Home » Solarwinds » Công cụ quản trị CSDL Solarwinds

Công cụ quản trị CSDL

(Database Performance Monitoring)

Database Performance Monitoring quản trị CSLD của Solarwinds Giám sát và điều chỉnh hiệu suất cơ sở dữ liệu đa nền tảng cho Cloud & On-Premises.

SolarWinds® Database Performance Analyzer (DPA)

Hỗ trợ đa nền tảng cho cả cơ sở dữ liệu Cloud & On-Prmises. Phát hiện bất thường được cung cấp bởi học máy trở nên thông minh hơn theo thời gian để giúp bạn xác định các tắc nghẽn làm chậm ứng dụng của bạn.

Giao diện trực quan trực quan hóa mọi khía cạnh của hệ thống ảnh hưởng đến hiệu suất: các câu lệnh SQL, kế hoạch thực hiện, chặn, khóa chết và hơn thế nữa. Thu thập dữ liệu từng giây với cả phân tích lịch sử và thời gian thực cho phép bạn xác định chính xác các vấn đề để tìm ra nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề về hiệu suất.

SolarWinds Database Performance Monitor (DPM)

Theo dõi sức khỏe cơ sở dữ liệu dựa trên đám mây 24/7 với bảng điều khiển có thể tùy chỉnh giúp hiểu rõ hơn về những gì quan trọng nhất. Từ trước và sau khi so sánh với phát hiện lỗi thích ứng được cấp bằng sáng chế, các nhà phát triển, DevOps và DBA có thể hiểu được các vấn đề về hiệu năng ảnh hưởng đến cơ sở dữ liệu mã nguồn mở và NoQuery của họ. Mức độ chi tiết của dữ liệu xuống từng giây kết hợp với phân tích dữ liệu lớn tương quan với phản ứng truy vấn hoặc hành vi với các số liệu hệ thống để hiểu các tác động.