Home » Solarwinds » Công Cụ Quản Trị Hệ Thống » Server & Application Monitor

PHẦN MỀM Server & Application Monitor

Giám sát ứng dụng và máy chủ toàn diện được thực hiện đơn giản

Các tính năng chính

  • Bắt đầu chỉ trong vài phút.
  • Giám sát Azure và AWS IaaS, PaaS và SaaS.
  • Hơn 1200 mẫu giám sát ứng dụng.
  • Giám sát máy chủ có thể tùy chỉnh.
  • Ánh xạ phụ thuộc cơ sở hạ tầng.
  • Hiển thị các phụ thuộc ứng dụng liên quan.

TÍNH NĂNG Server & Application Monitor

KHẢ NĂNG GIÁM SÁT HƠN 1,200 ỨNG DỤNG VÀ HỆ THỐNG

TẠI SAO CHỌN PHẦN MỀM Server & Application Monitor?

Làm cách nào tôi có thể dễ dàng quản lý tất cả các máy chủ và ứng dụng của mình?

Giám sát hiệu suất máy chủ với hơn 1.200 mẫu giám sát trên các môi trường Cloud public, Private & Hybrid. Nhận giám sát máy chủ liên tục, tương quan chồng chéo cho dữ liệu CNTT lai của bạn và tính linh hoạt để giám sát các ứng dụng tùy chỉnh.

Làm cách nào tôi có thể theo dõi các ứng dụng đặc biệt và tùy chỉnh của mình?

Công cụ giúp bạn dễ dàng theo dõi mọi quá trình, dịch vụ hoặc ứng dụng tùy chỉnh với máy chủ SAM và giám sát các ứng dụng. Nhanh chóng tạo các mẫu giám sát cho các ứng dụng on-premise hoặc trên Cloud và kể cả các luồng ứng dụng từ đa nhà cung cấp. Sử dụng PowerShell, tập lệnh và API để mở rộng giám sát và báo cáo thông qua các nhà cung cấp bên thứ ba.

Tôi có cần giám sát các dịch vụ Azure IaaS và PaaS của mình không?

Khối lượng công việc Azure của bạn phải được theo dõi một cách nhất quán để điều chỉnh và tối ưu hóa hiệu suất hơn nữa. Khả năng hoàn thành giám sát hiệu suất Azure của môi trường với bảng điều khiển duy nhất.

Tôi nên theo dõi gì trên các máy chủ Linux của mình?

Server & Application Monitor cung cấp các mẫu màn hình Linux được xác định trước được xây dựng để chủ động giám sát các ứng dụng, máy chủ Linux và giúp khắc phục các sự cố về hiệu suất của Linux nhanh hơn.

Tôi nên theo dõi gì trên các máy chủ Windows của mình?

Các mẫu hệ báo cáo điều hành hỗ trợ cả mẫu SAM. Giúp đảm bảo Windows Server và các ứng dụng luôn khả dụng và chạy với hiệu suất cao nhất.

Làm cách nào tôi có thể hiển thị mức sử dụng Office 365?

Trình giám sát Máy chủ & Ứng dụng cung cấp giám sát toàn diện Office 365 cho phép giám sát, theo dõi, cảnh báo và báo cáo về việc sử dụng và tính khả dụng của Office 365. Các mẫu giám sát máy chủ tích hợp cung cấp các thực tiễn tốt nhất.

Làm cách nào để giúp quản lý SLA hiệu suất ứng dụng?

Theo dõi và thiết lập các ngưỡng và cảnh báo thích hợp cho môi trường duy nhất của bạn để thấy trước các vấn đề về hiệu suất. Giải quyết các vấn đề phức tạp với chẩn đoán chuyên sâu và hưởng lợi từ các hoạt động giám sát tự động có trong phần mềm giám sát máy chủ của chúng tôi.