Home » Mcafee » Mcafee MVISION » MVISION ePO

MVISION ePO

Cho bạn một tầm nhìn bao quát các vấn đề bảo mật.

Quản lý bảo mật cho các thiết bị đơn giản và đã được chứng minh thực tế 

Cloud-based Security Management

Xóa cài đặt và bảo trì cơ sở hạ tầng cùng quản lý bảo mật cho On-premises, bạn có thể tập trung vào giám sát các điểm cuối (endpoint) cũng như thiết bị di động.

Enforce Security from a Single View

Bảng điều khiển dễ theo dõi cũng như khả năng đánh giá tư thế bảo mật. Bắt kịp thông tin với bản tóm tắt bản tin và các tư vấn về mối đe dọa mới nhất.

 

Streamline Operations, Minimize Risk

Quy trình làm việc tự động và đơn giản thúc đẩy hiệu quả hoạt động bảo mật. Phê duyệt quy trình công việc tùy chọn theo yêu cầu chính sách hoặc nhiệm vụ được xem xét, đảm bảo kết quả chất lượng cao hơn.

MVISION ePO SaaS Management

Yêu cầu cài đặt MVISION ePO không đòi hỏi gì nhiều ngoài một trình duyệt. Giải pháp SaaS của chúng tôi làm giảm độ phức tạp và tăng tính bảo mật, cập nhật liên tục cũng như tận dụng các tài nguyên có sẵn trong Windows 10.

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Truly Integrated Defenses

Giảm độ phức tạp với quản lý chính sách chung về bảo mật điểm cuối và các điều khiển gốc được tích hợp trong các hệ điều hành như Windows Defender.

Fast Mitigation and Remediation

Dựa trên một sự kiện (event), phản hồi tự động có thể kích hoạt một hành động (trigger), chẳng hạn như thông báo đơn giản hoặc khắc phục trên toàn doanh nghiệp.

Streamlined Security and Enforcement

Quy trình làm việc tự động nhanh chóng xác định, quản lý và phản hồi các lỗ hổng và mối đe dọa điểm cuối trên toàn doanh nghiệp.

MVISION ePO

Essential Risk Management

Bảng điều khiển tóm tắt về tư thế bảo mật của bạn giúp bạn đi sâu và biết được những gì cần ưu tiên.

Additional Assurance

Xác thực hai yếu tố đảm bảo đúng người dùng đang quản lý bảo mật. Các quy trình kiểm soát thay đổi tùy chọn trên các tác vụ quản trị sẽ ngăn các thay đổi ngoài ý muốn.

Straightforward Migration

Khách hàng hiện tại của McAfee ePO có thể sử dụng MVISION ePO Quick Start để truy cập MVISION ePO từ trình duyệt.

MVISION ePO

Essential Risk Management

Bảng điều khiển tóm tắt về tư thế bảo mật của bạn giúp bạn đi sâu và biết được những gì cần ưu tiên.

Truly Integrated Defenses

Giảm độ phức tạp với quản lý chính sách chung về bảo mật điểm cuối và các điều khiển gốc được tích hợp trong các hệ điều hành như Windows Defender.

Fast Mitigation and Remediation

Dựa trên một sự kiện (event), phản hồi tự động có thể kích hoạt một hành động (trigger), chẳng hạn như thông báo đơn giản hoặc khắc phục trên toàn doanh nghiệp.

Additional Assurance

Xóa quản lý chính sách dư thừa bằng cách tạo các chính sách McAfee, Windows Defender Antivirus, Defender Miningit Guard và Windows Firewall một cách liền mạch.

Straightforward Migration

Khách hàng hiện tại của McAfee ePO có thể sử dụng MVISION ePO Quick Start để truy cập MVISION ePO từ trình duyệt.

Streamlined Security and Enforcement

Quy trình làm việc tự động nhanh chóng xác định, quản lý và phản hồi các lỗ hổng và mối đe dọa điểm cuối trên toàn doanh nghiệp.

Mua Mcafee MVISION ePO bản quyền phân phối chính hãng

(Miễn phí hỗ trợ & tư vấn)