Home » Mcafee » Mcafee Web Security » McAfee Web Gateway

McAfee Web Gateway

Hiệu suất cao bảo mật web tại chỗ (on-pemises) và hơn thế nữa.

Giảm nguy cơ tổn thất do phần mềm độc hại cũng như mất dữ liệu

Flexible Deployment

Nhận bảo mật web hiệu suất cao thông qua một thiết bị tại chỗ có thể được triển khai dưới dạng phần cứng chuyên dụng hoặc máy ảo.

Secure Inbound and Outbound Traffic

Thực thi các chính sách sử dụng internet, phân tích bản chất và mục đích của nội dung và mã hoạt động xâm nhập vào mạng, sử dụng công nghệ DLP để quét lưu lượng ra bên ngoài.

Expand Your Web Protection

McAfee Web Gateway là một phần của McAfee Web Protection, một giải pháp bao gồm Mcafee Web Gateway Cloud Service

Detect Zero-day Malware

Cổng web an toàn này cung cấp khả năng phát hiện chủ động, phần mềm độc hại hàng đầu trong ngành với phạm vi bao phủ toàn bộ lưu lượng truy cập web, bao gồm cả SSL.

Best-in-class Threat Prevention

Bảo vệ chống lại phần mềm độc hại rất tinh vi và các cuộc tấn công nhắm mục tiêu trốn tránh lọc URL và chữ ký chống vi-rút.

Reputation and Category-based Filtering

McAfee tạo một hồ sơ của tất cả các thực thể internet và gán điểm danh dựa trên rủi ro bảo mật tiềm ẩn, do đó bạn có thể đặt quy tắc về những gì cho phép hoặc cấm.

TÍNH NĂNG CHÍNH

Powerful Rules-based Policy Engine

Thực hiện hành động đối với bất kỳ yếu tố nào của chu trình phản hồi yêu cầu web, cho phép tính linh hoạt vô hạn và bảo mật web được tạo cho tổ chức của bạn.

Protect Off-network Users

Với McAfee Client Proxy, người dùng chuyển vùng xác thực và chuyển hướng liên tục đến Cổng Web McAfee tại chỗ hoặc Dịch vụ đám mây của Cổng Web McAfee.

Share Threat Information

Cho phép phát hiện và ứng phó mối đe dọa hiệu quả hơn. McAfee Advanced Threat Defense và McAfee Threat Intelligence Exchange là những điểm tích hợp quan trọng.

TÍNH NĂNG CHÍNH

Reputation and Category-based Filtering

McAfee tạo một hồ sơ của tất cả các thực thể internet và gán điểm danh dựa trên rủi ro bảo mật tiềm ẩn, do đó bạn có thể đặt quy tắc về những gì cho phép hoặc cấm.

Detect Zero-day Malware

Cổng web an toàn này cung cấp khả năng phát hiện chủ động, phần mềm độc hại hàng đầu trong ngành với phạm vi bao phủ toàn bộ lưu lượng truy cập web, bao gồm cả SSL.

Best-in-class Threat Prevention

Bảo vệ chống lại phần mềm độc hại rất tinh vi và các cuộc tấn công nhắm mục tiêu trốn tránh lọc URL và chữ ký chống vi-rút.

Powerful Rules-based Policy Engine

Thực hiện hành động đối với bất kỳ yếu tố nào của chu trình phản hồi yêu cầu web, cho phép tính linh hoạt vô hạn và bảo mật web được tạo cho tổ chức của bạn.

Protect Off-network Users

Với McAfee Client Proxy, người dùng chuyển vùng xác thực và chuyển hướng liên tục đến Cổng Web McAfee tại chỗ hoặc Dịch vụ đám mây của Cổng Web McAfee.

Share Threat Information

Cho phép phát hiện và ứng phó mối đe dọa hiệu quả hơn. McAfee Advanced Threat Defense và McAfee Threat Intelligence Exchange là những điểm tích hợp quan trọng.

Mua McAfee Web Gateway bản quyền phân phối chính hãng

(Miễn phí hỗ trợ & tư vấn)

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

McAfee Web Gateway Cloud Service

McAfee Web Gateway Cloud Service là một dịch vụ bảo mật web được phân phối trên nền tảng đám mây được xây dựng với khả năng bảo vệ mối đe dọa tốt nhất trong cùng phân khúc.

McAfee Web Protection

McAfee Web Protection là một giải pháp bảo mật web bao gồm cổng web bảo mật tại chỗ và bảo mật web dựa trên SaaS được phân phối từ đám mây.