Home » Mcafee » Mcafee MVISION

McAfee MVISION

McAfee MVISION Được xây dựng từ Cloud. Khả năng tự động hoá. Cùng Insights mạnh mẽ.

McAfee MVISION 

Tăng tốc kinh doanh của bạn mà không lo ảnh hưởng đến an ninh thông tin

Security Transformed

Mcafee MVISION giúp Phát triển doanh nghiệp của bạn một cách tự tin bằng cách tận dụng các giải pháp bảo mật được xây dựng có mục đích riêng với sự chuyển đổi mới.

Risk Management Is Key

Mcafee MVISION đảm bảo đáp ứng các yêu cầu tuân thủ, bảo vệ sở hữu trí tuệ và quản lý rủi ro tài chính, uy tín.

Threat Intelligence & AI

Mcafee MVISION với khả năng khai thác mối đe dọa với trí tuệ nhân tạo (AI) để cải thiện hiệu quả, giảm thiểu các báo động sai.

McAfee là nhà cung cấp duy nhất được vinh danh sự lựa chọn của khách hàng cho CASB  “2020 Gartner Peer Insights Customers’ Choice for CASB” 

Chúng tôi tự hào được công nhận dựa trên phản hồi và xếp hạng của khách hàng đối với McAfee MVISION Cloud, cung cấp cách thức bảo mật cho các tổ chức để bảo vệ dữ liệu của họ khỏi các mối đe dọa trên SaaS, IaaS và PaaS.

MVISION.

An Industry First.

Cloud-Native.
Insight-Driven.
Open Architecture.

Mcafee MVISION bao gồm các sản phẩm tiên phong dựa trên đám mây để bảo vệ dữ liệu và ngăn chặn các mối đe dọa trên các thiết bị, mạng, đám mây (IaaS, PaaS và SaaS) và môi trường On-premieses.

MVISION Endpoint

Bảo vệ kết hợp bảo mật Windows 10 với machine learning của McAfee cho bảo vệ và quản lý thống nhất.

MVISION ePO

Một giải pháp SaaS được thiết kế để thay thế cơ sở hạ tầng phụ trợ bằng bảng điều khiển quản lý dựa trên nền web đơn giản.

MVISION Cloud

Khả năng hiển thị và kiểm soát dữ liệu, quản lý chính sách bảo mật trên các môi trường SaaS, PaaS và IaaS.

MVISION Mobile

Quản lý trung tâm và bảo vệ các thiết bị Android, iOS để ngăn chặn, phát hiện và khắc phục các mối đe dọa di động.

MVISION EDR

Phát hiện mối đe dọa mạnh mẽ, điều tra và cách phản ứng rất đơn giản.

MVISION Insights

Mang sức mạnh của dữ liệu từ một tỷ cảm biến của Mcafee để bảo vệ chống lại nhiều cuộc tấn công khác nhau.

MVISION Endpoint

Bảo vệ kết hợp bảo mật Windows 10 với machine learning của McAfee cho bảo vệ và quản lý thống nhất.

MVISION ePO

Một giải pháp SaaS được thiết kế để thay thế cơ sở hạ tầng phụ trợ bằng bảng điều khiển quản lý dựa trên nền web đơn giản.

MVISION Cloud

Khả năng hiển thị và kiểm soát dữ liệu, quản lý chính sách bảo mật trên các môi trường SaaS, PaaS và IaaS.

MVISION Mobile

Quản lý trung tâm và bảo vệ các thiết bị Android, iOS để ngăn chặn, phát hiện và khắc phục các mối đe dọa di động.

MVISION EDR

Phát hiện mối đe dọa mạnh mẽ, điều tra và cách phản ứng rất đơn giản.

MVISION Insights

Mang sức mạnh của dữ liệu từ một tỷ cảm biến của Mcafee để bảo vệ chống lại nhiều cuộc tấn công khác nhau.

Mua các sản phẩm Mcafee MVISION bản quyền phân phối chính hãng

(Miễn phí hỗ trợ & tư vấn)

NHÓM SẢN PHẨM MCAFEE KHÁC

Endpoint Security

Endpoint Protection for Hybrid Environments

Bảo vệ toàn diện cho Endpoint với tích hợp các điều chỉnh cùng công nghệ machine learning, tất cả được quản lý thông qua một nền tảng duy nhất.

WEB SECURITY

Bảo mật được xây dựng cho các hoạt động, điều tra và kiểm soát an ninh – an toàn thông tin.