Power Apps là bộ phần mềm ứng dụng & dịch vụ có khả năng kết nối dữ liệu có sẵn. Dùng để tạo ra các ứng dụng mới,...