Home » Mcafee » Mcafee Web Security » McAfee Web Gateway Cloud Service

McAfee Web Gateway Cloud Service

Bảo mật web được phân phối trên nền tảng đám mây cho người dùng ở mọi nơi.

Kiến trúc toàn cầu, hiệu suất cao

Best-in-class Threat Prevention

Được xây dựng với công nghệ tương tự như McAfee Web Gateway, McAfee Web Gateway Cloud Service cung cấp khả năng phát hiện chủ động phần mềm độc hại zero-day với phạm vi bao phủ toàn bộ lưu lượng truy cập web, bao gồm cả SSL.

Cost-effective Deployment

McAfee Gateway Cloud Service không yêu cầu bất kỳ phần cứng nào, có nghĩa là không cần mua thêm tài nguyên, cungc như nâng cấp và bảo trì các thiết bị và phần mềm của chúng.

Unified Management for the Cloud and Web

Kiểm soát quyền truy cập vào tất cả các dịch vụ đám mây và bảo vệ chống lại các mối đe dọa xảy ra trong chúng từ một giao diện người dùng gốc trên đám mây.

Go Beyond Basic Protection

Giả lập hành vi ngăn chặn phần mềm độc hại zero-day tính bằng mili giây khi lưu lượng được xử lý.

Reduce TCO

Triển khai bảo mật web như một dịch vụ đám mây giúp giảm đáng kể tổng chi phí sở hữu, loại bỏ các thiết bị phần cứng và các tài nguyên cần thiết.

Secure Users Outside the Network

Phân phối đám mây xóa chu vi mạng truyền thống cho phép bạn mở rộng bảo vệ cho người dùng ngoại mạng.

TÍNH NĂNG CHÍNH

Expand Web Security

McAfee Web Gateway Cloud Service có thể triển khia cùng McAfee Web Gateway , cũng như với McAfee Web Protection, một giải pháp lai tùy chọn cho các tổ chức muốn giữ lại các cổng tại chỗ (on-premises) trong khi mở rộng bảo mật web cho người dùng chuyển vùng và văn phòng từ xa qua đám mây.

TÍNH NĂNG CHÍNH

Secure Users Outside the Network

Go Beyond Basic Protection

Giả lập hành vi ngăn chặn phần mềm độc hại zero-day tính bằng mili giây khi lưu lượng được xử lý.

Reduce TCO

Triển khai bảo mật web như một dịch vụ đám mây giúp giảm đáng kể tổng chi phí sở hữu, loại bỏ các thiết bị phần cứng và các tài nguyên cần thiết.

Phân phối đám mây xóa chu vi mạng truyền thống cho phép bạn mở rộng bảo vệ cho người dùng ngoại mạng.

Expand Web Security

McAfee Web Gateway Cloud Service có thể triển khia cùng McAfee Web Gateway , cũng như với McAfee Web Protection, một giải pháp lai tùy chọn cho các tổ chức muốn giữ lại các cổng tại chỗ (on-premises) trong khi mở rộng bảo mật web cho người dùng chuyển vùng và văn phòng từ xa qua đám mây.

Mua McAfee Web Gateway Cloud Service bản quyền phân phối chính hãng

(Miễn phí hỗ trợ & tư vấn)

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

McAfee Web Gateway

McAfee Web Gateway là một cổng web bảo mật hiệu suất cao với khả năng bảo vệ mối đe dọa tốt nhất trong một kiến trúc phần mềm thiết bị hợp nhất.

McAfee Web Protection

McAfee Web Protection là một giải pháp bảo mật web bao gồm cổng web bảo mật tại chỗ và bảo mật web dựa trên SaaS được phân phối từ đám mây.