Giới thiệu về Microsoft Power BI

Tư vấn Sản Phẩm

Tất cả chúng ta đang sống trong một nền văn hóa dữ liệu, nơi các quyết định kinh doanh phải dựa trên thực tế chứ không phải ý kiến. Chúng ta cần dữ liệu để giúp đưa ra các quyết định này.

Power BI là gì?

Mỗi ngày, các đồng nghiệp gửi cho bạn tất cả các loại dữ liệu, từ báo cáo đến bảng tính, email với biểu đồ và thậm chí cả tài liệu in phát tay. Khi dữ liệu tích lũy, bạn cần nhanh chóng tìm thấy những gì bạn cần vào ngay lúc bạn cần trở nên khó khăn. Quá nhiều dữ liệu làm tăng nguy cơ bạn không sử dụng thông tin mới nhất cũng như bỏ sót nhiều dữ liệu quan trọng.

Power BI của Microsoft có thể giúp công việc của bạn đồng thời dễ dàng và hiệu quả hơn bằng cách chuyển đổi tất cả dữ liệu đó thành biểu đồ và đồ thị để giúp bạn hình dung dữ liệu của mình theo những cách có ý nghĩa. Các dữ liệu giờ đây không chỉ là những con số và bảng tính mà giờ đây đã là những thông tin “hấp dẫn” với nhiều màu sắc và ý nghĩa, trực qua hơn nhà vào các biểu đồ/đồ thị.

Bạn và đồng nghiệp có thể làm việc từ cùng một trang tổng quan và báo cáo đáng tin cậy từ trình duyệt hoặc thiết bị di động. Vì dữ liệu sẽ tự động cập nhật và làm mới nên bạn luôn làm việc với nội dung mới nhất.

Hơn nữa, vì nội dung luôn được cập nhật nên bạn có thể khám phá dữ liệu của mình sâu hơn bằng cách tìm kiếm các xu hướng, thông tin chi tiết và các thông tin kinh doanh khác. Các tính năng trực quan của Power BI cho phép bạn cắt nội dung và thậm chí đặt câu hỏi bằng cách sử dụng từ ngữ của riêng bạn. Hãy để Power BI giám sát dữ liệu của bạn và gửi các cảnh báo khi dữ liệu thay đổi trên hoặc các ngưỡng giới hạn với một tham số nào đó do bạn đặt. Tất cả dữ liệu luôn khả dụng bất cứ lúc nào, cho dù là trên đám mây hay on-premise, từ bất kỳ thiết bị nào.

Giới thiệu về Microsoft Power BI

Power BI là gì? 

Power BI là một bộ công cụ “phân tích kinh doanh” để phân tích dữ liệu và chia sẻ thông tin chi tiết. Kết nối để dễ dàng truy cập vào dữ liệu trên Dashboard – bảng điều khiển, Reports – báo cáo và Datasets – tập dữ liệu trong Power BI của bạn.

Power BI là tập hợp các software services – dịch vụ phần mềm, Apps – ứng dụng và connectors – những trình kết nối, sẽ hoạt động cùng nhau để biến các nguồn dữ liệu không liên quan, thành thông tin chi tiết mạch lạc, trực quan và tương tác. Dữ liệu có thể từ một bảng tính Excel hoặc một tập hợp các dữ liệu lưu trữ trên đám mây bên ngoài hoặc hệ thống nội bộ. Power BI cho phép kết nối dễ dàng với các nguồn dữ liệu của mình, trực quan hóa và khám phá những gì quan trọng cũng như chia sẻ điều đó với bất kỳ ai.

Các phần của Power BI

Power BI bao gồm các elements – phần tử hoạt động cùng nhau, có ba phần cơ bản sau:

  • Một ứng dụng cho máy tính để bàn Windows có tên Power BI Desktop.
  • Một dịch vụ SaaS (Phần mềm dưới dạng Dịch vụ) trực tuyến được gọi là dịch vụ Power BI service.
  • Ứng dụng cho các thiết bị di động, Power BI mobile apps trên thiết bị Windows, iOS và Android.

Ba yếu tố này — Power BI Desktop, Power BI service & Power BI mobile — được thiết kế để cho phép bạn tạo, chia sẻ và sử dụng thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo cách phục vụ nhu cầu và vai trò của bạn một cách hiệu quả nhất.

Giới thiệu về Microsoft Power BI

Ngoài ba yếu tố đó, Power BI còn có hai yếu tố khác:

Power BI Report Builder, để tạo các paginated reports – báo cáo được phân trang hay có thể hiểu là được trình diễn trên cùng trang, và có thể chia sẻ được, và là công cụ của dùng trong Power BI service.  (Paginated Reports dùng được cho ✔️ Power BI service ✔️ Power BI paginated reports ✔️ Power BI Premium, không có trên ❌ Power BI Desktop). Paginated Reports có thể  in ấn hoặc chia sẻ được. Paginated định dạng fit – trên cùng một trang, hiển thị dữ liệu của một bảng tính dù bảng tính đó là multi pages – có nhiều trang. Như vậy, có thể hiểu Power BI Report Builder là một công cụ độc lập dùng để tạo layout – dàn trang tạo ra báo cáo trên cùng một trang cho dữ liệu, và là một công cụ có trong dịch vụ Power BI service.

Power BI Report Server, có thể hiểu được là được triển khai trên  máy chủ vật lý (on-premises report server), giúp quản lý các báo cáo Power BI sau khi tạo/lập các báo cáo trên Power BI Desktop hay paginated reports. Được thiết kế sử dụng bên trong hệ thống, thường sau Firewall – tường lửa, để phân quyền users – người dùng xem báo cáo. Nhờ vào việc tương thích với dịch vụ cloud nên không hạn chế việc xem các báo cáo bất cứ thiết bị nào. Thông qua web portal – giao diện web thể hiện và quản lý các bảng báo cáo, các công cụ tạo ra báo cáo như đã đề cập. 

Power BI Server khác với Power BI service là cách thức triển khai On-premises hoặc Cloud và thiếu các tính năng trên cloud. Bên cạnh đó cần phải sử dụng Power BI desktop version cho phù hợp khi triển khai (Power BI Desktop for the report server, Power BI Desktop for the Power BI service)

Giới thiệu về Microsoft Power BI

Nhận diện nhu cầu Power BI 

Nhu cầu sử dụng Power BI có thể phụ thuộc vào vai trò của bạn trong một dự án hoặc trong một nhóm. Những người khác, trong các vai trò khác, có thể sử dụng Power BI theo cách khác.

Ví dụ: bạn có thể chủ yếu sử dụng dịch vụ Power BI để xem báo cáo số liệu kinh doanh. Mọi người có thể sử dùng Power BI Desktop hoặc Power BI Report Builder để tạo ra báo cáo, sau đó xuất bản các báo cáo đó lên dịch vụ Power BI nơi bạn xem các báo cáo này. Một đồng nghiệp khác, trong lĩnh vực bán hàng, có thể chủ yếu sử dụng ứng dụng Power BI mobile để theo dõi tiến độ bán hàng và chi tiết cập nhật các khách hàng mới. 

Nếu bạn là developer, bạn có thể sử dụng API Power BI để đẩy dữ liệu vào datasets hoặc để nhúng dashboard và báo cáo vào các ứng dụng cũng như tùy chỉnh được dễ dàng khi có những thiết kế mới đẹp mắt và chia sẻ khi hoàn thành.

Bạn cũng có thể sử dụng từng elements của Power BI vào những thời điểm khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu hoặc vai trò của bạn đối với một dự án nhất định.

Cách bạn sử dụng Power BI có thể dựa trên tính năng hoặc dịch vụ của Power BI. Ví dụ: bạn có thể sử dụng Power BI Desktop để tạo báo cáo cho nhóm của riêng bạn về thống kê tương tác của khách hàng và bạn có thể xem tồn kho và tiến độ sản xuất trong bảng điều khiển thời gian thực trong dịch vụ Power BI. Bạn có thể tạo một mẫu báo cáo (paginated) dạng mẫu hóa đơn sau đó có thể gửi qua email, dựa trên tập dữ liệu Power BI.

Giới thiệu về Microsoft Power BI

Các nhu cẩu sử dụng Power BI như sau:

Power BI dành cho bộ phận kinh doanh

Tất cả dữ liệu đó trở thành biểu đồ và đồ thị, trực quan hóa dữ liệu của bạn cho bạn. Thay vì danh sách dài hoặc bảng số và từ, thông tin chi tiết về dữ liệu của bạn rất đẹp – hình ảnh đầy màu sắc và hấp dẫn kể những câu chuyện về thông tin chi tiết trong dữ liệu của bạn.

Chỉ cần mở dịch vụ Power BI, trong trình duyệt hoặc trên thiết bị di động. Xem quan dashboard các báo cáo đáng tin cậy, tự động cập nhật và làm mới, vì vậy bạn luôn làm việc với nội dung mới nhất.

Vì nội dung liên tục thay đổi, cập nhật nên bạn có thể đào sâu, tìm kiếm xu hướng, thông tin chi tiết và các thông tin kinh doanh khác. Cắt và chia nhỏ nội dung, và thậm chí đặt câu hỏi trong Power BI bằng cách sử dụng từ ngữ của chính bạn. Hoặc, ngồi lại và để dữ liệu của bạn khám phá những thông tin chi tiết thú vị cho bạn; yêu cầu gửi cảnh báo khi dữ liệu thay đổi và báo cáo qua email cho bạn theo lịch bạn đã đặt. Tất cả dữ liệu của bạn, bất cứ lúc nào, trên đám mây hoặc tại chỗ, từ bất kỳ thiết bị nào. 

Như thế vì bạn chỉ cần số liệu để ra quyết định kinh doanh, nên bạn không cần những yếu tố khác để tạo ra báo cáo hay thiết kế nên đơn giản bạn chỉ cần biết đến dịch vụ Power BI Service cần phải trang bị bản quyền Power BI Pro cho việc nhận cá chia sẻ nội dung báo cáo từ các bộ phận khác.

Power BI Desktop dành cho người tạo mẫu báo cáo

Ứng dụng này hoàn toàn miễn phí, cài đặt trên máy tính để truy cập, thay đổi và thể hiện dữ liệu linh hoạt. Bạn có thể kết nối với nhiều nguồn dữ liệu khác nhau và kết hợp chúng (thường được gọi là mô hình hóa) thành một mô hình dữ liệu. Mô hình dữ liệu này cho phép bạn xây dựng hình ảnh và bộ sưu tập hình ảnh mà bạn có thể chia sẻ dưới dạng báo cáo với những người khác trong tổ chức của bạn. Hầu hết người dùng làm việc trong các dự án business intelligence projects sử dụng Power BI Desktop để tạo báo cáo, sau đó sử dụng dịch vụ Power BI service để chia sẻ báo cáo của họ với người khác.

Các cách sử dụng phổ biến nhất cho Power BI Desktop như sau:

  • Kết nối với dữ liệu
  • Chuyển đổi và làm sạch dữ liệu đó, để tạo mô hình dữ liệu
  • Tạo hình ảnh, chẳng hạn như biểu đồ hoặc đồ thị, cung cấp các trình bày trực quan về dữ liệu
  • Tạo báo cáo là tập hợp các hình ảnh, trên một hoặc nhiều trang báo cáo
  • Chia sẻ báo cáo với những người khác bằng cách sử dụng dịch vụ Power BI

Những người thường xuyên chịu trách nhiệm cao nhất cho các nhiệm vụ như vậy thường được coi là nhà phân tích dữ liệu (đôi khi được gọi là nhà phân tích) hoặc chuyên gia dự báo kinh doanh (thường được gọi là người tạo báo cáo). Tuy nhiên, nhiều người không coi mình là nhà phân tích hoặc người tạo báo cáo sử dụng Power BI Desktop để tạo báo cáo hấp dẫn hoặc để lấy dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và xây dựng mô hình dữ liệu mà họ có thể chia sẻ với đồng nghiệp và tổ chức của mình.

Power BI Report Builder dành cho người tạo báo cáo của enterprise.

Sử dụng các tính năng của Power BI premium để thiết kế các loại báo cáo chuyên biệt với các công cụ của Power BI Report Builder – Power BI Report Server sau đó xuất báo cáo lên Power BI service chia sẻ cho toàn doanh nghiệp. 

Ngoài ra còn có các đối tượng sử dụng Power BI như là administrator và developer là những người quản trị thiết lập vai trò của từng users để sử dụng tài liệu và nguồn lực của tổ chức. Hay như developers thì có những tác vụ chuyên sâu để giúp Power BI hoạt động hiệu quả.

Quy trình của Power BI

Một quy trình công việc phổ biến trong Power BI. Bắt đầu bằng cách kết nối với các nguồn dữ liệu trong Power BI Desktop và xây dựng báo cáo. Sau đó, bạn xuất bản báo cáo đó từ Power BI Desktop lên dịch vụ Power BI service để chia sẻ nó để người dùng doanh nghiệp, xem được trên thiết bị di động có thể xem và tương tác với báo cáo.

Để biết thêm chi tiết, xem so sánh giữa BI desktop và Power BI service

so sánh power BI desktop và power Bi service

Trong biểu đồ Venn so sánh Power BI desktopPower BI service, khu vực ở giữa cho thấy những điểm chung. Một số tác vụ bạn có thể thực hiện trong Power BI Desktop hoặc Service. Hai bên của biểu đồ Venn hiển thị các tính năng dành riêng cho ứng dụng và dịch vụ.

Power BI Desktop là một công cụ tạo báo cáo và phân tích dữ liệu hoàn chỉnh mà bạn cài đặt miễn phí trên máy tính của mình. Nó bao gồm Trình soạn thảo truy vấn, trong đó bạn có thể kết nối với nhiều nguồn dữ liệu khác nhau và kết hợp chúng (thường được gọi là mô hình hóa) thành một mô hình dữ liệu. Sau đó, bạn thiết kế một báo cáo dựa trên mô hình dữ liệu đó.

Dịch vụ Power BI service là một dịch vụ dựa trên đám mây. Nó hỗ trợ chỉnh sửa báo cáo nhẹ và cộng tác cho các nhóm và tổ chức. Bạn cũng có thể kết nối với các nguồn dữ liệu trong dịch vụ Power BI, nhưng việc lập mô hình bị hạn chế.

Hầu hết các nhà thiết kế báo cáo Power BI sử dụng Power BI Desktop để tạo báo cáo Power BI, sau đó sử dụng dịch vụ Power BI để cộng tác và phân phối báo cáo của họ.

Dịch vụ Power BI service cũng lưu trữ các báo cáo được phân trang trong không gian làm việc được hỗ trợ bởi dung lượng Power BI Premium. Bạn tạo báo cáo được phân trang bằng Power BI Report Builder. 

Tính năng chỉnh sửa báo cáo Power BI

Trong cả ứng dụng và dịch vụ, bạn xây dựng và chỉnh sửa báo cáo Power BI. Một báo cáo có thể có một hoặc nhiều trang, với hình ảnh và bộ sưu tập hình ảnh. Thêm dấu trang, nút, bộ lọc và thông tin chi tiết, để nâng cao khả năng điều hướng trong báo cáo của bạn.

Làm việc với Power BI service Collaborating – Cộng tác làm việc nhóm

Sau khi tạo báo cáo, bạn có thể lưu chúng vào không gian làm việc trong dịch vụ Power BI service, nơi bạn và đồng nghiệp của mình cộng tác. Bạn tạo dashboard thể hiện các báo cáo đó. Sau đó, bạn chia sẻ các dashboard và báo cáo đó với những người dùng báo cáo trong và ngoài tổ chức của bạn. Người dùng báo cáo của bạn xem chúng trong dịch vụ Power BI service ở dạng xem Đọc/read, không phải dạng xem Chỉnh sửa/edit. Họ không có quyền truy cập vào tất cả các tính năng có sẵn cho người tạo báo cáo. Bạn cũng có thể chia sẻ tập dữ liệu của mình và để người khác xây dựng báo cáo của riêng họ từ chúng.

Chuẩn bị dữ liệu tự phục vụ với luồng dữ liệu

Luồng dữ liệu giúp các tổ chức thống nhất dữ liệu từ các nguồn khác nhau và chuẩn bị cho việc lập mô hình. Các nhà phân tích có thể dễ dàng tạo luồng dữ liệu, sử dụng các công cụ tự phục vụ quen thuộc. Các nhà phân tích sử dụng luồng dữ liệu để nhập, chuyển đổi, tích hợp và làm phong phú dữ liệu lớn bằng cách xác định các kết nối nguồn dữ liệu, logic ETL, lịch làm mới và hơn thế nữa. 

Ngoài ra còn có quy trình tạo Paginated reports với Power BI service và Power BI Report Server.

Qua bài viết này, giúp bạn hiểu thêm về các khái niệm Power BI là gì, Power BI desktop, Power BI service và so sánh. Nắm bắt cơ bản các công cụ và chức năng để bạn dễ dàng hơn trong việc tìm hiểu dịch vụ này. VinSEP sẽ có những bài viết chi tiết hơn giúp bạn khám phá thực tế hơn cho Power BI hoặc các chỉ dẫn làm sao để mua phần mềm cho dịch vụ bản quyền này.

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết liên quan

Pin It on Pinterest

Share This