Home » Mcafee » Mcafee Web Security

McAfee Web Security

Bảo mật được xây dựng cho các hoạt động, điều tra và kiểm soát an ninh – an toàn thông tin.

Giảm nguy cơ tổn thất do phần mềm độc hại cũng như mất dữ liệu

Secure Web Connectivity

McAfee Web Protection sử dụng công nghệ cổng web (gateway) an toàn để bảo vệ mọi thiết bị, người dùng và vị trí khỏi các mối đe dọa từ internet.

Comprehensive Protection

Các đội bảo mật giảm đáng kể các nỗ lực khắc phục sự cố tại endpoint, cải thiện thực hành ứng phó sự cố và duy trì sự bảo vệ nhất quán bất cứ nơi nào có người dùng.

Flexible Deployment Options

Tất cả các tùy chọn bảo mật cho đám mây (cloud), tại cơ sở (on-premises) và lai ghép (hybrid) được xây dựng với cùng một công nghệ bảo mật web, đảm bảo mọi đường đi đến internet đều nhận được sự bảo vệ như nhau.

WEB SECURITY

McAfee Web Gateway

McAfee Web Gateway là một cổng web bảo mật hiệu suất cao với khả năng bảo vệ mối đe dọa tốt nhất trong một kiến trúc phần mềm thiết bị hợp nhất.

McAfee Web Gateway Cloud Service

McAfee Web Gateway Cloud Service là một dịch vụ bảo mật web được phân phối trên nền tảng đám mây được xây dựng với khả năng bảo vệ mối đe dọa tốt nhất trong cùng phân khúc.

McAfee Web Protection

McAfee Web Protection là một giải pháp bảo mật web bao gồm cổng web bảo mật tại chỗ và bảo mật web dựa trên SaaS được phân phối từ đám mây.

Mua Mcafee Web Security bản quyền phân phối chính hãng

(Miễn phí hỗ trợ & tư vấn)

NHÓM SẢN PHẨM MCAFEE KHÁC

MVISION

Được xây dựng từ Cloud. Khả năng tự động hoá. Cùng Insights mạnh mẽ.

Endpoint Security

Endpoint Protection for Hybrid Environments

Bảo vệ toàn diện cho Endpoint với tích hợp các điều chỉnh cùng công nghệ machine learning, tất cả được quản lý thông qua một nền tảng duy nhất.