Microsoft Power Fx là gì?

Đây tên mới của ngôn ngữ công thức dành xây dựng các ứng dụng canvas. Là một dạng low-code sử dụng trong với nền tảng Power Platform trong đó có Power Apps. Power Fx được thể hiện hình thức chuỗi Text, giống với hàm trong Microsoft Excel.

Các hàm màu xanh có thể thực hiện được với cả Power Apps và Excel. Các anh chị đã quen với câu lệnh của Power Excel sẽ dễ dàng sử dụng Power Fx.

Power Fx vẫn là dạng công thức mới, và được gọi là Open Source – mã nguồn mở (miễn phí). Có nghĩa là mọi người có thể đóng góp & nghiên cứu để xây dựng ngôn ngữ này.

Fomula – công thức với Power Fx

Giống như các chuỗi text trong thanh công thức fx Excel hoặc Visual Studio Code. Làm cho các nhiệm vụ lập trình thông thường trở nên dễ dàng cho tất cả mọi người. Từ người không biết về lập trình ứng dụng đến lập trình viên chuyên nghiệp”. Điều này giúp nhóm Developers vừa đa dạng về trình độ và giảm được chi phí.

Power Fx là dạng liên kết các đối tượng với nhau bằng các công thức giống như trong bảng tính. Tại một ô trong Excel, có hàm tính toán dựa trên giá trị của những ô khác. Các thuật toán sẽ tự động tính toán, và hiển thị thay đổi của giá trị.

Ví dụ phân biệt Excel và Power Fx

Trong Excel tại A1 nhập

Fx =RIGHT(A1,LEN(A1)- FIND(“|”, SUBSTITUTE(A1,” “,”|”, LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1,” “,””))))

Vị trí ô A1 chứa chuỗi

“Hello, World! It is great to meet you!”

Sẽ trả về ô A2 chưa chuỗi

“you!”

So sánh hàm Excel và Power Fx
Hàm trong Excel

Trong Power Fx nhập

Fx =RIGHT(Input.Text,Len(Input.Text)- FIND(“|”, SUBSTITUTE(Input.text,” “,”|”, Len(Input.Text)-Len(Substitute(Input.Text,” “,””))))

Ở vị trí Box Input nhập chuỗi

“Hello, World! It is great to meet you!

Cùng lúc đó ở vị trí box label sẽ liên tục xuất hiện và thay đổi các từ theo công thức đã nhập.

Như vậy bạn đã thấy sự liên kết giữa hai đối tượng Box Input và Lable qua một công thức.

So sánh hàm trong Fx với Excel
Hàm trong Power Fx

Always Live

Cũng giống như Worksheet, các thay đổi được phản ánh ngay lập tức. Khi một công thức được sửa đổi hoặc một giá trị được nhập, ngay lập tức được tính toán lại để phản ánh các thay đổi. Bất kỳ lỗi nào được phát hiện sẽ hiển thị ngay lập tức và không ảnh hưởng đến phần còn lại. Với Power Fx bạn có thể thêm công thức cùng đối tượng mới thể hiện cho sự biến đổi tức thời.

Ví dụ mô tả Always Live

Power Fx tính năng Always Live
Power Fx tính năng Always Live

Low-Code

Low-code hiểu là ngôn ngữ trong xây dụng ứng dụng. Được biết đến, chủ yếu nhìn bằng mắt hơn ngồi viết code như trước đây. Ít đòi hỏi khả năng viết code, giúp giảm bớt đòi hỏi trong tuyển dụng developer ứng dụng. So với Excel, Power Fx chỉ bổ sung thêm vào cấu trúc với dấu “.”

Power Fx Low-code là gì
Power Fx Low-code là gì

No code

Cho phép bạn lập trình bằng giao diện và thao tác đơn giản hơn so với viết lập trình. Các công cụ được tích hợp sẵn để giúp bạn không phải viết code. Khi sử dụng bộ công cụ này, thì thanh Fx vẫn luôn hiển thị. Khi đó giup theo dõi điều xảy ra và có thể chỉnh sửa theo mục đích.

Power Fx - No Code là gì
Power Fx – No Code là gì

Pro code

Đôi khi bạn cần một số thay đổi mà chỉ có những lập trình viên chuyển nghiệp có thể giúp được. Các công thức trong Powre Fx có thể được lưu dưới định dạng YAML, có thể mở với Visual Studio Code/Studio, text editor.

Power Fx - Pro Code là gì
Power Fx – Pro Code là gì

Bài viết “Microsoft Power Fx là gì” giải thích khái niệm cơ bản và là bước đầu tìm hiểu cho ngôn ngữ mới kết hợp với Power Platform.

VinSEP
VinSEP

VinSEP (Công ty TNHH Mục Tiêu Số, MST: 0316094847)- chúng tôi là chuyên gia trong giải pháp/dịch vụ CNTT & phần mềm bản quyền. VinSEP giúp doanh nghiệp chuyển đổi thành nơi làm việc hiện đại (Modern Workplace) & phát triển trong thời đại công nghiệp 4.0.

VinSEP chỉ có một website Official chính thức là VinSEP.com.

Tag:

Bài viết liên quan