Home » Mcafee » Mcafee MVISION » MVISION Cloud

MVISION Cloud

Dẫu đầu CASB giúp gia tăng sự phát triển của doanh nghiệp.

Bảo mật dữ liệu cho kỷ nguyên đám mây.

Detect

Đạt được khả năng hiển thị đầy đủ về dữ liệu, ngữ cảnh và hành vi người dùng trên tất cả các dịch vụ, người dùng và thiết bị trên đám mây.

 

Protect

Được xây dựng trong đám mây và cho đám mây, MVISION Cloud (CASB) áp dụng bảo vệ liên tục cho thông tin nhạy cảm ở bất cứ nơi nào, bên trong hoặc bên ngoài đám mây.

Correct

Thực hiện hành động thời gian thực sâu bên trong các dịch vụ đám mây để sửa lỗi vi phạm chính sách và ngăn chặn các mối đe dọa bảo mật.

McAfee là nhà cung cấp duy nhất được vinh danh sự lựa chọn của khách hàng cho CASB  “2020 Gartner Peer Insights Customers’ Choice for CASB” 

Chúng tôi tự hào được công nhận dựa trên phản hồi và xếp hạng của khách hàng đối với McAfee MVISION Cloud, cung cấp cách thức bảo mật cho các tổ chức để bảo vệ dữ liệu của họ khỏi các mối đe dọa trên SaaS, IaaS và PaaS.

MỘT VÒNG SẢN PHẨM

Cloud Registry

Cung cấp đăng ký dịch vụ đám mây lớn nhất và chính xác nhất trên thế giới với Xếp hạng 1-10 CloudTrust dựa trên đánh giá rủi ro 261 điểm.

AI-driven Activity Mapper

Tận dụng trí thông minh nhân tạo để hiểu ứng dụng và ánh xạ hành động của người dùng vào một nhóm hoạt động thống nhất, cho phép giám sát và kiểm soát được tiêu chuẩn hóa trên các ứng dụng.

Guided Learning

Cung cấp đầu vào cho các mô hình machine learning với bản xem trước thời gian thực cho thấy tác động của sự thay đổi độ nhạy đối với sự bất thường được phát hiện bởi hệ thống.

MVISION Cloud

Cloud Activity Monitoring

Ghi lại một bản kiểm toán toàn diện về tất cả các hoạt động của người dùng và quản trị viên để hỗ trợ điều tra và báo cáo chi tiết sau sự cố.

Insider Threat Detection

Tận dụng machine learning để phát hiện hoạt động báo hiệu hành vi bất cẩn và độc hại bao gồm cả người trong cuộc ăn cắp dữ liệu nhạy cảm.

Structured Data Encryption

Bảo vệ dữ liệu có cấu trúc nhạy cảm với các lược đồ mã hóa, bảo toàn chức năng được đánh giá ngang hàng bằng các khóa do doanh nghiệp kiểm soát.

MVISION Cloud

Guided Learning

Cung cấp đầu vào cho các mô hình machine learning với bản xem trước thời gian thực cho thấy tác động của sự thay đổi độ nhạy đối với sự bất thường được phát hiện bởi hệ thống.

Cloud Registry

Cung cấp đăng ký dịch vụ đám mây lớn nhất và chính xác nhất trên thế giới với Xếp hạng 1-10 CloudTrust dựa trên đánh giá rủi ro 261 điểm.

AI-driven Activity Mapper

Tận dụng trí thông minh nhân tạo để hiểu ứng dụng và ánh xạ hành động của người dùng vào một nhóm hoạt động thống nhất, cho phép giám sát và kiểm soát được tiêu chuẩn hóa trên các ứng dụng.

Cloud Activity Monitoring

Ghi lại một bản kiểm toán toàn diện về tất cả các hoạt động của người dùng và quản trị viên để hỗ trợ điều tra và báo cáo chi tiết sau sự cố.

Insider Threat Detection

Tận dụng machine learning để phát hiện hoạt động báo hiệu hành vi bất cẩn và độc hại bao gồm cả người trong cuộc ăn cắp dữ liệu nhạy cảm.

Structured Data Encryption

Bảo vệ dữ liệu có cấu trúc nhạy cảm với các lược đồ mã hóa, bảo toàn chức năng được đánh giá ngang hàng bằng các khóa do doanh nghiệp kiểm soát.

Mua Mcafee MVISION Cloud bản quyền phân phối chính hãng

(Miễn phí hỗ trợ & tư vấn)