Home » Solarwinds » Phần Mềm Quản Trị Mạng » User Device Tracker

PHẦN MỀM User Device Tracker

Phần mềm theo dõi thiết bị mạng có thể định vị người dùng và thiết bị trên mạng của bạn

Các tính năng chính
  • Nhanh chóng xác định vị trí thiết bị mạng.
  • Bản đồ và giám sát WAP, thiết bị chuyển mạch và cổng.
  • Quản lý chuyển đổi và chuyển đổi công suất cổng.
  • Hỗ trợ cái nhìn sâu sắc về mạng cho các thiết bị Palo Alto và Cisco Nexus.
  • Phát hiện thiết bị giả mạo và người dùng.
  • Bật và tắt cổng từ xa.
  • Bảng điều khiển quản trị CNTT hợp nhất.

TÍNH NĂNG CHÍNH phần mềm User Device Tracker

Nhanh chóng xác định vị trí thiết bị mạng

Dễ dàng xác định vị trí các thiết bị được kết nối bằng cách tìm kiếm địa chỉ IP hoặc MAC, người dùng, máy chủ, nút, cổng hoặc nhà cung cấp.

Map & theo dõi việc chuyển cổng (port)

Nhận dạng thiết bị mạng, giúp giám sát các điểm truy cập không dây, chuyển mạch và cổng để tìm lỗi, hiệu suất và sử dụng dung lượng.

Quản lý switch và các port của switch dễ dàng

Quản lý tình trạng, trạng thái. Không gì qua được mắt bạn.

Thông tin chi tiết về mạng cho các thiết bị Palo Alto và Cisco Nexus

Thông tin chi tiết cho các thiết bị Palo Alto cho phép bạn xem thiết bị nào được kết nối với tường lửa Palo Alto của bạn, cung cấp cho bạn chi tiết theo dõi thiết bị nâng cao. Ngoài ra, khám phá và thu thập dữ liệu thiết bị từ các cổng thông qua phân tích cú pháp Giao diện dòng lệnh (CLI) cho Cisco Nexus. Ánh xạ cổng thiết bị thông qua CLI cung cấp khám phá và thu thập từ các thiết bị Nexus 2K / 5K / 7K / 9K.

Quản lý cổng từ xa

Từ xa bật và tắt các cổng chuyển đổi để cải thiện bảo mật hoặc giải quyết các sự cố như Xung đột IP.

TẠI SAO CHỌN PHẦN MỀM User Device Tracker?

Công cụ định vị thiết bị mạng có thể giúp theo dõi các thiết bị điểm cuối theo địa chỉ IP hoặc MAC, tên người dùng hoặc tên máy chủ.

Ngay lập tức xác định vị trí các thiết bị mạng trên mạng LAN và mạng không dây của bạn và truy xuất tên chuyển đổi, cổng, mô tả cổng, dữ liệu Vlan, VRF, thông tin nhà cung cấp, tất cả từ một bảng điều khiển.

Luôn biết cách sử dụng các Switch và Port, cái nào sắp hết công suất.

Trình theo dõi thiết bị mạng có thể xác định các thiết bị chuyển mạch hoạt động như thế nào và thiết bị nào bạn có thể lấy lại các cổng không sử dụng. Với các báo cáo ngoài luồng, bạn cũng sẽ nhận được các số liệu sử dụng hiện tại để giúp dự báo các yêu cầu về nguồn tài nguyên.

Từ xa bật và tắt các cổng chuyển đổi để cải thiện bảo mật hoặc giải quyết các sự cố như xung đột IP.

Điều khiển từ xa một cổng thiết bị mạng bị xâm nhập với sự đơn giản theo điểm nhấn. Phát hiện các thiết bị giả mạo và tắt cổng để giảm thiểu rủi ro bảo mật hoặc ngăn ngừa sự cố mạng.

Điều tra sự cố bằng cách sử dụng kết nối thiết bị rộng rãi và dữ liệu đăng nhập của người dùng.

Sử dụng các kết nối lịch sử của mối quan hệ giữa người dùng và người dùng và tất cả người dùng đăng nhập vào mạng để tiết lộ ngày và giờ người dùng đã vào một mạng, qua đó cổng nút, SSD hoặc điểm truy cập cụ thể, thông qua loại kết nối nào.

UDT đi kèm với hỗ trợ thiết bị đa nhà cung cấp.

Tận dụng sự hỗ trợ của thiết bị đa nhà cung cấp mà Tương thích với nhiều thiết bị chuyển mạch và điểm truy cập do SNMP quản lý.

Bản đồ định danh thiết bị mạng có thể giám sát các điểm truy cập và chuyển mạch không dây về hiệu suất và lỗi.

Có được thông tin về trạng thái và cách sử dụng cổng, thời gian phản hồi, mất gói, tải CPU, sử dụng bộ nhớ và hơn thế nữa.

Theo dõi người dùng trái phép và các thiết bị giả mạo trên mạng LAN hoặc mạng không dây.

Nhận thông báo khi các thiết bị đáng ngờ kết nối với mạng của bạn. Tạo danh sách theo dõi thiết bị để theo dõi các thiết bị theo địa chỉ MAC, địa chỉ IP hoặc tên máy chủ cho cả thiết bị có dây và mạng của bạn.

UDT là một phần của nền tảng Orion® cho phép bảng điều khiển quản trị CNTT hợp nhất.

Bảng điều khiển UDT tích hợp với các sản phẩm quản lý SolarWinds khác bao gồm Trình theo dõi hiệu suất mạng, Trình quản lý địa chỉ IP, Trình quản lý cấu hình mạng, v.v.

Có được thông tin chi tiết về người dùng thông qua Active Directory®, bao gồm tên người dùng và thông tin liên hệ.

Thu thập chi tiết người dùng và tiết lộ tất cả thông tin đăng nhập điểm cuối, cụ thể là tên điểm cuối và thời gian đăng nhập gần đây nhất.

Xem chi tiết cổng.

Phần mềm theo dõi thiết bị UDT được xây dựng để cung cấp mô tả cổng, gán Vlan, MAC được kết nối và thông tin cấu hình cổng.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Hiểu phần mềm 
Hướng dẫn dùng thử 
Gốc độ kỹ thuật