Subscription, license, account & tenant trong Microsoft Cloud là gì?

by | Kiến Thức, Microsoft Kiến Thức

Bài viết giúp bạn hiểu các mối quan hệ của các thuật ngữ của Microsoft: organizations, subscriptions, licenses, user accounts & tenants trên các dịch vụ đám mây của Microsoft.

Microsoft cung cấp một hệ thống phân cấp theo thuật ngữ các organizations, subscriptions, licenses & user accounts để sử dụng nhất quán về danh tính/cách gọi và thanh toán trên các dịch vụ đám mây của Microsoft bao gồm:

  • Microsoft Office 365
  • Microsoft Azure
  • Microsoft Intune and the Enterprise Mobility + Security (EMS)
  • Microsoft Dynamics 365

Microsoft 365 kết hợp Office 365, EMS và Windows 10 Enterprise thành một thuê bao và bộ dịch vụ tích hợp.

Giải thích các thuật ngữ

Organization

Organization được hiểu như một tổ chức đại diện cho một thực thể kinh doanh đang sử dụng các dịch vụ đám mây (cloud) của Microsoft, thường được xác định bởi một hoặc nhiều tên miền (DNS), chẳng hạn như contoso.com. Có thể hiểu Organization là một đơn vị chứa (container) các subscription.

Subscription

Subscription được hiểu là đăng ký một thỏa thuận với Microsoft để sử dụng một hoặc nhiều nền tảng hoặc dịch vụ đám mây của Microsoft, với các khoản phí được tích lũy dựa trên phí giấy phép/license cho mỗi người dùng hoặc mức sử dụng tài nguyên dựa trên đám mây, cụ thể:

  • Software as a Service (SaaS) như Office 365, Intune / EMS và Dynamics 365 sẽ tính phí cho mỗi giấy phép/license trên mỗi người dùng.
  • Platform as a Service (PaaS)Infrastructure as a Service (IaaS) trên cloud (Azure) của Microsoft sẽ tính phí dựa trên mức sử dụng tài nguyên đám mây.

Khách hàng cũng có thể sử dụng trial subscription (đăng ký dùng thử), nhưng đăng ký sẽ hết hạn sau một khoảng thời gian cụ thể và sẽ chuyển sang hình thức tính phí. Người dùng có thể chuyển đổi trial subscription (thuê bao dùng thử) sang thuê bao trả phí.

Các tổ chức có thể có nhiều Subscription cho các dịch vụ đám mây của Microsoft. Hình dưới đây cho thấy một tổ chức có nhiều Subscription cho Office 365, Intune, Dynamics 365 và Azure.

License

Đối với các dịch vụ đám mây SaaS của Microsoft, License cho phép một tài khoản người dùng cụ thể sử dụng các dịch vụ của dịch vụ đám mây. Bạn phải trả một khoản phí cố định hàng tháng như một phần của Subscription. Quản trị viên gán License cho tài khoản người dùng cá nhân trong Subscription. Ví dụ, Tập đoàn Contoso có Subscription gói Office 365 Enterprise E5 với 100 License, điều này cho phép cho phép tối đa 100 tài khoản người dùng cá nhân sử dụng các tính năng và dịch vụ của Office 365 Enterprise E5. Xem hình dưới đây.

Đối với dịch vụ đám mây dựa trên Azure PaaS, License phần mềm được tích hợp vào giá dịch vụ.

Đối với các máy ảo dựa trên Azure IaaS, có thể cần có License bổ sung để sử dụng phần mềm hoặc ứng dụng được cài đặt trên hình ảnh máy ảo (virtual machine image). Một số hình ảnh máy ảo có cài đặt phiên bản phần mềm được cấp phép và tính phí theo tỉ lệ mỗi phút cho máy chủ. chẳng hạn như virtual machine images for SQL Server 2014 & SQL Server 2016.

Account/User Account

Account là tài khoản cho tất cả các dịch vụ đám mây của Microsoft được lưu trữ trong  Azure Active Directory (Azure AD) tenant, và chứa tài khoản người dùng và nhóm. Một Azure AD tenant có thể được đồng bộ hóa với các tài khoản Active Directory Domain Services (AD DS) hiện tại của bạn bằng Azure AD Connect (dịch vụ dựa trên máy chủ Windows). Quy trình này được biết đến là directory synchronization.
Hình sau cho thấy một ví dụ về nhiều subscription của một organization bằng cách sử dụng một Azure AD tenant chung có chứa các accounts của tổ chức.

Nhiều subscriptions của một organization sử dụng cùng một Azure AD tenant

Tenant/Azure AD tenant

Đối với các dịch vụ đám mây SaaS, tenant được xác định theo vị trí khu vực chứa các máy chủ cung cấp dịch vụ đám mây. Ví dụ: Tập đoàn Contoso đã chọn khu vực châu Âu để lưu trữ tenant cho Office 365, EMS và Dynamics 365 cho 15.000 nhân viên trong trụ sở tại Paris của họ.

Các dịch vụ Azure PaaS và khối lượng công việc dựa trên máy ảo được lưu trữ trong Azure IaaS có thể có quyền thuê trong bất kỳ trung tâm dữ liệu Azure nào trên toàn thế giới. Người dùng cần chỉ định trung tâm dữ liệu Azure (theo vị trí) khi tạo ứng dụng hoặc dịch vụ Azure PaaS hoặc phần tử của khối lượng công việc IaaS.

Một Azure AD tenant là một phiên bản cụ thể của Azure AD chứa account & group. Subscriptions (kể cả bản dùng thử) của Office 365, Dynamics 365 hoặc Intune / EMS đã bao gồm một Azure AD tenant hoàn toàn miễn phí. Bản Azure AD tenant này không bao gồm các dịch vụ Azure khác và không giống như bản của Azure Subscriptions.

Trong Office 365 hoặc Azure Active Directory (Azure AD), tenant có thể hiểu là đại diện của một Organization/tổ chức của bạn. Việc quản lý account, license giữa các tenant là khác nhau. Do vậy, việc tạo tenant khác nhau cho cùng 1 công ty thường không cần thiết.

Tên của tenant không thể thay đổi, vì vậy hãy chọn tên một cách cẩn thận.

Giải thích mối quan hệ & phân cấp

account on-premise được đồng bộ hóa và IDaaS cho một organization

Nhiều subscriptions của Microsoft cloud có thể sử dụng cùng một Azure AD tenant hoạt động như một nhà cung cấp nhận dạng chung. Một trung tâm Azure AD tenant có chứa các tài khoản được đồng bộ hóa của AD DS on-premise của khách hàng cung cấp Nhận dạng dựa trên đám mây dưới dạng Dịch vụ (IDaaS).

Kết hợp các subscription cho nhiều dịch vụ đám mây của Microsoft

Bảng sau đây mô tả cách khách hàng có thể kết hợp nhiều dịch vụ đám mây của Microsoft dựa trên việc đã có 1 subscription của một loại dịch vụ đám mây và thêm subscription cho dịch vụ đám mây khác.

Office 365AzureIntune/EMSDynamics 365
Office 365 Thêm Azure subscription vào organization từ Azure portal.Thêm Intune/EMS subscription vào vào organization từ Microsoft 365 admin center.Thêm Dynamics 365 subscription vào organization từ Microsoft 365 admin cente.
Azure Thêm Office 365 subscription vào organization.Thêm Intune / EMS subscription cho organization.Thêm Dynamics 365 subscription vào organization
Intune/EMSThêm Office 365 subscription vào organization.Thêm Azure subscription vào organization từ Azure portal.Thêm Dynamics 365 subscription vào organization
Dynamics 365Thêm Office 365 subscription vào organization.Thêm Azure subscription vào organization từ Azure portal.Thêm Intune / EMS subscription cho organization.

Nếu vẫn chưa rõ về thông tin hoặc cần hỗ trợ, mua bản quyền vui lòng liên hệ chúng tôi:

Công Ty TNHH Mục Tiêu Số (MST: 0316094847)

Bài viết có thể bạn quan tâm

Theo Microsoft docs

VinSEP
VinSEP

VinSEP (Công ty TNHH Mục Tiêu Số, MST: 0316094847)- chúng tôi là chuyên gia trong giải pháp/dịch vụ CNTT & phần mềm bản quyền. VinSEP giúp doanh nghiệp chuyển đổi thành nơi làm việc hiện đại (Modern Workplace) & phát triển trong thời đại công nghiệp 4.0.

VinSEP chỉ có một website Official chính thức là VinSEP.com.

Bài viết liên quan