Home » Trend Micro » Trend Micro Hybrid Cloud Security » Trend Micro Cloud One

Trend Micro Cloud One

Bảo mật đám mây trở nên đơn giản

Bảo mật tất cả trong một trên nền tảng đám mây

Trend Micro Cloud One là gì?

Trend Micro Cloud One là một nền tảng dịch vụ bảo mật dành cho các nhà xây dựng đám mây, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu bảo mật đám mây của bạn ngày hôm nay và trong tương lai.

Bất kể bạn đang ở đâu trong hành trình đám mây của mình, Trend Micro Cloud One sẽ bảo vệ bạn bằng các giải pháp rộng nhất và sâu nhất. Từ các dự án di chuyển đám mây đến phân phối ứng dụng gốc trên đám mây, bạn có thể tin tưởng vào bảo mật tự động, linh hoạt và tất cả trong một của Trend Micro.

Trend Micro Cloud One

đơn giản bảo mật như thế nào?

Automated

Bảo mật không nên làm chậm bạn. Tiết kiệm thời gian và tăng khả năng hiển thị với việc triển khai và khám phá tự động để đạt được hiệu quả hoạt động và tăng tốc tuân thủ. Giải phóng bạn để đi xa hơn và làm nhiều hơn nữa.

Flexible

Bạn biết cơ sở hạ tầng, công cụ và dịch vụ nào bạn cần để đáp ứng các mục tiêu kinh doanh của bạn – công việc của chúng tôi bảo vệ tất cả tài nguyên này một cách phù hợp. Bạn chọn đám mây, nền tảng và công cụ và chúng tôi sẽ cung cấp bảo mật với tích hợp dựa trên API và quan hệ đối tác công nghệ hàng đầu.

Trend Micro Cloud One™

Workload Security

Bảo vệ thời gian chạy (run time) cho khối lượng công việc (ảo, vật lý, đám mây và container).

Tìm hiểu >>

Network Security

Bảo mật IPS lớp mạng đám mây.

 

Tìm hiểu >>

Container Security

Quét image trong Pipeline của banh.

Tìm hiểu >>

File Storage Security

Bảo mật cho các tệp trên cloud & các dịch vụ lưu trữ đối tượng.

Tìm hiểu >>

Application Security

Bảo mật cho các chức năng, API và ứng dụng không có máy chủ.

Tìm hiểu >>

Conformity

Đảm bảo tính liên tục và khả năng hiển thị trên đám mây của bạn.

Tìm hiểu >>