Home » Red Hat

Hãng Red hat được biết đến với Red Hat Enterprise Linux là một bản phân phối Linux được phát triển bởi Red Hat và mục tiêu hướng tới thị trường thương mại. Red Hat ngày càng mở rộng & phát triển sau khi  mua lại 2 nhà cung cấp middleware & JBoss và từ đó các phần mềm của họ có ứng dụng & được sử dụng rộng rãi. Liên hệ để mua bản quyền phần mềm & được tư vấn miễn phí.

TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM CỦA REDHAT

INFRASTRUCTURE

Red Hat
Enterprise Linux

 Nền tảng cho các ứng dụng mới, máy ảo và các đám mây lai (Hybrid Cloud).

Red Hat
OpenShift
Container Platform

Một nền tảng container Kubernetes sẵn sàng cho doanh nghiệp.

Red Hat
OpenShift
Container Storage

Lưu trữ được xác định bằng phần mềm cho môi trường container.

Red Hat
OpenStack Platform

Một nền tảng cho public & private Cloud.

Red Hat
Hyperconverged Infrastructure

Một giải pháp tích hợp và tính toán được xác định bằng phần mềm.

Red Hat
Virtualization

Một nền tảng để ảo hóa khối lượng công việc của Linux® và Microsoft.

Red Hat
Gluster Storage

Một nền tảng lưu trữ mở, được xác định bằng phần mềm.

Red Hat
Middleware

Sản phẩm để xây dựng một môi trường thống nhất để tạo ứng dụng.

Red Hat
Ansible Automation Platform

Một nền tảng tự động hóa không cần agent.

Red Hat
Directory Server

Dịch vụ thư mục dựa trên LDAP để quản lý người dùng truy cập vào nhiều hệ thống.

Red Hat
JBoss Web Server

Một máy chủ ứng dụng web dựa trên Apache và Tomcat.

Integration

Red Hat
Integration

Một bộ toàn diện của công nghệ tích hợp và nhắn tin.

Red Hat
Fuse

Một nền tảng tích hợp phân phối.

Red Hat
AMQ

Một nền tảng nhắn tin cho phép tích hợp thời gian thực.

Red Hat
3scale API Management

Một nền tảng quản lý giao diện lập trình ứng dụng (API).

CLOUD

Red Hat
OpenShift
Container Platform

Một nền tảng container Kubernetes sẵn sàng cho doanh nghiệp.

Red Hat
Quay

Một sổ đăng ký hình ảnh container để xây dựng, phân phối và triển khai các container.

Red Hat
Ceph Storage

Một nền tảng lưu trữ khối và đối tượng (block & Object) cho các đám mây.

Red Hat
CloudForms

Nền tảng quản lý đám mây Cơ sở hạ tầng (IaaS).

Red Hat
Cloud Suite

Một bộ công cụ cho cơ sở hạ tầng Public & Private Cloud.

Red Hat
OpenStack Platform

Một nền tảng cho Public & Private Cloud.

Red Hat
Runtimes

Một bộ sản phẩm, công cụ và thành phần cho các ứng dụng thuần trên Cloud (cloud-native).

Red Hat
Smart Management

Một sự kết hợp của Red Hat vệ tinh và các dịch vụ quản lý đám mây.

App Dev

Red Hat
Runtimes

Một bộ sản phẩm, công cụ và thành phần cho các ứng dụng thuần trên Cloud (cloud-native).

Red Hat JBoss
Enterprise Application Platform

Một nền tảng để phát triển các dịch vụ dựa trên Java ™.

Red Hat
Process Automation Manager

Một nền tảng dev để tự động hóa các quyết định và quy trình kinh doanh.

Red Hat
Data Grid

Một giải pháp lưu trữ dữ liệu thông minh, có thể mở rộng.

Red Hat
CodeReady Studio

Một môi trường phát triển tích hợp dựa trên Eclipse (IDE) được chứng nhận.

Red Hat
CodeReady Workspaces

Một công cụ dành cho nhà phát triển sử dụng Kubernetes và container để cung cấp một môi trường phát triển được cấu hình sẵn, nhất quán.

Automation & management

Red Hat
Process Automation

Một nhóm các sản phẩm để tự động hóa thông minh các quyết định và quy trình kinh doanh.

Red Hat
Process Automation Manager

Một nền tảng dev để tự động hóa các quyết định và quy trình kinh doanh.

Red Hat
Decision Manager

Một nền tảng quản lý quy tắc kinh doanh.

Red Hat
Ansible Automation Platform

Một nền tảng tự động hóa không cần agent.

Red Hat
Satellite

Một công cụ để quản lý hệ điều hành của bạn trên toàn doanh nghiệp của bạn.

Red Hat
Insights

Một công cụ phân tích dự đoán với phân tích thời gian thực.

Red Hat
Smart Management

Một sự kết hợp của Red Hat vệ tinh và các dịch vụ quản lý đám mây.