Home » Solarwinds » Công Cụ Quản Trị Hệ Thống » Server Configuration Monitor

PHẦN MỀM Server Configuration Monitor

Phát hiện các thay đổi cấu hình trái phép đối với máy chủ và ứng dụng của bạn

Các tính năng chính

  • Cấu hình máy chủ và ứng dụng cơ bản trên Windows và Linux.
  • Thông báo và báo cáo về những sai lệch so với đường cơ sở trong thời gian gần.
  • Xem ai làm thay đổi cấu hình trên máy chủ hoặc ứng dụng.
  • So sánh cấu hình hiện tại với các phiên bản trước.
  • Thay đổi cấu hình tương quan với số liệu hiệu suất.
  • Theo dõi hàng tồn kho phần cứng và phần mềm máy chủ.

TÍNH NĂNG CHÍNH phần mềm Server Configuration Monitor

Cải thiện khả năng hiển thị và trách nhiệm của nhóm

Phát hiện những thay đổi cấu hình bất ngờ hoặc trái phép ở bất cứ đâu trong môi trường.

Giảm thời gian khắc phục sự cố

Hiểu nhanh nếu thay đổi, cấu hình phù hợp với sự cố, hạn chế các rủi ro làm ngừng hoạt động hoặc ảnh hưởng đến hiệu suất.

Trải nghiệm đơn giản, tích hợp

Có được trải nghiệm thống nhất với các hệ thống, máy chủ và các sản phẩm quản lý mạng khác của SolarWinds.

Giá cả phải chăng

Tiết kiệm chi phí, cấp phép bản quyền đơn giản, hỗ trợ đầy đủ theo nhiều dự án.

TẠI SAO CHỌN PHẦN MỀM Server Configuration Monitor?

Được cảnh báo khi cấu hình thay đổi.

Cấu hình hệ thống và ứng dụng đang thay đổi liên tục. Một số thay đổi là cần thiết và được ủy quyền, trong khi những thay đổi khác có thể gây ảnh hưởng hoặc được thực hiện bên ngoài các quy trình thông thường. Một điểm chung về rủi ro là cấu hình thường xuyên gây ra sự cố ngừng hoạt động, vấn đề về hiệu suất hoặc tạo ra các lỗ hổng. Nhưng với giám sát cấu hình, bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được những rủi ro.

Trình theo dõi cấu hình máy chủ SolarWinds® (SCM) được thiết kế để theo dõi và cảnh báo bạn khi cấu hình hệ thống và ứng dụng thay đổi từ đường cơ sở do người dùng xác định hoặc cấu hình cuối cùng của chúng. Với tính năng giám sát dựa trên tác nhân trên các thiết bị và ứng dụng Windows và Linux, bạn sẽ thấy các thay đổi trong thời gian thực và những người đã thay đổi các tệp, các log.

Biết nếu thay đổi cấu hình đang giúp hoặc làm giảm hiệu suất

Khi máy chủ ngừng hoạt động hoặc hoạt động kém, dữ liệu thay đổi được thu thập bởi phần mềm Server configuration monitor có thể được kết hợp với các số liệu về hiệu suất, sức khỏe và tính khả dụng được thu thập bởi các mô-đun dựa trên nền tảng Orion® khác thông qua PerfStack ™. Sự kết hợp của hai bộ dữ liệu này cho phép bạn dễ dàng xem liệu thay đổi cấu hình ứng dụng hoặc máy chủ có phải là nguồn gốc của sự cố hoặc ngừng hoạt động hay không.

Xem và báo cáo phần cứng & phần mềm

Kiểm soát tốt hơn hàng trong kho phần cứng và phần mềm của bạn với công cụ kiểm kê tài sản theo dõi cấu hình máy chủ. Nó được thiết kế để cung cấp cho bạn một danh sách cập nhật các tài sản phần cứng và phần mềm một cách đơn giản nhất.

Phát hiện sự khác biệt giữa các cấu hình nhanh.

Việc xác định những gì đã thay đổi giữa hai phiên bản của tệp, đầu ra tập lệnh hoặc cài đặt registry là một thách thức. Không còn phải nhìn chằm chằm và so sánh mà nhanh chóng xác định sự khác biệt và chuyển sang các phiên bản cũ hơn để xem tất cả các thay đổi kể từ ngày hôm qua, tuần trước, tháng trước hoặc từ đường cơ sở đã xác định.

Phần mềm cung cấp một cách đơn giản để lưu và báo cáo về các thay đổi trong thời gian dài cho các yêu cầu tuân thủ và kiểm tra.

Tăng cường khả năng kiểm tra thay đổi bằng cách giám sát đầu ra các script

Các tập lệnh Homegrown cung cấp cái nhìn sâu sắc có giá trị vào các hệ thống và ứng dụng tổ chức của bạn. Với Server configuration monitor, bạn có thể quản lý tập trung các tập lệnh, phân phối các tập lệnh đó đến các máy chủ trong môi trường của bạn, sau đó theo dõi và cảnh báo về các thay đổi đối với toàn bộ đầu ra của các tập lệnh đó. 

Cơ sở hạ tầng thống nhất và kiểm tra thay đổi.

Được xây dựng trên Nền tảng Orion, phần mềm có quyền truy cập và tích hợp trực tiếp với các tính năng và bộ dữ liệu cấp doanh nghiệp khác.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Hiểu phần mềm 

Hướng dẫn dùng thử