Home » Veritas

Veritas dẫn đầu phần mềm Backup phân khúc doanh nghiệp

(Click vào từng nhóm để biết thêm chi tiết các sản phẩm Veritas)

Protection

Bảo vệ doanh nghiệp của bạn khỏi những điều không lường trước và đảm bảo dữ liệu của bạn luôn được bảo mật, tuân thủ và có sẵn, bất kể ở đâu.

AVAILABILITY

Trong hơn 2 thập kỷ, chúng tôi đã giúp giữ cho một số ứng dụng quan trọng nhất trên thế giới dạt tính sẵn sàng cao, giảm thiểu thời gian chết với chuyển đổi nhanh đến trung tâm dữ liệu hoặc đám mây được chọn. Cách tiếp cận chủ động của Veritas đảm bảo tính khả dụng có thể dự đoán, khả năng phục hồi ứng dụng và hiệu quả lưu trữ trên nhiều môi trường đám mây, ảo và vật lý.

Insights

Cách tiếp cận Quản lý dữ liệu chủ động cho phép bạn có được khả năng hiển thị dữ liệu, cơ sở hạ tầng lưu trữ và sao lưu, do đó bạn có thể kiểm soát tất cả dữ liệu liên quan đến các vấn đề về rủi ro.

Chúng tôi giải quyết các vấn đề bảo vệ dữ liệu quan trọng nhất của bạn

Ransomware

Bảo vệ doanh nghiệp của bạn khỏi phần mềm độc hại mã hóa hoặc khóa, các tệp kỹ thuật số có giá trị và yêu cầu tiền chuộc để phát hành chúng.

Software-Defined Storage

NetBackup hỗ trợ cho Nutanix, SDS cung cấp sự linh hoạt và lựa chọn tốt hơn, tiết kiệm hơn với mức độ dịch vụ cấp doanh nghiệp., VMware.

Modern Workloads

Netbackup hỗ trợ cho Nutanix, Hadoop, VMware.

Multi-Cloud

Bảo vệ dữ liệu và tính khả dụng trên các nền tảng đám mây hàng đầu hiện nay.

Các đối tác chiến lược của Veritas.

Các công ty có quan hệ đối tác hàng đầu củng cố hệ sinh thái Veritas.

99% công ty Fortune 100 chọn Veritas