PHẦN MỀM IP Address Manager

Phần mềm quản lý địa chỉ IP được thiết kế để tiết kiệm thời gian và ngăn ngừa các lỗi

Các tính năng chính

  • Theo dõi địa chỉ IP tự động.
  • Tích hợp quản lý địa chỉ DHCP, DNS và IP
  • Thông báo, xử lý sự cố và báo cáo địa chỉ IP.
  • Hỗ trợ DHCP và DNS tại chỗ và nhiều nhà cung cấp.
  • Mẫu yêu cầu IP để hợp lý hóa và tự động hóa các yêu cầu địa chỉ IP.
  • Hỗ trợ API với các hoạt động CRUD để tích hợp hai chiều với bên thứ ba.

TÍNH NĂNG CHÍNH phần mềm IP Address Manager

Theo dõi địa chỉ IP tự động

Tự động phát hiện mạng con và quét địa chỉ IP tìm kiếm mạng của bạn để biết IP được sử dụng như thế nào.

Tích hợp quản lý địa chỉ DHCP, DNS và IP

Tiết kiệm thời gian và nâng cao độ tin cậy của mạng với quản lý địa chỉ DHCP, DNS và IP tích hợp.

Thông báo, xử lý sự cố và báo cáo địa chỉ IP

Nhận thông báo và khắc phục sự cố xung đột địa chỉ IP, mạng con / phạm vi và mục nhập DNS.

Hỗ trợ nhiều nhà cung cấp DHCP và DNS

Giám sát trung tâm các máy chủ DHCP và DNS của bạn, bao gồm Microsoft, Infoblox, Cisco, ISC, BIND cũng như Amazon Route 53 và Azure DNS. Ngoài ra, người dùng có thể tạo, chỉnh sửa hoặc xóa phạm vi, vùng và bản ghi cho các máy chủ Microsoft, Cisco, ISC và BIND.

Tự động hóa yêu cầu địa chỉ IP tĩnh

tự động hóa các yêu cầu IP tĩnh để tăng tốc độ triển khai các thiết bị.

TẠI SAO CHỌN PHẦN MỀM IP Address Manager?

Loại bỏ bảng danh sách IP và chủ động xác định và quản lý địa chỉ IPv4 và IPv6.

Sử dụng quét tích cực để khám phá và theo dõi các mạng con và các khối địa chỉ được liên kết và xem các địa chỉ IP tạm thời để dễ dàng xác định các địa chỉ IP bị sót và lấy lại chúng.

Luôn gập vấn đề về xung đột địa chỉ IP, mạng con / sự suy giảm phạm vi hoặc các mục nhập DNS không khớp.

Giám sát việc sử dụng địa chỉ IP, nhận thông báo về các vấn đề về dung lượng mạng con và xung đột địa chỉ IP và giải quyết nhanh chóng các sự cố ảnh hưởng đến hiệu suất.

Nắm rõ địa chỉ IP trong lòng bàn tay

Công cụ quản lý địa chỉ IP có thể cung cấp chi tiết chuyên sâu về tất cả các IP của bạn và cách chúng được sử dụng, ngay cả khi địa chỉ đã rất cũ.

Ủy quyền quản trị IP dễ dàng

Cho phép các quản trị viên hệ thống và mạng giám sát phạm vi IP của riêng họ bằng cách hỗ trợ quản trị IP.

Sử dụng một phần mềm quản lý địa chỉ DHCP, DNS và IP giá cả phải chăng và được tích hợp đầy đủ để quản lý môi trường của bạn.

Tìm một địa chỉ IP khả dụng, đặt chỗ và quản lý tất cả các mục DNS cùng một lúc từ một bảng điều khiển.

Tiết kiệm thời gian và tránh lỗi bằng cách quản lý máy chủ DHCP và DNS từ một bảng điều khiển duy nhất.

Quản lý và giám sát các máy chủ Microsoft, Cisco và ISC DHCP cũng như các máy chủ Microsoft và BIND DNS từ bảng điều khiển tập trung. Phần mềm theo dõi địa chỉ IP có thể quản lý phạm vi, vùng DNS và hồ sơ tài nguyên của bạn.

Giám sát cho cả AWS Route 53 và Azure DNS của bạn.

Giám sát cả hai bản ghi AWS Route 53 và Azure DNS mà không phải đăng nhập vào bảng điều khiển quản lý riêng biệt.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Hiểu phần mềm 

Gốc độ kỹ thuật