PHẦN MỀM Log Analyzer

Dễ dàng điều tra dữ liệu máy để giúp xác định nguyên nhân gốc rễ của các sự cố CNTT nhanh hơn

Các tính năng chính

  • Tìm kiếm và lọc dữ liệu nhật ký từ nhiều nguồn.
  • Truyền trực tuyến và hiển thị nhật ký thời gian thực.
  • Gắn thẻ nhật ký tùy chỉnh.
  • Tích hợp nền tảng Orion®.
  • Tích hợp cảnh báo Orion.

 

TÍNH NĂNG CHÍNH Log Analyzer

Được xây dựng bởi chuyên gia CNTT, với ưu điểm CNTT

Chúng tôi đã làm việc như các kỹ sư mạng và hệ thống, vì vậy chúng tôi hiểu vấn đề của bạn và cách giải quyết chúng.

Xem tất cả trong một công cụ

Tích hợp đầy đủ với các sản phẩm của Orion Platform, cho phép một cái nhìn thống nhất về giám sát cơ sở hạ tầng CNTT và nhật ký liên quan.

Sự đơn giản đến không ngờ

Thiết kế mạnh mẽ và tổng hợp nhật ký trực quan, gắn thẻ, lọc và cảnh báo để giải quyết vấn đề hiệu quả

TẠI SAO CHỌN PHẦN MỀM Log Analyzer?

Có được cái nhìn sâu sắc về hiệu suất về môi trường

Cơ sở hạ tầng của bạn liên tục tạo dữ liệu nhật ký để cung cấp cái nhìn sâu sắc về hiệu suất. Thu thập, hợp nhất và phân tích hàng ngàn syslog, traps, Windows và các sự kiện VMware để thực hiện phân tích nguyên nhân gốc bằng các công cụ giám sát nhật ký mạnh mẽ từ phần mềm log analyzer.

Xem dữ liệu nhật ký trong thời gian thực với biểu đồ và biểu đồ tương tác.

Công cụ quản lý nhật ký và thu thập nhật ký , tạo báo cáo bằng văn bản hoặc HTML. Trình phân tích nhật ký SolarWinds® hiển thị nhật ký trong luồng nhật ký thời gian thực.

Giám sát cơ sở hạ tầng thống nhất và quản lý nhật ký sự kiện tập trung.

Bộ phân tích nhật ký SolarWinds tích hợp trực tiếp dữ liệu nhật ký và sự kiện của bạn vào bảng điều khiển trên Orion Platform để bạn có thể dễ dàng xem dữ liệu nhật ký cùng với hiệu suất của mạng và hệ thống.

Nhật kí không giới hạn

Tập hợp nhật ký của bạn ở một vị trí trung tâm rất tốt cho việc khắc phục sự cố và tương tác, nhưng nếu bạn cần dữ liệu hữu ích đó ở các vị trí hoặc công cụ khác thì sao? Trình phân tích nhật ký cho phép bạn chuyển tiếp nhật ký đến các ứng dụng khác, chẳng hạn như hệ thống bán vé hoặc SIEM và xuất dữ liệu nhật ký sang tệp CSV một cách linh hoạt hơn nữa.

Xác định nhanh chóng các vấn đề hiệu suất và sẵn có

Thực hiện tìm kiếm bằng cách cách kết hợp cơ bản. Thực hiện tìm kiếm bằng nhiều tiêu chí tìm kiếm và áp dụng các bộ lọc để thu hẹp kết quả. Lưu, lên lịch và xuất kết quả tìm kiếm trong phần mềm giám sát nhật ký.

Tìm kiếm nhật ký đơn giản

Dễ dàng áp dụng các thẻ tag (mã màu) cho dữ liệu nhật ký của bạn để hỗ trợ lọc, tìm kiếm và xác định các vấn đề về hiệu suất.

Cảnh báo thông minh của Orion

Hãy là người đầu tiên biết khi có vấn đề phát sinh. Trình phân tích nhật ký tích hợp với công cụ cảnh báo thông minh của Orion cung cấp các cảnh báo có thể tùy chỉnh cùng với các tùy chọn gửi bao gồm thông báo email, tích hợp ServiceNow và kích hoạt tập lệnh bên ngoài.