Home » Trend Micro » Trend Micro Hybrid Cloud Security » Trend Micro Conformity

Trend Micro Cloud One™

Trend Micro Conformity

Bảo mật thời gian thực cho cơ sở hạ tầng đám mây – an toàn, tối ưu hóa, tuân thủ

Trend Micro Conformity

tính năng chính

Automate security and compliance checks

Thông qua hàng trăm kiểm tra tự động đối với các tiêu chuẩn tuân thủ ngành và quy tắc thực hành tốt nhất về bảo mật đám mây, bạn có thể liên tục cải thiện tư thế tuân thủ và bảo mật cho cơ sở hạ tầng đám mây của mình.

Tận dụng các bước giải quyết chi tiết để nhanh chóng khắc phục lỗ hổng bảo mật và rủi ro độ tin cậy.

Simplify reporting

Bảng điều khiển duy nhất cung cấp khả năng hiển thị đầy đủ và rõ ràng cho toàn bộ cơ sở hạ tầng nhiều đám mây của bạn. Chạy các báo cáo về sự kết hợp vô tận của các bộ lọc để kiểm tra toàn diện cơ sở hạ tầng của bạn.

Lưu và lên lịch báo cáo để tự động chạy và được phân phối bất cứ khi nào bạn cần.

ntegrate with existing workflows

Trend Micro Cloud Conformity tích hợp hoàn toàn vào quy trình công việc hiện tại của bạn và cho phép bạn duy trì quyền tự chủ hoàn toàn.

Sử dụng các giải pháp đăng nhập một lần (SSO), cấp độ truy cập cá nhân và kết nối nhà cung cấp thông báo hoặc tạo ticket bên thứ ba của bạn.

Knowledge Base và các bước khắc phục

Knowledge Base đang phát triển liên tục hiện có hơn 600 kiểm tra sẵn sàng chạy trên tài khoản AWS ™ và Microsoft® Azure ™ của bạn, cùng với các quy tắc khắc phục từng bước đơn giản để khắc phục mọi lỗi.

Sự kết hợp giữa giám sát thời gian thực và thông tin khắc phục đơn giản, sẵn có cho phép các tổ chức di chuyển nhanh chóng với quá trình di chuyển trên đám mây, quy trình DevOps hoặc các dự án đám mây khác.

API mạnh mẽ 

Sự phù hợp cung cấp hỗ trợ API trên nền tảng. API cho phép bạn sử dụng liền mạch các tính năng Trend Micro Conformity trong pipeline CI / CD và cung cấp cho bạn khả năng tích hợp sâu hơn và trực quan hơn vào môi trường đám mây công cộng trực tiếp của bạn. Để duy trì bảo mật, người dùng có quyền truy cập vào hai khóa API để cho phép thay đổi với các điểm cuối.

Mã nguồn tự động sửa chữa

Một số thất bại đơn giản là quá nghiêm trọng để chờ can thiệp thủ công. Phần mềm tự phục hồi vào cơ sở hạ tầng của bạn với hơn 70 điều khiển có sẵn thông qua chức năng tự động khắc phục, cho phép truy xuất nguồn gốc và khuyến khích các thực hành tốt nhất.

Trend Micro Cloud One™

Workload Security

Bảo vệ thời gian chạy (run time) cho khối lượng công việc (ảo, vật lý, đám mây và container).

Tìm hiểu >>

Network Security

Bảo mật IPS lớp mạng đám mây.

 

Tìm hiểu >>

File Storage Security

Bảo mật cho các tệp trên cloud & các dịch vụ lưu trữ đối tượng.

Tìm hiểu >>

Container Security

Quét image trong Pipeline của banh.

Tìm hiểu >>

Application Security

Bảo mật cho các chức năng, API và ứng dụng không có máy chủ.

Tìm hiểu >>