Home » Trend Micro » Trend Micro Hybrid Cloud Security » Trend Micro Cloud Operational Excellence

Trend Micro 

Cloud Operational Excellence

 

 

Bảo mật thời gian thực để đảm bảo liên tục và khả năng hiển thị trên cơ sở hạ tầng đám mây của bạn

Bạn đã đi đúng hướng trong thế giới đám mây, với nhiều nhóm sử dụng các dịch vụ cơ sở hạ tầng đám mây và phát triển các ứng dụng gốc trên đám mây. Tuy nhiên, nó là một khó khăn lớn cho việc học hỏi cho các nhà phát triển đám mây của bạn. Bây giờ bạn có thể phải đối mặt với các cấu hình sai và rủi ro, để lại những lỗ hổng trong bảo vệ, tuân thủ và khả năng hiển thị.

Với Trend Micro Cloud One ™ – Sự phù hợp, bạn có sự đảm bảo và khả năng hiển thị liên tục trên đám mây của mình.

Tham khảo>>

Đạt được sự đảm bảo

Hãy tự tin rằng cơ sở hạ tầng đám mây của bạn được định cấu hình và tuân thủ để phát triển và mở rộng quy mô kinh doanh của bạn một cách an toàn và bảo mật.

  • Khả năng hiển thị tập trung và giám sát thời gian thực của toàn bộ cơ sở hạ tầng đám mây của bạn.
  • Tự động kiểm tra trên 600+ thực tiễn tốt nhất về cấu hình cơ sở hạ tầng đám mây trên 70+ dịch vụ từ AWS và Microsoft® Azure ™.
  • Tận dụng Khung kiến trúc tốt AWS, PCI, HIPAA, NIST, GDPR và CIS.
  • Quy tắc khắc phục từng bước với khả năng tự phục hồi cho hơn 70 điều khiển.

Tầm nhìn rõ hơn

Với rất nhiều dịch vụ đám mây có sẵn và đang chạy trong tổ chức của bạn, điều quan trọng là phải có thời gian thực, khả năng hiển thị đơn giản về các lỗ hổng bảo mật, tuân thủ và quản trị trong cơ sở hạ tầng đám mây của bạn. Sự phù hợp mang đến cho bạn khả năng hiển thị và cảnh báo bạn về những vi phạm mà bạn vô tình phạm phải – chỉ bằng một nút bấm.

  • Khả năng hiển thị toàn bộ cơ sở hạ tầng đám mây thông qua bảng điều khiển một cửa kính.
  • Kiểm tra liên tục chống lại các tiêu chuẩn tuân thủ và thực hành tốt nhất về bảo mật.
  • Báo cáo mở rộng cho phép người dùng báo cáo về bất kỳ bộ lọc nào – dịch vụ AWS, loại quy tắc, ngày và hơn thế nữa.

Khắc phục nhanh, không phải lo lắng 

Khả năng nhìn thấy và phát hiện các cấu hình sai. Cơ sở kiến thức về sự phù hợp cung cấp cho các nhóm của bạn sức mạnh để giải quyết nhanh chóng các lỗ hổng với các hướng dẫn khắc phục từng bước bao gồm hơn 600 quy tắc vượt trội phù hợp với các tiêu chuẩn tuân thủ ngành và thực tiễn tốt nhất về bảo mật. Với khả năng tự phục hồi, các nhóm của bạn có thể tự do chuyển trọng tâm từ thực hiện kiểm toán thủ công sang đổi mới cho tương lai.

Chủ động phòng ngừa và tự động hóa 

Giờ đây, khi bạn có thể nhìn thấy môi trường đám mây của mình, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra giá trị của việc thay đổi bảo mật và tuân thủ giai đoạn sớm nhất của pipeline CI / CD của bạn.

Với Trình quét mẫu AWF CloudFormation của chúng tôi, các mẫu có thể được chạy ngay lập tức thông qua API Phù hợp trong quá trình mã hóa. Điều này sẽ cho phép tự động, chủ động ngăn ngừa các lỗ hổng và giúp bạn yên tâm rằng mã di chuyển vào cơ sở hạ tầng đám mây của bạn hoàn toàn tuân thủ.

Bảo mật ứng dụng dựa trên đám mây trở nên đơn giản

Trend Micro Cloud One ™ – một nền tảng dịch vụ bảo mật dành cho các nhà xây dựng đám mây, bao gồm các dịch vụ để phát triển ứng dụng dựa trên đám mây:

Workload Security

Bảo vệ thời gian chạy (run time) cho khối lượng công việc (ảo, vật lý, đám mây và container).

Tìm hiểu >>

Network Security

Bảo mật IPS lớp mạng đám mây.

 

Tìm hiểu >>

Container Security

Quét image trong Pipeline của banh.

Tìm hiểu >>

File Storage Security

Bảo mật cho các tệp trên cloud & các dịch vụ lưu trữ đối tượng.

Tìm hiểu >>

Application Security

Bảo mật cho các chức năng, API và ứng dụng không có máy chủ.

Tìm hiểu >>

Conformity

Đảm bảo tính liên tục và khả năng hiển thị trên đám mây của bạn.

Tìm hiểu >>

GIẢI PHÁP LIÊN QUAN

Cloud migration

Di chuyển và mở rộng trong đám mây.

Tìm hiểu>>

Cloud-native application development

Phát triển, quản lý và tối ưu hóa chiến lược đám mây, quản trị và thực tiễn tốt nhất.

Tìm hiểu>>

Pin It on Pinterest