Home » Mcafee » Mcafee MVISION » MVISION Endpoint

MVISION Endpoint

MVISION Endpoint cung cấp hệ thống phòng thủ cục bộ và đám mây nâng cao cho hệ thống máy tính và máy chủ Windows.

MVISION Endpoint 

Ngăn chặn hiểm nguy nhiều hơn, quản lý ít hơn và bảo vệ thời gian hoạt động tốt hơn

File, Fileless, and Zero-day Threat Defenses

Các phát hiện cục bộ và dựa trên đám mây cùng với machine learning phân tích các mối đe dọa mới nhất cho dù chúng cố gắng tránh phát hiện như thế nào.

Unified Management

Một giao diện quản lý duy nhất cho các công nghệ Windows, McAfee và bên thứ ba, cùng với bảng điều khiển kết hợp và quản lý chính sách, giúp bạn hình dung các mối đe dọa và hành động trong thời gian ngắn hơn.

Automatic Remediation and Credential Theft Monitoring

Thay vì định hình lại hoặc sửa chữa một máy bị nhiễm, MVISION Endpoint đưa nó về trạng thái khỏe mạnh như ban đầu. Phần mềm chặn các hành động thu hoạch thông tin người dùng, ngăn chặn các vi phạm tiềm năng trước khi chúng có thể bắt đầu.

MỘT VÒNG MVISION Endpoint

Leverage Security Built into Windows 10

Hệ thống phòng thủ tiên tiến của McAfee hoạt động với các công nghệ Windows Defender, Firewall và Miningit Guard, giúp chúng dễ quản lý hơn với các chính sách thống nhất.

No Maintenance Required

Quản lý SaaS dựa trên đám mây không yêu cầu các thành phần On-premises để duy trì và cập nhật. Bảo vệ điểm cuối (endpoint) không cần xác nhận lần nữa và cập nhật tự động.

Get a Superior Security Posture

Ở trong tư thế phòng vệ tốt nhất trước các cuộc tấn công mạng.

MVISION Endpoint

Spend Less Time Managing Policies

Xóa quản lý chính sách dư thừa bằng cách tạo các chính sách McAfee, Windows Defender Antivirus, Defender Miningit Guard và Windows Firewall một cách liền mạch.

Designed for Performance

footprint thiết bị nhỏ hơn và hiệu suất cân bằng giảm thiểu tác động đến người dùng để duy trì hiệu quả.

Prioritized Data at a Glance

Một bàn điều khiển duy nhất cho cái nhìn toàn diện các mối đe dọa và tuân thủ. Bảng điều khiển dễ sử dụng và cảnh báo có thể được cấu hình sẵn cũng như các hướng dẫn giúp bạn có được dữ liệu quan trọng nhất.

MVISION Endpoint

Leverage Security Built into Windows 10

Hệ thống phòng thủ tiên tiến của McAfee hoạt động với các công nghệ Windows Defender, Firewall và Miningit Guard, giúp chúng dễ quản lý hơn với các chính sách thống nhất.

No Maintenance Required

Quản lý SaaS dựa trên đám mây không yêu cầu các thành phần On-premises để duy trì và cập nhật. Bảo vệ điểm cuối (endpoint) không cần xác nhận lần nữa và cập nhật tự động.

Get a Superior Security Posture

Ở trong tư thế phòng vệ tốt nhất trước các cuộc tấn công mạng.

Spend Less Time Managing Policies

Xóa quản lý chính sách dư thừa bằng cách tạo các chính sách McAfee, Windows Defender Antivirus, Defender Miningit Guard và Windows Firewall một cách liền mạch.

Designed for Performance

footprint thiết bị nhỏ hơn và hiệu suất cân bằng giảm thiểu tác động đến người dùng để duy trì hiệu quả.

Prioritized Data at a Glance

Một bàn điều khiển duy nhất cho cái nhìn toàn diện các mối đe dọa và tuân thủ. Bảng điều khiển dễ sử dụng và cảnh báo có thể được cấu hình sẵn cũng như các hướng dẫn giúp bạn có được dữ liệu quan trọng nhất.

TÀI NGUYÊN

A Simple Approach to Endpoint Security 

McAfee MVISION Endpoint Detection Response (MVISION EDR)

MVISION Endpoint

Mua Mcafee MVISION Endpoint Security bản quyền phân phối chính hãng

(Miễn phí hỗ trợ & tư vấn)