Home » Solarwinds » Phần Mềm Quản Trị Mạng » Phần Mềm Network Performance Monitor

PHẦN MỀM Network Performance Monitor

Giám sát & mở rộng network từ nhiều nhà cung cấp 

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

TẠI SAO CHỌN PHẦN MỀM NETWORK PERFORMANCE MONITOR?

Lỗi của ai?

Khi có báo cáo lỗi từ người dùng, việc đùng đẩy lỗi là điều không thể tránh khỏi. Loại bỏ sự đổ lỗi và đảm bảo tính khả thi cho người dùng với  dịch vụ họ cần bằng cách hiểu các đường dẫn mạng quan trọng với phần mềm Network Performance Monitor. Phần mềm được thiết kế để hiển thị tất cả các thiết bị, ứng dụng, mạng và nhà cung cấp trong phân tích đường dẫn để có nhiều thông tin hơn, giảm thiểu thông tin thừa để nhanh chóng cách ly sự cố và nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ của mạng.

Bắt kịp sự thay đổi trong mạng

Trực quan hóa dữ liệu mạng của bạn. Bạn càng hình dung tốt hơn về môi trường mạng của mình, thì bạn càng dễ hiểu rõ vấn đề. Hãy phần mềm Network Performance Monitor vẽ bản đồ trực quan hóa mạng tự động cho tất cả các thiết bị cấu thành & mạng của bạn.

Giám sát cho cả physical & logical network

Giám sát hệ thống mạng thông qua phần mềm có khả năng tương tác rất tốt, nhưng việc giám sát từ hệ thống mạng chính sang giao diện GUI APIC và ngược lại có thể làm bạn tốn rất nhiều thời gian. Với phần mềm,  bạn có khả năng giám sát các thành phần logic của môi trường SDN, bao gồm APIC, người thuê, hồ sơ ứng dụng, nhóm điểm cuối và thực thể vật lý, trực tiếp từ phần mềm giám sát mạng của chúng tôi.

Cổng ảo (virtual port) bị trùng?

Công cụ giám sát hiệu suất mạng trong được xây dựng để tự động ánh xạ giữa các vPC, kênh cổng và cổng vật lý trên các thiết bị chuyển mạch Nexus của bạn để giúp đảm bảo tính khả dụng của dịch vụ.

Bão thông báo?

Cảnh báo cần phải có thông tin và hành động. Nếu bạn nhận được rất nhiều tín hiệu mà bạn có thể tách tín hiệu ra khỏi các thông tin không cần thiết, các cảnh báo này sẽ hiệu quả hơn và tránh những báo cáo thừa. Với phần mềm Network Performance Monitor, bạn có thể tạo cảnh báo dựa trên các điều kiện kích hoạt lồng ghép từ đơn giản đến phức tạp, để nhóm IT của bạn có thể nhận được thông tin có giá trị.

VPN up hay down?

Nếu các đường VPN của bạn không hoạt động, người dùng có thể không thể truy cập các dịch vụ mạng quan trọng đặc biệt đối với doanh nghiệp. Phần mềm cung cấp khả năng hiển thị về sức khỏe và hiệu suất của toàn bộ môi trường Cisco ASA của bạn, do đó bạn có thể dễ dàng xem trạng thái của các đường VPN để giúp đảm bảo kết nối giữa các trang web.

Giám sát cân bằng tải

Thất bại trong việc cân bằng tải có thể xảy ra như mất điện gián đoạn và gây khó chịu khi khắc phục sự cố. Phần mềm cho phép bạn có thể nhanh chóng cô lập vấn đề gây chậm trễ hoặc ngừng dịch vụ. Theo dõi sức khỏe và hiệu suất của tất cả các thành phần của phân phối ứng dụng.