Microsoft Defender for Business là gì?

by | Security

Microsoft Defender for Business (MDFB) là giải pháp bổ sung bảo vệ thiết bị đầu cuối cho doanh nghiệp SMBs. Gói MDFB có gần đầy đủ tính năng như Microsoft Defender for Endpoint Plan 2 dành cho DN lớn.

So sánh Microsoft Defender for Business
Ghi chú: Số 2 – Tối ưu cho DN SMBs, Số 3 – Sắp được thêm tính năng

Microsoft Defender for Business là gì?

Tương tự như Microsoft 365 Business, MDBF là giải pháp bảo mật dành cho doanh nghiệp dưới 300 nhân viên.

Tính năng chính

Là một giải pháp bảo mật dành cho thiết bị đầu cuối / Endpoint, nhằm bảo vệ thiết bị của người dùng/nhân viên. Defender for Business là giải pháp cao hơn so với giải pháp bảo vệ Anti-virus.

  • Cung cấp tính năng Next-Gen Protection. Bộ bảo mặt, ngăn chặn mã độc, virus, giúp bảo vệ thiết bị và kết nối đến cloud.
  • Endpoint Detection & Response (EDR). Đây là dạng cảnh báo dựa trên các hành vi khác thường. Giúp xác định mối đe dọa để loại bỏ khỏi môi trường. Đưa ra các hành động gợi ý để IT admin xử lý. Và các hành động tự xử lý trực tiếp, giúp đảm bảo thiết bị được an toàn.
  • Threat & vulnerability management. Giúp sắp xếp quản lý các điểm yếu trong hệ thống của DN. Bằng cách phát hiện và khắc phục lổ hỏng phần mềm, các cấu hình thiết lập chưa đúng.
  • Attack surface reduction. Giảm các hướng tấn công vào hệ thống thông qua endpoint thông ứng dụng. Cung cấp công cụ chống ransomeware, Web & network protection, network firewall.
Quản lý Threat & vulnerability

Defender for Business còn là một giải pháp đơn giản, dễ dàng triển khai và phù hợp cho đội ngũ IT của SMB.

  • Configuration and management with intelligent. Triển khai dễ và quản lý thông minh.
  • Automated investigation and remediation. Mở rộng khả năng hoạt động bảo vệ thiết bị. Tự động kiểm tra các cảnh báo và đưa ra hành động giải quyết các cuộc tấn công. Giúp tập trung giải quyết trước các mối đe dọa lớn và tuần tự đến các vấn đề còn lại.
  • Protect against cybersecurity threats. Bảo vệ trước mã độc, và tấn công trên nhiều loại thiết bị, hệ điều hành.

Đối tượng sử dụng

Chính là các IT Administrator trong doanh nghiệp, những người quản lý hoạt loạt endpoint.

Giảm thiểu các thao tác cho IT Admin

Không mất nhiều thời gian để cài đặt và quản lý Defender for Business. Đưa ra các gợi ý sắp xếp hợp lý, hướng dẫn sử dụng. Hay các đề xuất kèm thông tin chi tiết về bảo mật cho các thiết bị đầu cuối. Giúp bảo mật các điểm cuối với dễ dàng và ít lỗ hổng có thể bị khai thác.

  • Các cấu hình thiết bị đã được thiết lập trước, giúp dễ dàng setup.
  • Đề xuất các chính sách bảo mật cho tiết bị.
  • Quản lý và xem xét dễ dàng giúp tiết kiệm thời gian theo dõi.
Thiết lập Microsoft Defender for Business

Chi phí hợp lý

Defender for Business mang lại giá trị bảo mật tối đa với mức giá phù hợp ngân sách doanh nghiệp SMBs. Dựa vào sự triển khai đơn giản, tích hợp nhanh lớp bảo mật, để bảo vệ doanh nghiệp.

Không quân tâm trên các thiết bị Endpoint chứa các email on-prem, hay Microsoft 365, hay bất kỳ giải pháp nào. Mô hình cấp bản quyền hoàn đoàn đơn giản và linh hoạt.

Như vậy, SMB có thể tiếp cận giải pháp bảo mật cấp độ Enterprise dễ dàng hơn bao giờ hết.

Microsoft Defender for Business là gì | VinSEP

Các bài viết liên quan chủ đề Microsoft Defender for Business

VinSEP
VinSEP

VinSEP (Công ty TNHH Mục Tiêu Số, MST: 0316094847)- chúng tôi là chuyên gia trong giải pháp/dịch vụ CNTT & phần mềm bản quyền. VinSEP giúp doanh nghiệp chuyển đổi thành nơi làm việc hiện đại (Modern Workplace) & phát triển trong thời đại công nghiệp 4.0.

VinSEP chỉ có một website Official chính thức là VinSEP.com.

Bài viết liên quan