So sánh Dameware Remote bản Everywhere và Support

by | Tư vấn Sản Phẩm

So sánh Solarwinds Dameware Remote Everywhere và Dameware Remote Support: tổng quan, bảo mật, quản lý & báo cáo, trải nghiệm người dùng, quản lý session, tool & các tính năng hỗ trợ và các tài nguyên hỗ trợ.

So sánh tổng quan Dameware Remote Everywhere & Dameware Remote Support

REMOTE EVERYWHEREREMOTE SUPPORT
Lựa chọn triển khaiCloudOn-premises
Hình thức cấp phépThuê bao (subscription)
Hàng năm/hàng tháng
Vĩnh viễn (Perpetual) + maintenance hàng năm
Endpoint agents / license500Không giới hạn
Registered technicians / licenseKhông giới hạn 1
One-click access
Hỗ trợ đa nền tảng (Windows, Mac, Linux)
Ứng dụng di động
Attended support
Unattended support
Hỗ trợ đa ngôn ngữ
Kết nối nhanh, chỉ trong vài giây
Tuỳ chỉnh thương hiệu
Hoạt động trên đa nền tảng (Windows, Mac, Linux)
Triển khai số lượng lớn agent đến các thiết bị
Tích hợp với help desk software

So sánh an toàn, bảo mật

REMOTE EVERYWHEREREMOTE SUPPORT
Support for GDPR readiness
Support for HIPAA compliance
Meets FIPS (140-2) cryptographic standards
Uses AES 256 and TLS1.2 data encryption
Multilayer authentication, two-factor authentication
Sessions can only be created by authorized users
Ability to lock PC
Ability to prevent auto-sleep, auto-lock, and inactivity disconnects
Clipboard deletions at the end of each session
Idle sessions timeout control
Smart-card support

So sánh quản lý & báo cáo

REMOTE EVERYWHEREREMOTE SUPPORT
Secrets vaults
Optional post-session surveys for technicians
Session history export to .xls file
Survey summaries
PIN code expiration options
Calling cards
Video session recording
Ability to search and review session histories via report
Tech performance reports
Basic ticketing system

So sánh trải nghiệm người dùng

REMOTE EVERYWHEREREMOTE SUPPORT
Simple PIN connect to unenrolled devices
Keyboard tray support request button
In-session chat
Pre-session chat
Support request button for your website
Ability to send session links via email
VoIP calling
Customizable in-session and post-session surveys

So sánh quản lý phiên (session)

REMOTE EVERYWHEREREMOTE SUPPORT
Multisession handling
Session notes
Full screen/fit screen view
Block remote keyboard and mouse
Laser pointer
Ability to lock PC
On-screen link to keyboard shortcuts
Ability to pause session
Ability to blank screen
Change terminal services session
Port forwarding
DRP forwarding
Ability to transfer sessions between technicians
Switch presenter role
Session recordings

So sánh tính năng & các tool hỗ trợ

REMOTE EVERYWHEREREMOTE SUPPORT
Remote printing for Mac or Windows
4K+ remote monitor support
24-bit true-color support
Dynamic multimonitor support
Automatic color and quality adjustment depending on bandwidth
Automatic keyboard mapping translation
Force reboot and reconnect in safe mode, if necessary
File transfer: copy/paste or drag/drop
System CMD Shell
Send CTRL-ALT-DEL
Windows 8 and 10 commands
Ability to prevent auto-sleep, auto-lock- and inactivity disconnects
Terminal session success with user access selection
Registry editing
Access to deep system information (processes, network, applications, and more)
Windows event logs and updates
Run local batch script (system shell session)
Script execution engine (one-to-many scripting)
PowerShell advance scripting engine
Mobile config file upload
System health information (storage, core perf. issues, etc.)
Access to basic system info (OS, CPU, RAM, network, disk space)

So sánh các tài nguyên hỗ trợ

REMOTE EVERYWHEREREMOTE SUPPORT
Customer Success Center and Help Center
Quick Start Guide
Highly active product development team
24/7 chat support
24/7 phone and chat support
In-app guides

Tham khảo KnowledgeBase chủ đề Solarwinds để giải đáp các vấn đề kỹ thuật liên quan. Hoặc liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ & tư vấn:

VinSEP
VinSEP

VinSEP (Công ty TNHH Mục Tiêu Số, MST: 0316094847)- chúng tôi là chuyên gia trong giải pháp/dịch vụ CNTT & phần mềm bản quyền. VinSEP giúp doanh nghiệp chuyển đổi thành nơi làm việc hiện đại (Modern Workplace) & phát triển trong thời đại công nghiệp 4.0.

VinSEP chỉ có một website Official chính thức là VinSEP.com.

Bài viết liên quan