Adobe Creative Cloud

Adobe Creative Cloud cung cấp cho bạn các ứng dụng và dịch vụ sáng tạo tốt nhất thế giới để bạn có thể tạo ra bất cứ thứ gì bạn có thể tưởng tượng, ở bất cứ đâu bạn có cảm hứng.

Creative Cloud là bộ sưu tập hơn 20 ứng dụng và dịch vụ dành cho máy tính để bàn và thiết bị di động dành cho nhiếp ảnh, thiết kế, video, web, UX, v.v. Giờ đây, bạn có thể đưa ý tưởng của mình đến những vị trí mới với Photoshop trên iPad, vẽ và vẽ bằng Adobe Fresco, cũng như thiết kế cho 3D và AR. Tham gia cộng đồng sáng tạo toàn cầu của chúng tôi – và cùng nhau làm nên điều gì đó tốt hơn.