Power Apps là gì?

Tư vấn Sản Phẩm

Power Apps là một bộ (suite) ứng dụng, dịch vụ, trình kết nối và nền tảng dữ liệu cung cấp môi trường phát triển ứng dụng nhanh chóng để tạo các ứng dụng tùy chỉnh cho nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp.

Sử dụng Power Apps, bạn có thể nhanh chóng tạo các ứng dụng kinh doanh tùy chỉnh kết nối với dữ liệu doanh nghiệp được lưu trữ trong nền tảng dữ liệu cơ bản (Microsoft Dataverse) hoặc trong các nguồn dữ liệu online và on-premises khác nhau (SharePoint, Microsoft 365, Dynamics 365, SQL Server, v.v…).

Các ứng dụng được xây dựng bằng Power Apps cung cấp khả năng luồng công việc và logic kinh doanh phong phú để chuyển đổi quy trình kinh doanh thủ công của bạn sang quy trình kỹ thuật số, tự động. Hơn nữa, các ứng dụng được tạo bằng Power Apps có thiết kế đáp ứng và có thể chạy liền mạch trong trình duyệt hoặc trên thiết bị di động (điện thoại hoặc máy tính bảng). Power Apps “dân chủ hóa” trải nghiệm xây dựng ứng dụng doanh nghiệp tùy chỉnh bằng cách cho phép người dùng tạo các ứng dụng kinh doanh tùy chỉnh, giàu tính năng mà không cần viết mã.

Power Apps cũng cung cấp một nền tảng có thể mở rộng cho phép các nhà phát triển chuyên nghiệp tương tác theo chương trình với dữ liệu (data) và metadata, áp dụng logic nghiệp vụ (business logic), tạo trình kết nối (connectors) tùy chỉnh và tích hợp với dữ liệu bên ngoài (external data).

Power Apps dành cho người tạo và sáng tạo ứng dụng

Sử dụng Power Apps, bạn có thể tạo ba loại ứng dụng: canvas, model-driven & portal. Xem thêm Tổng quan về cách tạo apps trong Power Apps

Để tạo một ứng dụng (app), hãy bắt đầu với make.powerapps.com.

  • Power Apps Studio là trình thiết kế ứng dụng được sử dụng để tạo ứng dụng canvas. Trình thiết kế ứng dụng này khiến việc tạo ứng dụng giống như xây dựng một trang trình chiếu trong Microsoft PowerPoint. Thông tin thêm: Tạo ứng dụng từ dữ liệu
  • App designer là ứng dụng dành cho model-driven cho phép bạn xác định sơ đồ trang web và thêm các thành phần để xây dựng ứng dụng hướng mô hình. Thông tin thêm: Thiết kế model-driven
  • Power Apps portals Studio là một công cụ thiết kế WYSIWYG để thêm và định cấu hình các trang web, thành phần, biểu mẫu và danh sách. Thông tin thêm: Power Apps portals Studio anatomy

Lên kết hoạch tạo app (ứng dụng) với Power Apps

Power Apps dành cho người dùng

Bạn có thể chạy các ứng dụng mà bạn đã tạo hoặc người khác đã tạo và chia sẻ, trong trình duyệt hoặc trên thiết bị di động (điện thoại hoặc máy tính bảng). Thêm thông tin:

Power Apps dành cho Admin

Quản trị viên Power Apps có thể sử dụng Power Platform admin center (admin.powerplatform.microsoft.com) để tạo và quản lý môi trường, nhận các đề xuất tự trợ giúp theo thời gian thực và hỗ trợ cho Power AppsPower Automate cũng như xem phân tích Dataverse. Thông tin thêm: Administer Power Platform

Power Apps dành cho developer

Nhà phát triển/developer là những nhà sản xuất ứng dụng có thể viết mã (code & lập trình) để mở rộng khả năng tạo và tùy chỉnh ứng dụng dành cho doanh nghiệp. Các developer có thể viết code để tạo dữ liệu và metadata, áp dụng logic phía máy chủ (server-side) bằng cách sử dụng các hàm Azure, plugin và tiện ích mở rộng quy trình làm việc, áp dụng logic phía máy khách bằng JavaScript, tích hợp với dữ liệu bên ngoài bằng cách sử dụng virtual entities và webhook, xây dựng trình kết nối (connectors) tùy chỉnh và nhúng (embed) ứng dụng vào trải nghiệm trang web của bạn để tạo các giải pháp tích hợp. Thêm thông tin:

Power Apps & Dynamics 365

Các ứng dụng Dynamics 365, chẳng hạn như Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing cũng sử dụng nền tảng dữ liệu cơ bản (Dataverse) được Power Apps sử dụng để lưu trữ và bảo mật dữ liệu. Điều này cho phép bạn tạo ứng dụng bằng Power Apps và Dataverse trực tiếp dựa trên dữ liệu kinh doanh cốt lõi của bạn đã được sử dụng trong Dynamics 365 mà không cần tích hợp. Thêm thông tin: Dynamics 365 and Dataverse.

Dùng thử Power Apps miễn phí

Dùng thử Power Apps miễn phí trong 30 ngày 30 day trial hoặc đăng ký Community Plan

Các câu hỏi thường gặp về Power Apps

Power Apps được sử dụng để làm gì?

Power Apps là dịch vụ xây dựng & sử dụng các ứng dụng doanh nghiệp tùy chỉnh kết nối với dữ liệu và hoạt động trên cả web & thiết bị di động mà không cần thời gian & chi phí phát triển phần mềm/ứng dụng tùy chỉnh.

Power Apps hoạt động như thế nào?

Power Apps cốt lõi là một Platform as a Service. Power Apps mang khả năng tạo các ứng dụng cho điện thoại chạy trên Android, iOS, Windows (Morden Apps) và trên tất cả các trình duyệt. Bản thân Power Apps cũng có ứng dụng trên di động.

Power Apps có miễn phí không?

Có thể dùng thử Power Apps miễn phí 30 ngày hoặc với đăng ký community nhưng với tính năng, mục đích xây dựng hoàn toàn khác. Để có được đầy đủ tính năng & công dụng, bạn có thể sử dụng Power Apps với Office 365 hay Dynamic 365 hoặc Power Apps Per User Plan.

Bài viết liên quan

Pin It on Pinterest