Microsoft công bố Office 2021, phát hành trên Windows và macOS vào cuối năm nay

by | Xu Hướng & Thị Trường

Hôm nay Microsoft sẽ công bố hai phiên bản Office mới: phiên bản Office 2021 dành cho người tiêu dùng và Office LTSC dành cho khách hàng thương mại. Office 2021 sẽ được phát hành vào cuối năm nay cho cả Windows và macOS, và tương tự như bản phát hành Office 2019 trước đó, phiên bản này được thiết kế cho những người không muốn đăng ký các gói Microsoft 365 trên đám mây.

Microsoft chưa nêu chi tiết đầy đủ về tất cả các tính năng và thay đổi trong Office 2021, nhưng Office LTSC (Long-Term Servicing Channel) sẽ bao gồm hỗ trợ chế độ tối (dark mode), cải tiến khả năng truy cập và các tính năng như Dynamic Arrays và XLOOKUP trong Excel . Office 2021 sẽ bao gồm các tính năng tương tự.

Dark Mode là sự thay đổi rõ ràng về mặt hình ảnh, nhưng Microsoft vẫn sẽ tập trung hầu hết vào các cải tiến giao diện và các tính năng hỗ trợ đám mây trên phiên bản Office 365 của Microsoft trước tiên.

Office LTSC là một sự công nhận rõ ràng của Microsoft rằng không phải tất cả các khách hàng doanh nghiệp của họ đều sẵn sàng chuyển sang đám mây. Jared Spataro, người đứng đầu Microsoft 365, giải thích trong một cuộc phỏng vấn: “Vấn đề là cố gắng đáp ứng nhu cầu của khách hàng ở bất cứ đâu. Chúng tôi chắc chắn có rất nhiều khách hàng đã chuyển sang đám mây trong 10 tháng qua. Đồng thời, chúng tôi chắc chắn có những khách hàng có các tình huống cụ thể mà họ không chuyển sang đám mây ”.

Các tình huống chưa chuyển lên đám mây bao gồm các ngành được quản lý nơi các quy trình và ứng dụng không thể thay đổi hàng tháng hoặc các nhà máy sản xuất dựa vào Office và muốn có bản phát hành có thời hạn. Microsoft cũng cam kết cung cấp một phiên bản Office vĩnh viễn khác cho tương lai, nhưng họ đang thay đổi giá và cách thức hỗ trợ các phiên bản mới này.

Office LTSC giờ sẽ chỉ được hỗ trợ trong 5 năm thay vì 7 mà Microsoft thường cung cấp cho Office. Giá cho Office Professional Plus, Office Standard và các ứng dụng riêng lẻ cũng đang có xu hướng tăng 10% đối với khách hàng thương mại, giá Office 2021 dành cho người tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ vẫn giữ nguyên.

Thời gian hỗ trợ Office LTSC phù hợp hơn với cách Windows được hỗ trợ và kết quả là Microsoft cũng đang điều chỉnh lịch trình phát hành cho cả Office và Windows chặt chẽ hơn. Cả hai phiên bản tiếp theo của Office LTSC và Windows 10 LTSC sẽ được phát hành vào nửa cuối năm 2021.

“Cả 2 sẽ được cập nhật chặt chẽ, mặc dù chúng tôi chưa có thông tin chi tiết về bản phát hành Windows”. Ý tưởng là mang Office & Windows 10 lại gần nhau để các doanh nghiệp có thể triển khai và quản lý một cách tương tự.”

Spataro cho biết

Microsoft hiện đang có kế hoạch phát hành bản xem trước của Office LTSC vào tháng 4, với bản phát hành đầy đủ vào cuối năm nay. Tuy nhiên, Office 2021 dành cho người tiêu dùng sẽ không có sẵn trong bản xem trước đợt này. Cả hai phiên bản Office mới cũng sẽ được phát hành với OneNote và bao gồm cả 32 bit và 64 bit.

VinSEP
VinSEP

VinSEP (Công ty TNHH Mục Tiêu Số, MST: 0316094847)- chúng tôi là chuyên gia trong giải pháp/dịch vụ CNTT & phần mềm bản quyền. VinSEP giúp doanh nghiệp chuyển đổi thành nơi làm việc hiện đại (Modern Workplace) & phát triển trong thời đại công nghiệp 4.0.

VinSEP chỉ có một website Official chính thức là VinSEP.com.

Bài viết liên quan