Home » Mcafee » Mcafee MVISION » MVISION Insights

MVISION Insights

MVISION Insights cung cấp thông tin mạnh mẽ giúp bạn có cái nhìn sâu sắc vào các vấn đề an toàn & bảo mật thông tin.

Công nghệ trí thông minh cấp toàn cầu mới nhất trong tầm tay bạn

Global Telemetry

Chúng tôi có 1 tỷ cảm biến tự động theo dõi các chiến dịch mới theo địa lý và ngành công nghiệp.

Predictive Assessment

Nhận đánh giá tự động về các rủi ro an toàn thông tin với tư thế bảo mật hiện tại của bạn giúp biết chính xác nơi bạn có các lỗ hổng tiềm năng trong các biện pháp đối phó của mình.

Proactive Response

Phản hồi ngay lập tức với giải pháp bảo mật thông minh cho phép bạn điều chỉnh các biện pháp phòng vệ trước khi bị tấn công.

TÍNH NĂNG

Intelligence at Scale

Hỗ trợ bởi hơn 1 tỷ các cảm biến.

Faster Response

Giảm thời gian phản hồi trung bình chỉ với một cú nhấp chuột vào MVISION EDR để truy cập nhanh vào các hành vi của MITER ATT & CK ™ và phân tích theo dõi chi tiết.

Actionable Insights

Những hiểu biết dựa trên machine learning mạnh mẽ cân nhắc rủi ro của bạn đối với cả các mối đe dọa đã biết và chưa biết để không chỉ đối phó với một cuộc tấn công, mà còn bảo vệ chống lại các cuộc tấn công trong tương lai.

MVISION Insights

Detailed Threat Assessments

Tìm hiểu về các chiến dịch toàn cầu đang hoạt động bao gồm các mô tả và chỉ số thỏa hiệp (IoC) từ nhóm Nghiên cứu Mối đe dọa Nâng cao của McAfee.

Broad Understanding

Hiểu mức độ phổ biến của các mối đe dọa ngoài tổ chức của bạn và tác động của các mối đe dọa mà bạn gặp phải, bao gồm khả năng ngăn chặn và bảo vệ của bạn.

Proactive Security

Đánh giá tư thế an ninh kết hợp với khả năng thực hiện hành động chủ động trước khi bạn bị tấn công cho phép bạn cải thiện khả năng phòng thủ của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng.

MVISION Insights

Actionable Insights

Những hiểu biết dựa trên machine learning mạnh mẽ cân nhắc rủi ro của bạn đối với cả các mối đe dọa đã biết và chưa biết để không chỉ đối phó với một cuộc tấn công, mà còn bảo vệ chống lại các cuộc tấn công trong tương lai.

Intelligence at Scale

Hỗ trợ bởi hơn 1 tỷ các cảm biến.

Faster Response

Giảm thời gian phản hồi trung bình chỉ với một cú nhấp chuột vào MVISION EDR để truy cập nhanh vào các hành vi của MITER ATT & CK ™ và phân tích theo dõi chi tiết.

Detailed Threat Assessments

Tìm hiểu về các chiến dịch toàn cầu đang hoạt động bao gồm các mô tả và chỉ số thỏa hiệp (IoC) từ nhóm Nghiên cứu Mối đe dọa Nâng cao của McAfee.

Broad Understanding

Hiểu mức độ phổ biến của các mối đe dọa ngoài tổ chức của bạn và tác động của các mối đe dọa mà bạn gặp phải, bao gồm khả năng ngăn chặn và bảo vệ của bạn.

Proactive Security

Đánh giá tư thế an ninh kết hợp với khả năng thực hiện hành động chủ động trước khi bạn bị tấn công cho phép bạn cải thiện khả năng phòng thủ của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Mua Mcafee MVISION Insights bản quyền phân phối chính hãng

(Miễn phí hỗ trợ & tư vấn)