Home » Mcafee » Mcafee MVISION » MVISION EDR

MVISION EDR

Phát hiện mối đe dọa điểm cuối, điều tra và phản ứng đơn giản hóa.

Điều tra mối đe dọa nhờ công nghệ AI 

Reduce Alert Noise

Giảm thời gian phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa. MVISION EDR giúp các nhà phân tích bảo mật nhanh chóng ưu tiên các mối đe dọa và giảm thiểu sự gián đoạn tiềm ẩn.

Do More with Existing Resources

Điều tra với sự hỡ trợ của công nghệ AI sẽ tự động hỏi và trả lời các câu hỏi trong khi thu thập, tóm tắt và hiển thị bằng chứng từ nhiều nguồn khác nhau, giúp giảm nhu cầu sử dụng nhiều tài nguyên SOC hơn.

Low-Maintenance Cloud Solution

Việc triển khai và phân tích dựa trên đám mây cho phép các nhà phân tích bảo mật lành nghề của bạn tập trung vào phòng thủ chiến lược, thay vì bảo trì chỉ bằng các công cụ. 

MỘT VÒNG SẢN PHẨM

Simplify Deployment

Sử dụng một nền tảng quản lý tại chỗ của McAfee ePolicy (McAfee ePO) hoặc McAfee MVISION ePO dựa trên SaaS để giảm bảo trì cơ sở hạ tầng.

Focus on Incident Response

Loại bỏ chi phí quản trị, cho phép nhiều nhà phân tích cao cấp hơn áp dụng các kỹ năng của họ vào việc săn lùng mối đe dọa và đẩy nhanh thời gian phản hồi.

Gain Visibility into Emerging Threats

Giám sát hoạt động điểm cuối, phát hiện hành vi đáng ngờ, hiểu dữ liệu giá trị cao và hiểu ngữ cảnh.

MVISION EDR

AI-guided Investigations

MVISION EDR cung cấp những hiểu biết do AI tạo ra trong các cuộc tấn công.

Grow Analysts’ Skills

Điều tra có hướng dẫn giúp các nhà phân tích bảo mật liên tục học hỏi và tinh chỉnh các kỹ năng của họ.

Remove Manual Processes

Tự động hóa và loại bỏ các tác vụ thủ công để thu thập và phân tích được nhiều hơn.

MVISION EDR

Gain Visibility into Emerging Threats

Giám sát hoạt động điểm cuối, phát hiện hành vi đáng ngờ, hiểu dữ liệu giá trị cao và hiểu ngữ cảnh.

Simplify Deployment

Sử dụng một nền tảng quản lý tại chỗ của McAfee ePolicy (McAfee ePO) hoặc McAfee MVISION ePO dựa trên SaaS để giảm bảo trì cơ sở hạ tầng.

Focus on Incident Response

Loại bỏ chi phí quản trị, cho phép nhiều nhà phân tích cao cấp hơn áp dụng các kỹ năng của họ vào việc săn lùng mối đe dọa và đẩy nhanh thời gian phản hồi.

AI-guided Investigations

MVISION EDR cung cấp những hiểu biết do AI tạo ra trong các cuộc tấn công.

Grow Analysts’ Skills

Điều tra có hướng dẫn giúp các nhà phân tích bảo mật liên tục học hỏi và tinh chỉnh các kỹ năng của họ.

Remove Manual Processes

Tự động hóa và loại bỏ các tác vụ thủ công để thu thập và phân tích được nhiều hơn.

TẤT CẢ CHỈ CÒN LÀ THỜI GIAN

McAfee MVISION EDR có khả năng phát hiện vượt trội hơn những kẻ tấn công sử dụng machine learning và điều tra tự động bằng AI. Đánh giá APT3 của MITER ATT & CK ™ đã được thực hiện để đánh giá các khả năng MVISION EDR của McAfee và cho thấy khả năng của phần mềm này.

CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN MVISION EDR

MVISION Endpoint

McAfee MVISION Endpoint cung cấp các khả năng phát hiện và sửa chữa mối đe dọa nâng cao để tăng cường kiểm soát bảo mật gốc cơ bản trong Microsoft Windows.

MVISION Mobile

Phát hiện các mối đe dọa trên tất cả các thiết bị di động iOS và Android. McAfee MVISION Mobile bảo vệ chống lại các nguy cơ an toàn từ ứng dụng và mạng, sử dụng thuật toán machine learning để giúp xác định hành vi nguy hiểm.

MVISION ePO

McAfee MVISION ePO là một phần mềm quản lý bảo mật tập trung (SaaS), cho phép quản lý Microsoft Defender cùng với các công nghệ bảo mật của McAfee và mở rộng khả năng hiển thị và kiểm soát bảo mật từ thiết bị lên đám mây.

Mua Mcafee MVISION EDR bản quyền phân phối chính hãng

(Miễn phí hỗ trợ & tư vấn)