Home » Solarwinds » Công Cụ Quản Trị Hệ Thống » Web Performance Monitor

PHẦN MỀM Web Performance Monitor

Phần mềm giám sát trang web được xây dựng để tìm, khắc phục các sự cố về hiệu suất ứng dụng và trang web cả internal & external site.

Các tính năng chính

  • Giám sát hiệu suất hoàn thành.
  • Giám sát giao dịch tổng hợp liên tục.
  • Số liệu thời gian tải chi tiết.
  • Giám sát từ nhiều địa điểm.
  • Trình ghi giao dịch dựa trên trình duyệt.

TÍNH NĂNG CHÍNH Web Performance Monitor

Hãy là người đầu tiên biết

Các công cụ giám sát trang web để tìm và khắc phục các sự cố về hiệu suất web trước khi người dùng bị ảnh hưởng.

Hoàn toàn có thể mở rộng

Giám sát một đến hàng trăm ứng dụng từ nhiều địa điểm.

Bảng điều khiển trực quan

Nhanh chóng xem và khắc phục sự cố từ bảng điều khiển có thể định cấu hình.

Theo dõi các trang web và ứng dụng bên trong hoặc bên ngoài tường lửa của bạn

Giám sát các ứng dụng kinh doanh quan trọng để bảo vệ năng suất lao động.

Mô hình định giá đơn giản

Được cấp phép theo số lượng giao dịch và địa điểm được giám sát, vì vậy hãy kiểm tra thường xuyên khi cần thiết.

TẠI SAO CHỌN PHẦN MỀM Web Performance Monitor?

Giám sát hiệu suất ứng dụng web và SaaS.

Biết nếu các dịch vụ web chậm đang ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng với các công cụ giám sát trang web SolarWinds® Web Performance Monitor (WPM).

Biết người dùng của bạn đang đợi bao lâu.

Xác định và giải quyết các yếu tố trang web chậm ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể. Phần mềm giám sát web WPM có thể giúp chẩn đoán các vấn đề về độ trễ.

Kiểm tra trải nghiệm người dùng cuối dựa trên độ phân giải màn hình của thiết bị được sử dụng để truy cập trang web hoặc ứng dụng web của bạn

Thiết kế đáp ứng cho phép người dùng đặt độ phân giải cụ thể trong trình ghi giao dịch web để mô phỏng các màn hình thiết bị khác nhau và theo dõi trải nghiệm người dùng liên quan.

Giám sát trải nghiệm người dùng trang web tại chỗ hoặc trên đám mây.

Triển khai người chơi giao dịch nơi người dùng của bạn để bạn biết kinh nghiệm của họ.

Mở rộng tầm nhìn về cơ sở hạ tầng.

Ánh xạ mối quan hệ giữa một giao dịch đến các máy chủ hỗ trợ, cơ sở dữ liệu, cơ sở hạ tầng ảo và tài nguyên lưu trữ.

Trải nghiệm ứng dụng của bạn như một người dùng.

Ghi lại và chạy các giao dịch quan trọng thường xuyên cứ sau năm phút.

Khả năng kết hợp văn bản nâng cao để giám sát người dùng cuối tổng hợp

Mở rộng khả năng giám sát người dùng cuối tổng hợp bằng cách khớp bất kỳ biểu thức chính quy (regex) nào với toàn bộ một dòng hoặc một khối các dòng hoàn chỉnh.

Trang web và ứng dụng web hiện đại được thiết kế để mở các liên kết bên ngoài trong cửa sổ trình duyệt mới

Xử lý tab cung cấp trải nghiệm kiểm tra mượt mà hơn cho người dùng khi một hành động trong giao dịch web khiến tab trình duyệt mới được mở.

Nắm bắt các bước trong một giao dịch web mà không có kịch bản.

Ghi lại các giao dịch phức tạp, nhiều bước chỉ bằng một vài nút bấm.

Báo cáo hiệu suất được xác định trước và tùy chỉnh.

Tạo báo cáo hiệu suất trang web bên ngoài và tùy chỉnh, bao gồm tốc độ tải trang, sức khỏe giao dịch và thời gian hoạt động của trang web.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN