Home » Trend Micro » Trend Micro User Protection » Trend Micro Web Security

Trend Micro Web Security

Bảo vệ khỏi các mối đe dọa internet, giành quyền kiểm soát việc sử dụng ứng dụng đám mây

Kiểm soát truy cập và khả năng truy cập ứng dụng đám mây

 • Cho phép bạn kiểm soát và giám sát truy cập dịch vụ đám mây cho người dùng của mình.
 • Xác định 30.000 dịch vụ đám mây không được cung cấp và thực thi chính sách truy cập được thiết lập bởi quản trị viên.
 • Chặn quyền truy cập tài khoản cá nhân vào các dịch vụ đám mây không an toàn.

Bảo vệ cao cấp

 • Dừng các mối đe dọa trong đám mây từ trước khi chúng đến điểm cuối và thiết bị di động.
 • Bảo vệ người dùng tại bất kỳ vị trí nào, trong hoặc ngoài mạng công ty.
 • Bảo vệ chống lại các mối đe dọa tiên tiến và chưa biết với bảo vệ nhiều lớp với thực thi bộ lọc thông minh trước khi phân tích từ sandbox và đám mây với các phần mềm độc hại chưa biết.

Bảng điều khiển quản lý tập trung

 • Bảng điều khiển quản lý dựa trên đám mây cho phép bạn giám sát việc sử dụng web, ngay cả đối với các cổng tại chỗ (on-primise).
 • Một ô quản lý duy nhất để quản lý các chính sách tập trung và thống nhất cho cả trường hợp triển khai tại chỗ (on-primise) và trên nền tảng đám mây.
 • Bảng điều khiển, báo cáo tương tác và có thể tùy chỉnh cung cấp cho bạn khả năng hiển thị đầy đủ về thông tin bảo mật và sử dụng web.

Linh hoạt cho nhu cầu của bạn

Bất kể tài nguyên và yêu cầu bảo mật của bạn là gì, các giải pháp chuyên dụng đều có sẵn để bảo vệ doanh nghiệp của bạn.

Trend Micro ™ Web Security ™ Advanced, được cung cấp bởi XGen ™, cung cấp cho bạn khả năng bảo vệ mối đe dọa từ xa, lọc URL và kiểm soát ứng dụng, cộng với các tính năng cấp doanh nghiệp, bao gồm:

 • Phân tích sandbox cho các tệp không xác định.
 • Khả năng hiển thị và kiểm soát truy cập của Cloud App.
 • Ngăn ngừa mất dữ liệu.

CÁC SẢN PHẨM

 TREND MICRO USER PROTECTION

Pin It on Pinterest