Phần mềm HYPACK 2022 | Những tính năng mới

by | Kiến Thức, Tin Sản Phẩm

Phần mềm HYPACK 2022 chính thức cập nhật 18/01/2022. Khách hàng được nâng cấp miễn phí khi có trang bị gói Maintenance.

Tải và cập nhật phần mềm HYPACK 2022

Truy cập trang chủ tại đây: New Release & Updates 2022

Đăng ký thông tin và submit để tải bộ cài 32bit hoặc 64 bit.

Bản cập nhật phần mềm dựa trên ý kiến đóng góp của cộng đồng, và miễn phí với khách hàng gia hạn maintenance. Thường được phát hành vào tháng 01 hằng năm, và các bản vá sẽ được cập nhật ngay sau đó.

Lưu ý: bản cập nhật Teamviewer cho tính năng hỗ trợ/Help đã được công bố từ Q2/2021. Tải lại bộ cài mới hơn để nhận được hỗ trợ thuận tiện. Link Tải bộ cài Remote Assistance phiên bản mới.

SẢN PHẨM MỚI – PHẦN MỀM HYPACK 2022

HYPACK bổ sung các công cụ hỗ trợ theo từng công việc việc cụ thể. Bao gồm các công cụ hỗ trợ công việc khảo sát như sau:

HYPACK ECHO – Software for Single Beam Survey

 1. Hỗ trợ nhiều loại thiết bị định vị và có tính năng RTK.
 2. Hỗ trợ Echo-Sounders cho cả Echogram
 3. Editing tools, như là SB Editor với Contour và Sort để có thể streamline workflow
 4. HYPLOT MAX mới có thể hỗ trợ rendering kết quả.

HYPACK GEOPHYSICS – Side-scan, Sub-Bottom and Magnetometers

 1. Hỗ trợ nhiều loại thiết bị định vị và có tính năng RTK.
 2. Magnetometer interfaced lên tới 24 models.
 3. Sub-Bottom device interfaces lên tới 11 models.
 4. Side-scan interface hỗ trợ 38 models.
 5. Real-Time Mosaic hỗ trợ khảo sát định vị trí nhanh chóng trong phạm vị xác định.
 6. Post-Processing công cụ hỗ trợ phân tích kết quả khảo sát.
 7. HYPLOT MAX mới có thể hỗ trợ rendering kết quả.

WATER QUALITY MAPPING – Software to cover ADCP and Environmental sensor data

 1. Hỗ trợ nhiều loại thiết bị định vị và có tính năng RTK.
 2. Acoustic Doppler Profiler thu thập và chỉnh sửa.
 3. User configurable interface đọc lên tới 32 sensors và thu thập để chính sửa hậu kỳ. Nếu interface không tồn tại, thiết lập Generic Parser để lưu dữ liệu.
 4. Water Quality Editor mới cho phép 32 sensor được đọc xử lý, xóa, contoured và sorted để phân tích dữ liệu.
 5. HYPLOT MAX mới có thể hỗ trợ rendering kết quả.

BẢN QUYỀN PHẦN MỀM HYPACK

Bổ sung hình thức bản quyền Soft License với các ưu điểm có thể bổ sung cho HardLock license USB trước đây.

 • Web-based license activation. Kích hoạt online & offline trên web
 • No need for a dongle! Không cần sử dụng thiết bị usb.
 • Easy transfer between computers, even if they are in different locations! Dễ dàng chuyển đổi giữa nhiều thiết thiệt sử dụng phần mềm.

Các điểm chưa có khi trang bị hình thức bản quyền Soft License

 • A soft license does not support ARCS and S63 chart permits. Chưa hỗ trợ ARCS và S365
 • A soft leased license cannot convert to a permanent license. Không thể chuyển thành bản quyền vĩnh viễn.

Các tính năng bổ sung Mới

Project Wizard – Quản lý theo dự án

Dễ dàng chọn lựa vị trí khảo sát của dự án bằng cách nhập latitude – longitude hoặc chọn trực tiếp trên bản đồ. HYPACK sẽ chọn vị trí gần nhất theo vùng UTM.

Phần mềm HYPACK 2022 tính năng Project Wizard

HYPACK SHELL – Hazard Contour Control Kiểm soát độ sâu & cạn

 • Điều chỉnh hiển thị đường nét viền (đường đồng mức/Contour) theo Mực nước/Water Level và thiết lập bản vẻ/Draw Setting.
 • Mực nước/Water Level xác định điểm gần nhất với giá trị đường đồng mức Hazard Contour.
 • Chế độ Contour Mode giúp điều chỉnh hiển thị các đường đồng mức.
 • Các chế độ Hiển thị tất cả, chỉ nơi nguy hiểm/hazard only hoặc hazard và shallower
Phần mềm HYPACK 2022 tính năng Hazard Contour Control
 • Bổ sung ENVIRONMENTAL EDITOR vào menu xử lý PROCESSING.
 • Thêm OBJ EDITOR trong menu PREPARATION-EDITORS.
 • ENC Charts – Chọn chế độ hiển thị “Distance Marks” giúp tăng độ lớn Font chữ hiển thị dạng số liệu.

PROJECT COLORS

 • Gán màu cho các Survey maps trên Shell tab
Phần mềm HYPACK 2022 tính năng Project Colors

GEODESY – VDATUM

 • Tải và cài đặt phần mềm VDatum một cách đơn giản từ NOAA web.
 • Cập nhật nhanh VDatum files, VDatum zone = NOAA folder name.
Phần mềm HYPACK 2022 tính năng GEODESY - VDATUM

GEODESY – EPSG CODES

 • Chọn Geodesy dựa trên EPSG Code.
  • Chọn tab “EPSG” .
  • Nhập mã EPSG Code hoặc chọn trong danh .

HARDWARE

 • Hỗ trợ Mô Hình 3D hình dạng tàu (3D OBJ boat shape)
 • Chế độ thử nghiệm dành cho thiết bị MB và SS
Phần mềm HYPACK 2022 tính năng Hardware

SURVEY

 • Cập nhật mới các tính năng, Icon.

SURVEY – SINGLE BEAM AUTO MATRIX

Tính năng mới cho năm 2022. Tự động vẽ lưới/matrix bằng cách nạp dữ liệu đo đơn tia/single beam vào lưới trước. Giúp hiển thị trên bản đồ khi đo thực tế để kiểm soát độ phủ.

SURVEY – Device Health

 • Launches from Survey program
 • Tracks device timing from HYPACK, HYSWEEP and Side Scan devices.
 • Color-coded warning indicators.
 • Tracks file logging and file size.

SURVEY LOG

 • Save/lưu dữ liệu theo định dạng *.csv
 • Import vào tệp Survey *.log.
 • Import/export header info
 • Xuất /Export bảng/sheet qua định dạng PDF, XLS, và CSV.
 • Thêm các trường custom header
 • Log targets vào Memo section

DEVICE DRIVERS

 • Hỗ trợ 32-bit echogram. Bất kỳ dữ liệu nào được ghi bằng E20 đều được ghi ở chất lượng đầy đủ — không giảm mẫu như trong các phiên bản trước đó.
 • Survey device window gồm có nút Signal Range để điều chỉnh độ sáng màn hình.
 • 32-bit và 64-bit Single Beam Editors cũng đã được cập nhật để xử lý dữ liệu echogram.

HYSWEEP SURVEY

 • Cảnh báo IMU nếu không có thiết bị đo độ cao nào được cài đặt
 • Other: thêm tùy chọn chặn ghi dữ liệu WGS84 vào HSX files (FILE –LOGGING OPTIONS trong HYSWEEP Survey).

TPU EDITOR

 • Added IHO Exclusive Order to Estimation Graph Parameters.

SIDE SCAN SURVEY

 • Hỗ trợ Edgetech 4205
 • Nâng cấp lên Klein SDKs.
 • Loại bỏ “down-sampling” để cải thiện hiển thị waterfall.
 • Thêm hiển thị water column.
Phần mềm HYPACK 2022 tính năng SIDE SCAN SURVEY

SOUND VELOCITY

 • Hỗ trợ cho AML-3 và AML-6 SVPs.
 • Kết nối qua WiFi

SBMAX64 – SINGLE BEAM EDITOR

 • Đã nâng cấp để xử lý dữ liệu echogram 32 bit chất lượng đầy đủ được ghi lại bằng trình điều khiển Echotrac E20 21.2.x
 • Bản vẻ echogram drawing cải thiện nhanh hơn.
 • Nút Signal Range điều chỉnh độ sáng màn hình.
 • Chia echogram trên 2 windows!
 • Cập nhật thêm nhiều chọn lựa File Overlay options

SBMAX64 – SORTING AND CONTOURING

 • Sort and contour dữ liệu ngay trong SBMAX.
 • Tối ưu sorting routine mặc định từ Sort program.
 • Tối ưu contouring engine từ TIN Model.

MBMAX64 – Direct Export to ArcGIS

 • Lưu/save tệp ESRI TIFF – tạo ra GeoTIFF của Multibeam Data ở định dạng được ArcGIS chấp nhận để dễ dàng nhập vào các công cụ của họ.
Phần mềm HYPACK 2022 tính năng Lưu Tệp ESRI
 • Cải thiện nhanh hơn (faster) drawing!
 • Thêm SHOW Options cho Survey Map:
  • Direction Arrows vẽ các mũi tên hướng khảo sát trên các đường theo dõi. (Phase 1)
  • Matrix Outline hiển thị đường viền của lưới/matrix. (Phase 2)
  • SVP Casts gắn thẻ vị trí. (Phase 1)
 • Đọc tần số sonar từ cả bản ghi RMB và SNR, vì trình điều khiển có thể ghi dữ liệu vào một trong hai vị trí.
 • Lưu các vị trí WGS84 (khi có) vào sơ đồ vị trí HS2X (Có thể bỏ qua các vị trí này trong HYSWEEP® SURVEY trong hộp thoại Logging Options.)
 • Cải thiện tải dữ liệu S7K.
 • Hỗ trợ Kongsberg KMALL files!
 • LiDAR Calibration trong Pop-up Cloud window.
 • Sử dụng cloud points thay vì mặt cắt/cross section dạng truyền thống patch test.
 • Tương thích hệ thống LiDAR.
 • Quét Window Data Border: Phác thảo khu vực được hiển thị trong Sweep Window.
 • Custom Colors: Tự xác định màu sắc riêng cho các mặt hàng khác nhau.
 • Xuất/Export thành file màu/ Color File: xuất MBMAX64 depth colors thành tệp HCF.
 • Kết hợp sử dụng với các phần mềm HYPACK khác.
 • Sử dụng Project Rounding Rules: Sử dụng quy tắc rounding rules được thiết lập từ HYPACK Shell Settings khi xuất sang XYZ file.

MBMAX64 – AUTO-PROCESSING

 • Auto Process – Xuất sang XYZ là một phần của Auto Process output.
Phần mềm HYPACK 2022 tính năng 
 MBMAX64 – AUTO-PROCESSING

HYPLOT MAX

 • Tính năng mới trên Phần mềm HYPACK 2022. Sử dụng paper space. Xếp nhiều bản đồ vào một trang tính. Tạo khu vụ Plot không cần PLT file. Plot/ phát họa tát cả background file. Khóa item không cho chỉnh sửa. Cho phép hoàn tác/undo/thực hiện lại nhiều lần.
Phần mềm HYPACK 2022 Tính năng HYPLOT MAX

TIN MODEL

 • Cải thiện bản vẻ 2D drawing
 • Thêm lựa chọn báo cáo định dạng: PDF, CSV, XLS

CLOUD – Enhancements

 • Tắt/Mở hiển thị (Toggle) trục axis và chu vi/perimeter.
 • Chế độ xem danh sách tệp có thể bật / tắt mà không cần tải.
Phần mềm HYPACK 2022 Tính năng 
CLOUD – Enhancements

ADCP PROFILE

 • Cửa sổ thông tin hiển thị được nhiều thông tin như là thêm Ensemble Depth, Bin Size, Max Bin/Ensemble., Distance to First Bin. Bin Depth và Final Bin Depth.
 • Khắc phục sự cố hộp thoại hiển thị ngoài màn hình.

MAGNETOMETER / ENVIRONMENTAL EDITOR

 • MagEdit hiện có chế độ ‘water quality’ mode. Mở từ PROCESSING – ENVIRONMENTAL EDITOR.
 • Hỗ trợ tải trực tiếp các tệp EXO Bin. Tất cả các tệp phải chứa cùng một tổ hợp dữ liệu được ghi theo cùng một thứ tự trong mỗi bản ghi.
 • Tải lên đến 32 giá trị.
 • Built-in sorting và contouring.
Phần mềm HYPACK 2022 Tính năng MAGNETOMETER

CROSS SECTIONS AND VOLUMES

 • Xuất /export sections thành tệp định dạng hình ảnh/ image (*.jpg, *.png, *.bmp)
 • Các hình ảnh được lưu theo dự án project’s \Edit\CS&V Images folder.

Xem thêm cập nhật mới từ hãng cho phần mềm HYPACK 2022 tại đây

VinSEP
VinSEP

VinSEP (Công ty TNHH Mục Tiêu Số, MST: 0316094847)- chúng tôi là chuyên gia trong giải pháp/dịch vụ CNTT & phần mềm bản quyền. VinSEP giúp doanh nghiệp chuyển đổi thành nơi làm việc hiện đại (Modern Workplace) & phát triển trong thời đại công nghiệp 4.0.

VinSEP chỉ có một website Official chính thức là VinSEP.com.

Bài viết liên quan