Home » Trend Micro » Trend Micro Network Security » Trend Micro Intrusion Prevention (IPS)

Trend Micro

Intrusion Prevention (IPS)

Bảo vệ chống lại các lỗ hổng đã biết, chưa biết và chưa được tiết lộ trong mạng của bạn

Bối cảnh an ninh mạng

Khi các mối đe dọa tiếp tục phát triển về độ tinh vi và tốc độ, doanh nghiệp cần bảo mật hiệu quả, linh hoạt, toàn diện, đáp ứng các yêu cầu về bảo mật và hiệu suất của các mạng lai của họ.

Bảo vệ chống lại toàn bộ các mối đe dọa trong mạng 

Chỉ có khả năng hiển thị đầy đủ vào tất cả lưu lượng truy cập và hoạt động mạng sẽ giữ an ninh mạng của bạn mới có khả năng bảo vệ bạn trước các cuộc tấn công được nhắm mục tiêu vượt qua các kiểm soát theo cách truyền thống, khai thác lỗ hổng mạng, ransom hoặc đánh cắp dữ liệu nhạy cảm, thông tin liên lạc và sở hữu trí tuệ.

Trend Micro ™ TippingPoint ™, một giải pháp bảo mật XGen ™, cung cấp phòng chống xâm nhập tốt nhất để bảo vệ chống lại toàn bộ các mối đe dọa ở tốc độ dây ở bất cứ đâu trên mạng của bạn để bảo vệ dữ liệu quan trọng và danh tiếng của bạn.

Bảo mật thời gian thực

Nhận được độ tin cậy và tính khả dụng của mạng thông qua kiểm tra nội tuyến một cách tự động mà không cản trở hiệu suất mạng đối với cơ sở hạ tầng kết hợp – bao gồm tại chỗ (on-primise), riêng tư và đám mây công cộng (public cloud).

 • Lý tưởng để triển khai nội tuyến với nhiều tính năng chịu lỗi hỗ trợ thời gian hoạt động liên tục và tính sẵn sàng cao.
 • Mở rộng bảo vệ mạng với TippingPoint với  AWS và các môi trường đám mây lai khác với Trend Micro ™ Cloud Network Protection ™ mạnh mẽ.

Threat intelligence

Đạt được sự bảo vệ khỏi các mối đe dọa tiên tiến thông qua trí hệ thống phát hiện mối đe doạ toàn cầu hàng đầu trong ngành.

 • Bảo vệ chống lại các lỗ hổng đã biết và tất cả các hoán vị tấn công tiềm năng với các lỗi sai tối thiểu.
 • Bảo vệ chống lại các mối đe dọa không được tiết lộ thông qua quyền truy cập độc quyền vào dữ liệu dễ bị tổn thương từ trung tâm phát hiện Zero-day.
 • Connected Threat Defense cung cấp bảo mật tích hợp để cung cấp thời gian bảo vệ tự động và nhanh hơn.
 • Các cài đặt được đề xuất có sẵn với các bản cập nhật tự động cung cấp bảo vệ mối đe dọa ngay lập tức và liên tục với ít nỗ lực thủ công.

Cái nhìn sâu sắc tập trung

Tích hợp và ưu tiên chính sách bảo mật, phản hồi và khả năng hiển thị với quản lý tập trung

 • Đạt được khả năng hiển thị tập trung vào mạng để đưa ra quyết định sáng suốt và hành động ngay lập tức đối với các mối đe dọa tiềm ẩn đối với cơ sở hạ tầng hoặc dữ liệu.
 • Tích hợp với Trend Micro và các giải pháp bên thứ ba bổ sung, bao gồm SIEM, NGFW và VA / VM, để tăng cường cách tiếp cận bảo mật lớp.
 • Quản lý tập trung cung cấp một mô hình hoạt động dựa trên chính sách có thể mở rộng và cho phép quản lý đơn giản các triển khai quy mô lớn.

Machine learning

Tối đa hóa bảo vệ thời gian thực với các kỹ thuật máy học được cấp bằng sáng chế

 • Tận dụng các mô hình toán học để xác định xem lưu lượng mạng là độc hại hay lành tính.
 • Chặn lưu lượng truy cập mạng mô phỏng các đặc điểm của các họ phần mềm độc hại đã biết hoặc chưa biết
  Phát hiện và chặn các yêu cầu DNS từ các máy chủ bị nhiễm phần mềm độc hại đang cố gắng liên hệ với máy chủ C & C của họ bằng thuật toán tạo miền (DGA).

Network Defense

Hay Trend Micro Network Security bao gồm:

Công nghệ thông minh, tối ưu hóa và kết nối của 2 phần mềm này đảm bảo rằng mọi thứ sẽ hoạt động cùng nhau để cung cấp cho bạn khả năng hiển thị và kiểm soát trên toàn cảnh mối đe dọa đang phát triển.

Pin It on Pinterest