Home » Mcafee » Mcafee Web Security » McAfee Web Protection

McAfee Web Protection

Bảo mật web được phân phối trên nền tảng đám mây cho người dùng ở mọi nơi.

McAfee Web Protection Bảo mật mọi đường dẫn đến internet

Flexible Deployment

Triển khai bảo mật web tại cơ sở, trong môi trường kết hợp, trong Dịch vụ web của Amazon hoặc dưới dạng giải pháp SaaS, tất cả chỉ với một đăng ký.

Improved Threat Remediation

Chia sẻ thông tin về mối đe dọa và duy trì bảo vệ web nhất quán bất kể vị trí hoặc thiết bị của người dùng.

Protection for Inbound and Outbound Traffic

Thực thi chính sách sử dụng internet của tổ chức của bạn với cơ sở dữ liệu lọc web toàn diện.

Advanced Web Security

Tất cả các tùy chọn triển khai trên nền tảng đám mây, tại cơ sở và lai ghép được xây dựng với cùng một công nghệ bảo vệ web, vì vậy mọi đường dẫn đến internet đều nhận được sự bảo vệ như nhau.

Prevent Sophisticated Threats

Ngăn chặn phần mềm độc hại 0 ngày và các cuộc tấn công nhắm mục tiêu trốn tránh các biện pháp phòng vệ truyền thống như lọc URL và chữ ký chống vi-rút.

Share Threat Information

Cho phép phát hiện và ứng phó mối đe dọa hiệu quả hơn. McAfee Advanced Threat Defense và McAfee Threat Intelligence Exchange là những điểm tích hợp quan trọng.

 

TÍNH NĂNG CHÍNH

Reputation and Category-based Filtering

Kết hợp lọc web toàn diện, phân tích hành vi và kiểm tra SSL để phát hiện phần mềm độc hại 0 ngày và các mối đe dọa được che giấu trong lưu lượng được mã hóa.

Extend Web Security

Duy trì bảo vệ nhất quán cho người dùng ở bất cứ nơi nào họ cư trú với một chính sách trên các triển khai trên nền tảng đám mây và tại chỗ.

Reduce Costs

Giảm chi phí lưu lượng truy cập ngược đến một cổng tại chỗ bằng cách định tuyến đến dịch vụ đám mây cho các văn phòng từ xa và người dùng ngoại mạng.

TÍNH NĂNG CHÍNH

Advanced Web Security

Tất cả các tùy chọn triển khai trên nền tảng đám mây, tại cơ sở và lai ghép được xây dựng với cùng một công nghệ bảo vệ web, vì vậy mọi đường dẫn đến internet đều nhận được sự bảo vệ như nhau.

Prevent Sophisticated Threats

Ngăn chặn phần mềm độc hại 0 ngày và các cuộc tấn công nhắm mục tiêu trốn tránh các biện pháp phòng vệ truyền thống như lọc URL và chữ ký chống vi-rút.

Share Threat Information

Cho phép phát hiện và ứng phó mối đe dọa hiệu quả hơn. McAfee Advanced Threat Defense và McAfee Threat Intelligence Exchange là những điểm tích hợp quan trọng.

 

Reputation and Category-based Filtering

Kết hợp lọc web toàn diện, phân tích hành vi và kiểm tra SSL để phát hiện phần mềm độc hại 0 ngày và các mối đe dọa được che giấu trong lưu lượng được mã hóa.

Extend Web Security

Duy trì bảo vệ nhất quán cho người dùng ở bất cứ nơi nào họ cư trú với một chính sách trên các triển khai trên nền tảng đám mây và tại chỗ.

Reduce Costs

Giảm chi phí lưu lượng truy cập ngược đến một cổng tại chỗ bằng cách định tuyến đến dịch vụ đám mây cho các văn phòng từ xa và người dùng ngoại mạng.

Mua McAfee Web Protection bản quyền phân phối chính hãng

(Miễn phí hỗ trợ & tư vấn)

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

McAfee Web Gateway

McAfee Web Gateway là một cổng web bảo mật hiệu suất cao với khả năng bảo vệ mối đe dọa tốt nhất trong một kiến trúc phần mềm thiết bị hợp nhất.

McAfee Web Gateway Cloud Service

McAfee Web Gateway Cloud Service là một dịch vụ bảo mật web được phân phối trên nền tảng đám mây được xây dựng với khả năng bảo vệ mối đe dọa tốt nhất trong cùng phân khúc.