Tag

Microsoft 365

Power BI là gì?

Power BI là gì?

Power BI là một dịch vụ phân tích kinh doanh của Microsoft nhằm mục đích cung cấp trực quan dữ liệu & thông tin...

Microsoft Bookings là gì?

Microsoft Bookings là gì?

Microsoft Bookings giúp việc lên lịch và quản lý các cuộc hẹn trở nên dễ dàng. Đặt lịch trước trên web và tích hợp với...