Home » Giải pháp Dịch Vụ VNPT » Bảo mật VNPT

BẢO MẬT

Dịch vụ bảo mật thư điện tử mCA Mail

Dịch vụ bảo mật Email là dịch vụ ứng dụng công nghệ chữ ký số trên nền thiết bị di động để bảo mật Email, được cung cấp bởi Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng VNPT-CA

Dịch vụ VNPT-CA là dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do VNPT cung cấp theo giấy phép Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp ngày 15/09/2009 cho phép xác thực tổ chức, cá nhân, website, phần mềm ứng dụng trong môi trường giao dịch điện tử.

DỊCH VỤ KHÁC

Hạ tầng trung tâm dữ liệu

DỊCH VỤ CNTT