Home » Solarwinds » Phần Mềm Quản Trị Mạng » Phần Mềm Kiwi CatTools

PHẦN MỀM Kiwi CatTools

Phần mềm lập bản đồ mạng được xây dựng để tự động vẽ sơ đồ mạng của bạn

Các tính năng chính

  • Tự động phát hiện và lập bản đồ thiết bị.
  • Xây dựng nhiều bản đồ từ một lần quét.
  • Xuất sơ đồ mạng sang Visio.
  • Tự động phát hiện các thay đổi đối với cấu trúc liên kết mạng.
  • Thực hiện khám phá mạng đa cấp.
  • Địa chỉ tuân thủ PCI theo quy định.

TÍNH NĂNG CHÍNH phần mềm Kiwi CatTools

Xem sự hiệu quả

Lên lịch các hoạt động sao lưu tự động và triển khai các thay đổi cấu hình cho nhiều thiết bị cùng một lúc.

Tăng kiểm soát

Thay đổi lịch trình trước các cấu hình thiết bị mạng của bạn chỉ xảy ra trên các thiết bị bạn chọn và chỉ khi bạn muốn chúng.

Cải thiện an toàn

Được cảnh báo về các thay đổi đối với thiết bị mạng của bạn để bạn có thể bắt đầu mọi hoạt động độc hại.

Cơ chế an toàn

Cấu hình rollback nhanh chóng thay đổi khi cần thiết để tránh các vấn đề trước khi cảm nhận được tác động của chúng.

TẠI SAO CHỌN PHẦN MỀM Kiwi CatTools?

Lên lịch backup định kỳ

Lập lịch sao lưu tự động cấu hình thiết bị mạng từ bộ định tuyến, chuyển mạch, tường lửa, v.v.

Tăng bảo mật

Nhận thông báo theo thời gian thực khi thay đổi cấu hình trái phép xảy ra trên các thiết bị mạng.

Gửi báo cáo email tự động

Tạo báo cáo thông tin cấu hình và thiết bị liên quan đến cổng, MAC, ARP, chi tiết phiên bản, v.v.

 

Cấu hình cùng lúc trên nhiều thiết bị

Đồng thời thực hiện hoặc lên lịch thay đổi cấu hình trên nhiều thiết bị mạng cực kì dễ dàng.

So sánh sự thay đổi cấu hình

So sánh cấu hình giữa hai thiết bị và so sánh cấu hình khởi động và chạy.

Hỗ trợ thiết bị từ đa nhà cung cấp

hỗ trợ cho cả thiết bị IPv4 và IPv6 từ các nhà cung cấp, như Cisco, HP, Huawei, 3Com và hơn thế nữa.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN