Giới hạn của SharePoint Microsoft 365

by | Kiến Thức, Microsoft Kiến Thức

13 Giới hạn của SharePoint Microsoft 365 cần biết. Bài viết chủ đề cập đến các điểm giới hạn của SharePoint Online.

Giới hạn theo gói trang bị Microsoft 365 Business hoặc Enterprise.

Như đã biết SharePoint online theo gói Microsoft 365 sẽ bao gồm Plan 1 và Plan 2. Tuy nhiên vẫn có những giới hạn chung cần nhận diện.

Mỗi tổ chức / doanh nghiệp sẽ có 1TB dung lượng.

  • Tương tự OneDrive cho mỗi nhân viên cũng có 1TB lưu trữ mặc định. Ngoài ra, SharePoint còn được bổ sung thêm 10GB cho mỗi nhân viên.
  • Ví dụ: Công ty có 300 nhân viên, mỗi nhân viên sẽ giúp thêm vào 10GB là 3,000 GB cộng thêm vào 1,000GB mặc định.
  • Có thể gia tăng thêm dung lượng lưu trữ SharePoint & OneDrive với add-on Office 365 Extra File Storage.

Dung lượng tối đa cho mỗi trang site là 25TB

Đây là dung lượng giới hạn, chứ không phải là dung lượng dành cho mỗi site. Đối với dung lượng giới hạn mỗi site thì quản trị viên có thể thay đổi ngay trên admin SharePoint.

Số trang / site được phép tạo ra trong mỗi tổ chức

2,000,000 trang, không bao gồm các site mặc định đã tạo ra đối với các dịch vụ OneDrive.

Giới hạn theo Dịch Vụ

Các Item trong List và Library SharePoint

Một List có thể có tới 30,000,000 mục và một Library có thể có tới 30 triệu tệp và thư mục. Khi List, Library hoặc Folder chứa hơn 100,000 mục bạn không thể bỏ inheritance. Hoặc cũng không thể kế thừa lại các quyền trên nó.

Unique Security scopes – Phạm vi bảo mật trên List và Library

Đối với các list danh sách lớn, cần có 1 vài permission phân quyền quản lý. Và giới hạn ở đây là 5,000 phân quyền.

Độ lớn của tệp / File Size và độ dài đường dẫn tệp File Path length trên SharePoint

250 GB – là giới hạn của File tải lên. Cả trên Microsoft Teams Files tab, các SharePoint document library, các OneDrive folder, và cả đối thoại của Yammer.

250 MB – là giới hạn đính kèm của File attached vào List. Tính cho cả Microsoft List và SharePoint list.

Dịch chuyển (move) và Sao chép (copy) dữ liệu qua lại giữa các site

Sao chép hoặc Dịch chuyển cùng lức nhiều tệp theo các giới hạn sau:

  • Chép ít hơn 100 GB cho mỗi lần.
  • Mỗi lần thực hiện chỉ dưới 30,000 file.
  • Mỗi file phải nhỏ hơn 15 GB.

Ở Việt Nam, đa số người dùng sẽ có các thư mục Zalo trên 30,000 file và các file pst POP3 trên Outlook 2013, 2016.

Đồng Bộ – SharePoint Sync

Để đồng bộ được tối ưu, cần lưu không quá 300,000 tệp trong 1 library trên team site.

Quản lý các phiên bản của tệp – Version với SharePoint

Tổng cộng có thể kiểm tra được 50,000 phiên bản sự thay đổi của tệp.

Tham gia các nhóm SharePoint

Người dùng có thể tham gia 5,000 nhóm SharePoint trên 1 site. Mỗi nhóm cũng có thể có 50,00 người.

Các metadata được quản lý

Lên đến 1,000,000 từ khóa có thể quản lý. Các metadata thể hiện trên các cột trong library, hoặc các trường của properties.

Overall site metadata

Lên tới 1000 GB cho mỗi site

Subsites

2000 subsite có thể được tạo, nhưng khuyên nên tạo site và liên kết hub hơn là subsite.

SharePoint hosted application

20,000 ứng dụng cho một tổ chức/doanh nghiệp

Người dùng – User SharePoint

2 triệu người dùng cho mỗi site collection.

Tổng hợp các giới hạn của SharePoint Microsoft 365 hay SharePoint Online theo bảng sau:

VinSEP
VinSEP

VinSEP (Công ty TNHH Mục Tiêu Số, MST: 0316094847)- chúng tôi là chuyên gia trong giải pháp/dịch vụ CNTT & phần mềm bản quyền. VinSEP giúp doanh nghiệp chuyển đổi thành nơi làm việc hiện đại (Modern Workplace) & phát triển trong thời đại công nghiệp 4.0.

VinSEP chỉ có một website Official chính thức là VinSEP.com.

Tag:

Bài viết liên quan