Solarwinds interface, node, volume là gì? Xác định sao cho đúng?

by | Kiến Thức

Phân biệt interface, node, volume của Solarwinds trong chính sách cấp phép (license) và cách xác định chính xác nhất.

Nhiều sản phẩm của Solarwinds cấp phép (licensing) dựa trên 3 yếu tố/elements:

  • Interfaces: bao gồm switch ports, physical/virtual interfaces, VLANs.
  • Nodes: bao gồm toàn bộ thiết bị (routers, switches, servers, APs).
  • Volumes: tương ứng với các đĩa logic đang được monitor.

để dễ giải thích, chúng tôi xin lấy sản phẩm Solarwinds Network Performance Monitor làm ví dụ.

Solarwinds Network Performance Monitor (NPM) thu thập dữ liệu và thông tin chi tiết từ nhiều nguồn như là SNMP, API, hay enable WMI thông tin hệ thống bao gồm routers, switches, firewalls, và servers. NPM được cấp bản quyền dựa theo số lượng lớn nhất của các elements cần giám sát được phân loại ra thành 3 nhóm chính là nodes, interfaces, hoặc volumes – các ổ đĩa.

Solarwinds interface, node, volume là gì?

Nodes là đơn vị tính, thường dùng cho các thiết bị như là as routers, switches, virtual and physical servers, và firewalls.

Solarwinds interface, node, volume là gì?

Interfaces là đơn vị tính, thường dùng cho switch ports, physical interfaces, virtual interfaces, và các thiết bị mạng khác (single point of network traffic).

Solarwinds interface, node, volume là gì?

Volumes – Các ổ lưu trữ, thường là đơn vị tính dành để giám sát những ổ lưu trữ logical disk như ổ C, D sẽ được tính là 2 elements.

Solarwinds interface, node, volume là gì?

Như vậy, quan trọng nhất là cần nắm rõ 3 phân loại kể trên, đếm xem loại nào có số đơn vị tính nhiều nhất, thì đó là căn cứ dùng để xác định số lượng elements, tìm ra số lượng cần thiết để trang bị bản quyền NPM hoặc các sản phẩm khác cho phù hợp.

Trong mỗi môi trường, sau khi tính được số lượng cần thiết, ví dụ như đơn vị tính Interfaces nhiều nhất thì bản quyền của NPM sẽ được chia ra theo 5 mức như sau:

  1. SL100, giám sát lên tới up to 300 elements.
  2. SL250, giám sát lên tới up to 750 elements.
  3. SL500, giám sát lên tới up to 1,500 elements.
  4. SL2000, giám sát lên tới up to 6,000 elements.
  5. và SLX, giám sát không giới hạn cho cả hệ thống (environments)

Ví dụ: chọn SL2000 cho số lượng trên 2.000 up to 6.000 (nodes, interfaces, volumes.)

Hoặc môi trường khác có 500 nodes, 1,800 interfaces, và 200 volumes cũng SL2000 bởi vì nó cần giám sát cho số lượng 1800 interfaces.

Đề lựa chọn được gói bản quyền phù hợp cho môi trường của doanh nghiệp, bạn cần sử dụng network discovery trong NPM (Network Sonar Wizard).

network sonar discovery
orion web console
VinSEP
VinSEP

VinSEP (Công ty TNHH Mục Tiêu Số, MST: 0316094847)- chúng tôi là chuyên gia trong giải pháp/dịch vụ CNTT & phần mềm bản quyền. VinSEP giúp doanh nghiệp chuyển đổi thành nơi làm việc hiện đại (Modern Workplace) & phát triển trong thời đại công nghiệp 4.0.

VinSEP chỉ có một website Official chính thức là VinSEP.com.

Bài viết liên quan