So sánh Power BI Pro vs Power BI Premium Per User

by | Kiến Thức, Microsoft Kiến Thức

So sánh ⚡️ Power BI Pro vs ⚡️ Premium per user. ⚡️ Power BI Premium Per User là gì? Phân tích khác biệt khi ⚡️ mua Power Bi Pro vs Premium.

Các câu hỏi thường gặp

Power BI Premium Per User là gì?

Có thể gọi tắt là PPU. PPU là tên gọi của gói bản quyền (chính thức 04/2021) để sử dụng dịch vụ ☁ Power BI. Tương tự gói Power BI Pro bản quyền được tính dựa trên số lượng người sử dụng dịch vụ Power BI. Tất cả tính năng trên gói Pro sẽ có trên gói trên Premium. Tính năng của PPU gần như đầy đủ tính năng của Power BI Premium Capacity.

Mua Power BI Premium Per User giá bao nhiêu?

$20/tháng/người. Tương ứng 5,500,000 VNĐ/người/năm. Liên hệ với VinSEP để nhận giá mới cập nhật.

Có nên mua Power BI Pro cùng với Power BI Premium Per User?

Không. PPU có hết toàn bộ tính năng của gói Pro. Phân tích bên dưới chỉ ra lý do tại sao.

Power BI Architecture - VinSEP

Các tính năng của gói bản quyền PPU

Lưu ý, PPU là tên gọi của 1 gói bản quyền. Gói này cho phép sử dụng dịch vụ phần mềm Power BI services:

 • Model size limit: 100 GB
 • Refresh rate: 48 lần/ngày
 • Paginated reports, AI capabilities, Advanced dataflows, Usage-based aggregate optimization
 • Deployment Pipelines, XMLA endpoint connectivity, Enhanced automatic page refresh
 • Bring Your Own Key (BYOK). Chỉ enable khi trang bị đủ PPU cho toàn tổ chức.

So sánh tính năng PBI Pro vs PPU vs PPC

Trước khi bước vào phần so sánh, đây là phần Power BI tính phí so với Power BI (PBI) miễn phí.

Power Bi Free – Miễn phí

 • Sử dụng miễn phí phần mềm Power BI Desktop, Mobile hoặc dịch vụ Power BI giới hạn.
 • Các kết quả phân tích, báo cáo được tạo ra chỉ phục vụ cho một người duy nhất. File pbix được chia sẻ theo cách truyền thống:
  • OneDrive, SharePoint
  • USB hoặc đính kèm Email/Chat.
  • Print to PDF (in báo cáo xuất format PDF)
  • Public to web trên Power BI service (Tài khoản Doanh Nghiệp. 1 lần refesh/ngày, cần IT admin Enable.)
  • Mỗi user có 10 GB lưu trữ trên Power BI service. Tối đa mỗi dataset là 1 GB.
 • Dữ liệu/báo cáo tạo ra chưa được mã hóa.

Hướng dẫn Enable – Public to web Power BI

Truy cập Admin Portal Power BI: https://app.powerbi.com/admin-portal

 • Chọn Tenant settings
 • Chọn Public to web >> Enable
  • Only allow existing codes: chỉ cho những code đã có sẵn.
  • Allow existing and new codes: cho phép tất cả code
  • The entire organization: tất cả mọi người trong tổ chức.
  • Specific Security groups: Chỉ một số người được tạo thành nhóm.

PPU Collaboration and analytics – Cộng tác làm việc và phân tích dữ liệu

So sánh với Pro, PPU có tính năng Paginated (RDL) reports. Đây là tính năng không có trên phần mềm ❌ Power BI Desktop, chỉ có trên ✔️ Power BI Report Builder ✔️ Power BI service. Tính năng export xuất ra báo cáo dạng PDF đẹp và thuận tiện. RDL là công nghệ có trên SQL Server Report.

Collaboration and analytics - Power BI Pro vs Premium Per User

Tham khảo thêm về Power Bi Report Builder

Tải phần mềm Report Builder tại đây

Data prep, modeling, and visualization

 • Model Size limit. PPU là 100 GB/dataset.
 • Refresh rate. PPU có 48 lần cập nhật sự thay đổi trên dataset trong một ngày.
 • Advanced AI. Trí tuệ nhân tạo giúp phân tích chuỗi ký tự, nhận diện hình ảnh, và tự học. Ví dụ: như phân tích kết quả phản hồi tích cực vs tiêu cực của khách hàng về sản phẩm mới.
 • XMLA endpoint read/write connectivity. Giúp tạo kết nối giữa máy tính (PBI Desktop) với các report đã chuyển lên Power BI Service.
 • Dataflows. Tính năng cao cấp này giúp giảm thời gian tính toán, truy vấn.
Data prep, modeling, and visualization -Power BI Pro vs Premium Per User

Governance and administration

 • Application lifecycle management. Quản lý giám sát việc xây dựng các ứng dụng.
 • Maximum storage. PPU hỗ trợ theo tenant là 100 TB/tenant. òn PBI Pro tính theo user với 10 GB/user.
Power BI Pro vs Premium Per User

Các tính năng Power BI Premium nói chung, hoặc PPU nói riêng chủ yếu là tính năng bổ sung cho Power BI Services.

Bản quyền PowerBI Premium Per User

Mua Power BI
 • Cần Admin cấp PPU thì có có thể truy cập dữ liệu PPU Workspace.
 • PPU cho người dùng cần tính năng kết nối endpoint với PBI services – XMLA.
 • Người dùng có PPU có thể xem nội dung của Workspace của Người dùng Pro hoặc PPU khác.⬇⬇
So sanh xem dữ liệu Power BI Pro vs Premium Per User

Bài viết khác liên quan đến Power BI Pro vs Premium Per User

Power BI là gì? So sánh Power BI Pro vs Premium Per User
VinSEP
VinSEP

VinSEP (Công ty TNHH Mục Tiêu Số, MST: 0316094847)- chúng tôi là chuyên gia trong giải pháp/dịch vụ CNTT & phần mềm bản quyền. VinSEP giúp doanh nghiệp chuyển đổi thành nơi làm việc hiện đại (Modern Workplace) & phát triển trong thời đại công nghiệp 4.0.

VinSEP chỉ có một website Official chính thức là VinSEP.com.

Tag:

Bài viết liên quan