:
   • PDF Editor Suite Pro for Individuals 2023
   • PDF Editor Suite for Individuals 2023
   • PDF Editor Cloud for Individuals
  • For Education
   • PDF Editor Suite Pro for Education 2023
   • PDF Editor Cloud for Education
So sánh Phần mềm Foxit PDF Editor Suite Pro for Teams, For Education, For Individuals

Cần tư vấn về Bản quyền Foxit PDF Editor Suite, hãy liên hệ với chúng tôi:

Công Ty TNHH Mục Tiêu Số (MST: 0316094847)

Công Ty TNHH Mục Tiêu Số (MST: 0316094847)

So sánh các phiên bản PDF Editor Suite 2023

So sánh các tính năng theo đối tượng sử dụng bao gồm Doanh Nghiệp, Cá nhân và tổ chức giáo dục. Hầu hết đều tương đồng về tính năng. Chỉ có 3 tính năng chính có sự khác biệt để phân loại đối tượng sử dụng.

Phần mềm PDF Editor Suite V2023

Đây một giải pháp để tạo, sửa đổi, cộng tác và ký các tài liệu PDF mọi lúc mọi nơi. Hoặc có thể hiểu, là bao gồm mọi tính năng hữu ích của Foxit + eSign, AI thông minh và tích hợp được với các dịch vụ như Microsoft và Google.

Đặc biệt hơn cả là sự tích hợp ChatGPT hỗ trợ người dùng. Bao gồm như khả năng tóm tắt, viết lại, dịch nội dung và cung cấp dịch vụ Hỏi & Đáp.

Hỗ trợ cho đa dạng đối tượng từ doanh nghiệp, cá nhân hay tổ chức giáo dục. Bản quyền dùng được cho tất cả môi trường hỗ hợp như Windows, Mac, iOS, Android.

Sự khác biệt tính năng giữa các phiên bản

Các Phiên bản PDF Editor Suite hoặc PDF Editor Suite Pro for Teams 2023 là phiên bản đầy đủ nhất. Các phiên bản còn lại ít tính năng hơn bao gồm:

 • Pool eSign envelopes between users. Đây là tính năng eSign nhiều users/người cùng ký một tài liệu.
 • Manage licenses with the Admin Console portal. Trang quản lý trực tuyến tổng quát cho tất cả bản quyền Foxit đã trang bị.
 • PDF Editor for desktop. Phần mềm cài đặt trên máy tính PC/Mac. Duy nhất PDF Editor Cloud for Education không hỗ trợ ứng dụng desktop.
Phiên bảnPool eSignAdmin ConsoleDesktop Apps
For Teams
For IndividualsKhôngKhông
For EducationKhôngKhông
So sánh điểm khác biệt Bản quyền Foxit PDF Editor Suite

Các tính năng tương đồng giữa các phiên bản

Bao gồm các thao tác chỉnh sửa cho tệp PDF văn bản, hình ảnh, bố cục và sắp xếp các trang hoàn thiện.

 • Edit text and images; reorder pages between files, page organization. Chỉnh sửa, sắp xếp hoàn thiện văn bản.
 • Create PDF from popular file types. Tạo tệp PDF từ các định dạng văn bản thông dụng.
 • Export PDFs to Word, Excel, PowerPoint, images, and text. Xuất ngược PDF trở về các định dạng văn bản thông dụng với hình và chữ.
 • eSign documents, request signatures, and track responses. Kết hợp gói dịch vụ eSign ký điện tử.
 • Scan and compress documents and turn them into searchable, editable, and cut and paste-able text.
 • Secure and redact to keep sensitive information safe. Bảo mật, che chắn các thông tin nhạy cảm.
 • Compare two versions of a document to see the differences. Theo dõi sự thay đổi nội dung của cùng một văn bản.
 • Create, fill, and sign forms. Tạo, điền và ký các form mẫu.
 • 3D Support. Hỗ trợ hình ảnh 3 chiều cho tất cả phiên bản Pro. Riêng phiên bản của Education là không có.
 • Integrate with enterprise applications and cloud services. Tích hợp lên các phần mềm ứng dụng của doanh nghiệp và các dịch vụ trực tuyến khác.

Giá bản quyền Foxit PDF Editor Suite 2023

No.Bản quyền Foxit PDF Editor Suite V23Giá thuê baoGiá Vĩnh Viễn
1PDF Editor Suite Pro for Teams 20233,200,000 VNĐ/user/12 tháng
2PDF Editor Suite for Teams 20232,600,000 VNĐ/user/12 tháng
3PDF Editor Pro for Teams 124,220,000 VNĐ/user
4PDF Editor for Teams 123,750,000 VNĐ/user
5PDF Editor Suite Pro for Individuals 20232,825,000 VNĐ/user/12 tháng
6PDF Editor Suite for Individuals 20232,220,000 VNĐ/user/12 tháng
7PDF Editor Cloud for Individuals1,190,000 VNĐ/user/12 tháng
8PDF Editor Suite Pro for Education 2023940,000 VNĐ/user/12 tháng
9PDF Editor Cloud for Education117,000 VNĐ/user/12 tháng
Giá chưa bao gồm các phí thuế tại thị trường Việt Nam
 • Đây là bảng giá cho các phiên bản PDF Editor Suite tháng 05/2023.
 • Giá được làm tròn để dễ dự kiến ngân sách.
 • Chưa bao gồm các chương trình khuyến mãi của Foxit, hoặc thuế phí tại thị trường Việt Nam.
 • Giá phiên bản vĩnh viễn For Teams 12, cũng được cập nhật.

Kết luận

 • Phần mềm Foxit PDF Editor Suite V2023 với 7 phiên bản mới chính thức vào 23/05/23.
 • V23 này thay thế chính thức cho gói Foxit PDF Editor Pro Plus.
 • Đây là một gói bản quyền dạng thuê bao subscription bao gồm bộ phần mềm và dịch vụ chỉnh sửa PDF và eSign.
 • Được hỗ trợ đa nền tảng multiple platforms hoạt động trên desktop, mobile, các dịch vụ trực tuyến.
 • Hai bổ sung đáng chú ý bao gồm:
  • Cloud Documents and Storage. Cập nhật khả năng sao lưu dữ liệu trực tuyến. Cho phép chép tài liệu lên Cloud để chỉnh sửa mọi lúc mọi nơi.
  • Cloud Collaboration. Cập nhật khả năng cộng tác cho người dùng. Có thể đồng thời mở tài liệu và xem các hành động của từng người trong thời gian thực.
Phần mềm giải nén WinRAR | Tính Năng và Công Dụng

Phần mềm giải nén WinRAR | Tính Năng và Công Dụng

Không ít người trong chúng ta đã đôi lần sử dụng phần mềm giải nén WinRAR vài lần. Cùng VinSEP.com điểm lại các tính năng và công dụng để tối ưu trong việc quản lý dữ liệu.

Các tính năng cần biết của phần mềm giải nén WinRAR

Hầu hết, mọi người sử dụng WinRAR đơn giản là để sử dụng các tệp và folder trong tệp RAR. Để có một tệp RAR được tối ưu, chúng ta hãy cùng điểm qua các tính năng chính.

Các tính năng và công dụng của WinRAR

Tính năng và công dụng của Phần mềm giải nén WinRAR

Tính năng nổi bật của phần mềm

 • Nén và giải nén tệp. Phân biệt hai thuật ngữ giữa Compress và Archive.
  • Compress. Nén nhiều tệp lại thành một tệp duy nhất nhỏ gọn. Compress là thuật ngữ thường dùng trong việc nén tệp đính kèm trong gửi email. Giúp quá trình truyền tải được diễn ra nhanh chóng và dễ dàng.
  • Archive. Nén nhiều tệp lại thành một tệp nhỏ giúp giảm không gian các thiết bị lưu trữ như ổ đĩa, hoặc USB, và lưu trữ đám mây.
 • Tạo và quản lý file nén. Cung cấp giao diện quản lý và tạo tệp RAR.
  • SliptChia nhỏ. Khi nén nhiều dữ liệu kích thước lớn, tính năng này giúp chia ra thành nhiều tệp RAR nhỏ. Giúp ích cho truyền tải dữ liệu nhanh hơn. Các file RAR cần được tập hợp lại đầy đủ khi cần giải nén.
  • Backup – Sao lưu/bản sao. Tính năng giúp sao lưu dữ liệu để lưu giữ như một bản sao. Phòng khi bản gốc bị hư hoặc mất.
  • Create self-extractingTự giải nén. Trong trường hợp người nhận tệp RAR mà thiết bị không có phần mềm giải nén.
 • Bảo mật – mã hóa và tự sữa chữa file nén.
  • Password-Protect. Đặt mật khẩu với công nghệ mã hóa cho dữ liệu cho tệp RAR, chống lộ thông tin nhạy cảm.
  • Protect. Cơ chế bảo vệ dữ liệu khi dữ liệu bị ảnh hưởng bởi yếu tố khách quan. Tính năng Recovery Record giúp sửa chữa dữ liệu được Archive.
  • Lock – khóa dữ liêu. Chống việc Modify, chống thay đổi/chỉnh sửa tệp gốc trong tệp nén.

Phần mềm WinRAR giúp tối ưu hóa việc lưu trữ, truyền tảiquản lý dữ liệu. Đồng thời cải thiện hiệu suất và tiết kiệm tài nguyên một cách an toàn & bảo mật

Công nghệ tiên tiến được WinRAR sử dụng

 • Nén và Giải Nén. Giảm kích thước của dữ liệu nhằm 2 mục đích chính là lưu trữ hoặc truyền tải, email.
  • WinRAR sử dụng thuật toán nén LZ (Lempel-Ziv). Thuật toán LZ là một thuật toán nén không mất mát (lossless compression algorithm).
  • Khi nén một tệp tin, WinRAR sẽ phân tích dữ liệu và tìm kiếm các chuỗi lặp lại trong tệp tin. WinRAR chỉ lưu trữ một phiên bản của chuỗi đó và đánh dấu vị trí xuất hiện của chuỗi trong tệp tin ban đầu.
  • Khi giải nén, thuật toán LZ sẽ sử dụng các chỉ số này để tái tạo lại tệp tin gốc.
 • Tự giải nén self-extracting files. WinRAR sử dụng công nghệ “SFX module” để tạo các tệp tự giải nén.
  • WinRAR gói gọn các tệp cần nén và các tệp tự thực thi (*.exe) thành một tệp tin duy nhất.
  • Khi chạy tệp tự giải nén, nó sẽ tự động giải nén các tệp tin nén và khôi phục lại cấu trúc thư mục ban đầu.
  • Người dùng cần biết phân biệt giữa SFX và các mã độc.exe. Trước hết là phải chắc chắn rằng tệp RAR được tải về từ nguồn/trang hoặc website uy tín. Hoặc có thể tự bảo vệ bằng cách cài phần mềm diệt virus.
 • Protect/Lock/Password. Nhằm mục đích bảo vệ dữ liệu, tăng độ uy tín và độ tin cậy khi sử dụng WinRAR.
  • Mã hóa AES là phương pháp mã hóa mạnh nhất và được sử dụng rộng rãi. WinRAR sử dụng AES mã hóa với các khóa có độ dài 128-bit, 192-bit và 256-bit.
  • Tính năng tạo mật khẩu giống như bảo mật đa lớp MFA. Cho phép user tạo thêm lớp mật khẩu riêng khi cần.
  • Sử dụng cơ chế bảo vệ dữ liệu gốc file-security để ngăn sự thay đổi. Ngoài ra, WinRAR hỗ trợ chữ ký số để xác minh tính toàn vẹn và nguồn gốc của các tệp.

Tải và cài đặt phần mềm WinRAR giải nén

Tải WinRAR chính hãng

Tải phần mềm giải nén WinRAR | Bản quyền chính hãng VinSEP
 • Hãy tải phần mềm WinRAR trên máy tính từ website chính hãng Win-RAR.COM hoặc RARLAB.COM
  • Tại đây sẽ được lựa chọn Verison, Ngôn Ngữ và hệ điều hành phù hợp với máy tính của người dùng. Tránh tải các trang website chia sẻ phần mềm cho dù được chào mời WinRAR được bẻ khóa.
  • Tải phần mềm đúng trang chính hãng, và liên tục cập nhật phiên bản mới để phòng chống các lỗ hỏng bảo mật. Ngay cả khi đã mua hoặc chưa mua bản quyền, hãy tập thói quen cập nhật này.
 • WinRAR đã có phần mềm cho thiết bị Android tại Google Play. Hướng dẫn tải tại đây
 • Đối với Mac & Linux, thì WinRAR vẫn đang sử dụng dạng dòng lệnh Command Line.

Hướng dẫn cài đặt WinRAR trên Windows 10

Chỉ mất vài phút và vài cú click chuột chọn OK hoặc Next khi tải đúng WinRAR chính hãng. Ngây lập tức có thể sử dụng các tính năng và công dụng của phần mềm giản nén WinRAR như mong muốn.

Tham khảo hướng dẫn nếu bạn cài đặt lần đầu tiên:

Mua phần mềm WinRAR ở Việt Nam

Đại lý ủy quyền WinRAR Vietnam

Doanh nghiệp có thể tìm mua bản quyền phần mềm WinRAR qua kênh phân phối của hãng. Tham khảo những đại lý được ủy quyền chính hãng tại đây để không phải mua nhầm bản quyền.

Bảng giá mới WinRAR cập nhật mới nhất 2023

Số lượng users12-910-2425-4950-99100-199
Đơn giá (Quốc tế)29$21$16$13$10$8$

Chương trình khuyến mãi của WinRAR mới nhất 2023

 • 💥Đối với khối giáo dục mức chiết khấu cao nhất 25%
 • 💥Đối với khối nhà nước tổ chức công chiết khấu 15%
 • 👍 Khuyến mãi cho doanh nghiệp thương mại hoặc sản xuất. Liên hệ với chúng tôi:

Công Ty TNHH Mục Tiêu Số (MST: 0316094847)

Foxit PDF Editor Pro Plus | Phần mềm bản quyền PDF

Foxit PDF Editor Pro Plus | Phần mềm bản quyền PDF

So sánh tính năng Foxit PDF Editor Pro Plus với các phiên phẩn PDF Editor khác. Cùng VinSEP.com giải mã sự khác biệt giúp doanh nghiệp có quyết định trang bị bản quyền chính hãng hợp lý.

Foxit PDF Editor Pro + | Phiên bản cao cấp nhất

FoxitFoxitFoxitFoxitFoxitFoxitFoxit
Editor Pro +Editor ProEditorEditorEditorEditorEditor
Windows or MacWindowsWindowsMaciOSAndroidCloud
So sánh phiên bản Foxit PDF Editor Pro +

So sánh tính năng Foxit PDF Editor Pro Plus

Phiên bản Foxit PDF Editor Pro + có những đặc điểm như sau:

 • Đây là một trong các phiên bản của phần mềm bản quyền Foxit chỉnh sửa PDF.
 • Trên máy tính PC/Mac. Tùy theo hệ điều hành gói này sẽ trở thành Foxit Editor Pro for Windows hoặc Foxit Editor for Mac.
  • Foxit PDF Editor Pro + = Foxit Editor Pro + eSign
  • hoặc Foxit PDF Editor Pro + = Foxit Editor for Mac + eSign
  • Giúp sử dụng được trên cả hai hệ điều hành Windows hoặc Mac.
  • Lưu ý: một số tính năng có trên Editor Pro for Windows chư hỗ trợ đối với phiên bản Editor For Mac.
 • Trên Mobile hoặc Mobile Apps. Foxit Editor Pro Plus đều có khả năng sử dụng được.
  • Foxit PDF Editor Pro + sẽ là Foxit PDF Editor for Mobile Apps (iOS hoặc Android)
  • Foxit PDF Editor Pro + cũng sẽ là Edit PDFs online như Foxit PDF Editor Cloud

So sánh mua Foxit PDF Editor Pro + bản quyền

So sánh giá bán Foxit PDF Editor Pro Plus

Mua bản quyền Foxit PDF Editor Pro + là so sánh về giá và cách mua. Bao gồm so sánh với các phiên bản Editor Pro, Editor và Editor Cloud.

 • Foxit PDF Editor Pro + chỉ dành thiết bị chạy hệ điều hành như Windows & Mac.
 • Được kết hợp với eSign vì vậy chỉ có thể đăng ký hình thức thuê bao hàng năm.
 • Không giống như Foxit Editor Cloud với khả năng lưu trữ document và tính năng được sử dụng trực tuyến. Tích hợp với các phần mềm hoặc ứng dụng cộng tác như Microsoft Teams, SharePoint Online.

Tóm tắt các tính năng Foxit PDF Editor Pro +

Tổng hợp và phân nhóm tính năng của phần mềm này, dựa trên các so sánh phiên bản PDF Editor phía trên.

Các tính năng giống Phiên bản PDF Editor for Windows hoặc MacOS

 • Chỉnh sửa/Edit PDF document trên ứng dụng desktop Windows hoặc Mac OS.
 • Chuyển đổi/convert và OCR scan document, chọn vùng văn bản scan và chuyển đổi sang text.
 • So sánh/Compare, tìm kiếm, sắp xếp, và quản lý/Organize tài liệu PDF Documents.
 • Cho phép dùng tính năng eSign ký tài liệu PDF trên ứng dụng Foxit PDF Editor.
 • Tích hợp với các phần mềm khác như là SharePoint và iManage.
 • Mật khẩu/Password và chứng thư mã hóa/certificate encryption.

Manage eSign workflow with Foxit eSign

 • Có thể sử dụng dịch vụ Foxit eSign – Đây là giải pháp chữ ký điện tử. Hỗ trợ từng bước thao tác từ chuẩn bị/prepare, gửi hoặc trình/send, ký duyệt/sign, và quản lý/manage tài liệu số.
 • Quy trình ký điện tử cho tài liệu diễn ra nhanh chống và dễ dàng. Chỉ cần kéo/dragging và thả/dropping vào vùng cần ký như là signature fields, date fields, data entry fields. Hỗ trợ một số vùng đặc biệt với advanced field bao gồm lựa chọn hyperlinks và accept/decline chấp nhận/từ chối.
 • Gửi trình tài liệu nhanh nhờ sử dụng thư viện lưu mẫu tài liệu cần ký và dễ dàng chuẩn bị cho tài liệu cần ký mới.
 • Cho phép thêm các đặc điểm nhận dạng Personalized branding.

Edit PDFs online with Foxit PDF Editor Cloud

 • Cho phép chỉnh sửa PDF và kết hợp các tính năng cộng tác PDF Editor Cloud diễn ra trực tuyến.
 • Foxit PDF Editor Cloud được công nhận và tích hợp MS Teams, SharePoint, và Office 365.
 • Đã cho tích hợp với ChatGPT vào Foxit PDF Editor Cloud. Giúp hỗ trợ diễn giải, soạn thảo văn bản trơn tru hơn nhờ khả năng viết bài của ChatGPT. Cũng như tìm kiếm tư liệu tức thời khi muốn hiểu rõ ý nghĩa các đoạn văn bản.

Edit, share and collaborate on PDFs on Mobile

Cho sử dụng Foxit PDF Editor for Mobile ứng dụng. Chỉnh sửa, tạo create, edit, share, và collaborate các tệp PDFs bằng Foxit PDF Editor for Mobile app.

Công nghệ hoặc tiêu chuẩn nổi bật

Bao gồm một số công nghệ OCR scan tài liệu, PDF/A tiêu chuẩn nén tài liệu lưu trữ hay Display PRC.

Công nghệ OCR scan tài liệu

OCR (Optical Character Recognition) để giúp chuyển đổi văn bản từ hình ảnh hoặc tài liệu gốc thành văn bản có thể chỉnh sửa được trong PDF.

Công nghệ OCR của Foxit PDF Editor Pro Plus bao gồm các bước:

 • Nhận dạng văn bản.
 • Trích xuất văn bản
 • Tạo lớp văn bản có thể chỉnh sửa được.

Các thuật toán nhận dạng và trích xuất nội dung văn bản từ các hình ảnh hoặc tệp PDF. Hoặc hiểu là văn bản nguồn không có lớp dạng văn bản, chuyển thành một lớp văn bản có thể chỉnh sửa.

PDF/A tiêu chuẩn nén tài liệu lưu trữ

Chuẩn PDF/A (Archival) là một chuẩn định dạng tệp PDF bao gồm:

 • Được thiết kế đặc biệt để lưu trữ và bảo quản tài liệu trong thời gian dài.
 • Chuẩn này đảm bảo tính toàn vẹn và khả năng tái tạo của tài liệu theo thời gian.
 • Giới hạn sự thay đổi và các tính năng động trong tài liệu để đảm bảo tính ổn định và bảo mật.
 • Foxit PDF Editor Pro Plus có hỗ trợ chuẩn PDF/A, cho phép người dùng tạo và xuất tệp PDF theo chuẩn này.

Display PRC – Product Representation Compact

 • Là một tính năng cho phép hiển thị và tương tác với tài liệu 3D trong các tệp PDF. PRC là một định dạng tệp bao gồm các mô hình, đối tượng và thông tin liên quan.
 • Khi một tệp PDF chứa dữ liệu 3D được mở trong Foxit PDF Editor Pro Plus, công nghệ Display PRC sẽ cho phép bạn xem và tương tác với các đối tượng 3D trong tài liệu.
  • Giúp quay, phóng to, thu nhỏ và di chuyển các mô hình 3D để xem chúng từ các góc độ khác nhau.
 • Hỗ trợ các tính năng bổ sung như hiển thị chế độ xem 3D toàn màn hình, lựa chọn kiểu hiển thị.
 • Cung cấp các công cụ đo lường và phân tích, và hỗ trợ các hiệu ứng ánh sáng và chất liệu cho các mô hình 3D.

Để có thể sử dụng các công nghệ tiên tiến này, cần tham khảo các yêu cầu phần cứng và phần mềm khi sử dụng Foxit PDF Editor Pro Plus.

Yêu cầu hệ thống

Bao gồm các yêu cầu cấu hình tối thiểu để cài đặt và hoạt động được phần mềm. Hệ Điều Hành OS và trình duyệt Browser, và Ram và Disk space.

Phần mềm cần thiết

Bao gồm phần mềm hệ điều hành hệ thống và phần mềm ứng dụng để chạy Foxit PDF Editor Pro Plus.

 • Windows Windows 11 or Windows 10 kèm với Microsoft Office 2010 trở lên.
 • Verified as Citrix Ready with Citrix XenApp 7.13
 • MacOS 10.14 trở lên.
 • Android 4.4 hoặc cao hơn
 • iOS 11 hoặc cao hơn.
 • Trình duyệt cho PDF Online bao gồm: Internet Explorere 11 trở lên, Edge, Chrome, Firefox, Safari, và Opera.

Phần cứng cần thiết

Các cấu hình về CPU, Ram và ổ cứng, độ phân giải màn hình cần khi sử dụng Foxit PDF Editor Pro +

 • Windows
  • 1.3 GHz or faster processor (x86 compatible) hoặc ARM processor
  • 512 MB RAM tối thiệu Khuyên dùng 1 GB RAM trở lên.
  • Ít nhất 2 GB hard drive space
  • Màn hình độ phân giải 1024*768 tối thiểu, đã Support 4K.
 • MacOS
  • Intel Process or Apple Processor
  • 1GB of RAM
  • 5GB ổ cứng hard disk space
  • Độ phân giải màn hình 1024*768

Cần tư vấn về Foxit PDF Editor Pro + Hãy liên hệ với chúng tôi:

Công Ty TNHH Mục Tiêu Số (MST: 0316094847)

Bản quyền Foxit chính hãng

Bản quyền Foxit chính hãng

Bài viết này chia sẻ cách quản lý bản quyền Foxit chinh hãng. Cùng VinSEP.com điểm qua các portal quản lý bản quyền phần mềm Foxit PDF Editor hay Foxit eSign. Giúp doanh nghiệp nhận biết và trang bị đúng bản quyền Foxit Chính Hãng.

Tất tần tật về bản quyền Foxit chính hãng

Tổng quan về cách thức cấp bản quyền, quyền sử dụng khi trang bị các phần mềm Foxit như là bản quyền PDF Editor hay eSign.

Các hình thức cấp quyền của Foxit chính hãng

Bao gồm 4 hình thức Single-Use Perpetual License,Single-Use Term License, Subscription License và Shared Device License.

Hình thức bản quyền Foxit chính hãng – Single-Use Perpetual License

Đây là hình thức bản quyền bao gồm 2 thuật ngữ ghép lại là Single-User và Perpetual.

 • Single-Use bao gồm các quyền:
  • Cho phép một người dùng duy nhất có quyền sử dụng phần mềm Foxit mà họ trang bị.
  • Người dùng này có thể cài trên 1 thiết bị vật lý hoặc 1 thiết bị ảo hóa.
  • Cho phép bản quyền được chuyển đổi thiết bị/device, do đây là dạng bản quyền gán theo người dùng.
  • Không thể chia sẻ bản quyền này với người dùng khác. Tức là những máy tính dạng dùng chung cho nhiều user cần mua loại Multi-Use hoặc site-use.
 • Perpetual License là hình thức bản quyền:
  • Sử dụng vĩnh viễn phiên bản, đời version của sản phẩm tại thời điểm mua.
  • Có thể mua thêm gói Maintenance để hưởng lợi ích support và upgrade (hỗ trợ kỹ thuật và nâng cấp phiên bản)

Hình thức bản quyền Foxit – Single-Use Term License

Đây thực chất là hình thức bản quyền Single-Use kể trên nhưng không bao gồm perpetual license. Có nghĩa là thừa hưởng mọi quyền của hình thức Single-Use nhưng:

 • Chỉ sử dụng trong một thời hạn nhất định.
 • Cần phải gia hạn hoặc gỡ bỏ phần mềm sau thời gian quy định của bản quyền.

Hình thức bản quyền Foxit – Subscription License

Đây là hình thức bản quyền theo thời gian, không giống như Perpetual License dạng vĩnh viễn. Hình thức thuê bao quyền sử dụng:

 • Theo thời gian nhất định, theo chu kỳ tháng hoặc năm, và cần duy trì tại mỗi cuối chu kỳ.
 • Đã bao gồm các phí sử dụng bản quyền và phí hỗ trợ & nâng cấp phiên bản.

Hình thức bản quyền Foxit chính hãng – Shared Device License

Đây là hình thức cấp bản quyền đặc biệt cho đối tượng tổ chức giáo dục hay học viện nghiên cứu. Tên gọi đúng hơn là Shared Device Subscription License bao gồm Shared Device và Subsciption License.

 • Shared Device là một dạng bản quyền dành cho:
  • Các thiết bị tại trường học hoặc học viện sử dụng trong các phòng Lab/nghiên cứu.
  • Cho phép học sinh, và giảng viên có điều kiện sử dụng phần mềm Foxit trên các thiết bị chung.
  • Lưu ý rằng, Foxit nghiêm cấm sử dụng bản quyền này trong mục đích sản xuất thương mại.

Tóm lại, bản quyền Foxit chính hãng là quyền sử dụng phần mềm Foxit:

 • Cấp phép cho người dùng, không phải cấp theo thiết bị. Vì vậy, người dùng có thể sử dụng trên các thiết bị của mình. Đến khi cần thiết có thể chuyển bản quyền qua thiết bị khác.
 • Có hai hình thức trả phí Subscription và Perpetual (Thuê bao hoặc mua vĩnh viễn). Kèm theo các phụ phí hỗ trợ kỹ thuật hoặc nâng cấp vòng đời sản phẩm.
 • Giấy phép cho tổ chức giáo dục là dạng thuê bao và cho phép nhiều người dùng trên một thiết bị. Nghiêm cấm mua giấy phép Shared Device sử dụng tại các doanh nghiệp thương mại.

Mua phần mềm chính hãng sẽ được quyền quản lý bản quyền và người dùng. Chỉ khi mua nhầm sẽ không có quyền quản trị này hoặc có thể mua nhầm license giáo dục.

Quản trị bản quyền Foxit chính hãng

Trong bài viết này hướng dẫn quản trị bản quyền và người dùng cơ bản của phần mềm Foxit PDF Editor hoặc eSign.

Doanh nghiệp hoặc tổ chức mua phần mềm Foxit chính hãng có thể tự quản lý người dùng và bản quyền. Tùy theo số lượng bản quyền mua chia Individual và Organization Subscription trong việc quản trị. Organization dành cho các tổ chức có trang bị trên 5 bản quyền.

Người Mua bản quyền Foxit chính hãng

 • Xác định người dùng vai trò Owner/Super Admin hoặc Organization Manager:
  • Người sẽ giữa vai trò quản lý tài sản hoặc kỹ thuật của doanh nghiệp. Thông thường sẽ là người có quyết định mua hoặc trang bị như Kế Toán/Thu Mua/Nhân Sự hoặc ITM.
  • Người này giữ vai trò Admin quản trị Portal Doanh Nghiệp, hoặc tài khoản Doanh Nghiệp với phần mềm Foxit.
  • Là người đầu tiên và duy nhất có khả năng kích hoạt bản quyền Foxit.

Foxit AppStore – Dành cho hình thức mua trực tuyến

Đây là một cổng quản trị bản quyền Foxit chính hãng dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Foxit AppStore, Foxit Account Portal có trang quản lý đơn giản bao gồm quản lý:

 • Đơn hàng trực tuyến phần mềm được mua như PDF Editor hoặc eSign.
 • Thông tin tổ chức đứng tên bản quyền.
 • Quản lý người dùng và thiết bị đang sử dụng bản quyền.
  • Cho phép cấp quyền và hủy cấp quyền người dùng.
  • Kích hoạt hoặc hủy kích hoạt (Active/Deactive) thiết bị đang sử dụng phần mềmFoxit.
 • Tạo và theo dõi các ticket hỗ trợ kỹ thuật.
Bản quyền Foxit chính hãng - Portal eSign
Portal Foxit eSign

Foxit Admin Console – Dành cho tổ chức Organization Subscription

Đây là một cổng quản trị dạng Web-based, hay được gọi là cổng Foxit trực tuyến. Portal Admin Console cho phép quản lý bản quyền PDF Editor hay eSign bao gồm:

 • Quản lý thành viên, chia nhóm thành viên.
 • Có thể đồng bộ tên miền của doanh nghiệp trong việc thêm thành viên.
 • Kiểm tra tình trạng kích hoạt sử dụng, và nhận các báo cáo sử dụng.
 • Hỗ trợ kích hoạt phần mềm Foxit cho tình huống thiết bị Online lẫn Offline.
 • Quản lý tất sản phẩm Foxit đã trang bị.
Bản quyền Foxit chính hãng - Foxit Admin Console
Foxit Admin Console Quản Lý phần mềm
Hướng dẫn sử dụng – How to use Foxit Admin Console

Cần tư vấn trang bị Bản quyền Foxit chính hãng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Công Ty TNHH Mục Tiêu Số (MST: 0316094847)