Home » Trend Micro » Trend Micro Hybrid Cloud Security » Security for Cloud Migration

Trend Micro

Security for Cloud Migration

Tự động bảo vệ những gì bạn đưa vào đám mây bằng một giải pháp duy nhất.

Trend Micro Security for Cloud Migration  

GIẢI PHÁP BẢO MẬT cho việc di chuyển và mở rộng Cloud của bạn

Bất cứ nơi nào bạn muốn trên CLoud. Trend Micro Cloud One ™, một nền tảng dịch vụ bảo mật dành cho các nhà xây dựng đám mây, tự động hóa việc phát hiện và bảo vệ các đám mây công cộng và riêng tư. Kết hợp khối lượng công việc và bảo vệ lớp mạng mang lại cho bạn sự linh hoạt và đơn giản hóa bảo mật bạn cần trong suốt quá trình di chuyển và mở rộng đám mây.

Tăng khả năng hiển thị và bảo mật nhất quán trong toàn bộ môi trường lai và nhiều đám mây của bạn (hybrid & multi Cloud), với các điều khiển bảo mật hoàn chỉnh và tích hợp với các bộ công cụ phát triển và vận hành hiện có của bạn. Tăng cường phòng thủ theo chiều sâu – bảo vệ những gì bạn di chuyển lên đám mây cũng như tuân thủ hợp lý.

Trend Micro Cloud One™

Workload Security

Bảo vệ thời gian chạy (run time) cho khối lượng công việc (ảo, vật lý, đám mây và container).

Tìm hiểu >>

Network Security

Bảo mật IPS lớp mạng đám mây.

 

Tìm hiểu >>

Container Security

Quét image trong Pipeline của banh.

Tìm hiểu >>

File Storage Security

Bảo mật cho các tệp trên cloud & các dịch vụ lưu trữ đối tượng.

Tìm hiểu >>

Application Security

Bảo mật cho các chức năng, API và ứng dụng không có máy chủ.

Tìm hiểu >>

Conformity

Đảm bảo tính liên tục và khả năng hiển thị trên đám mây của bạn.

Tìm hiểu >>

Bảo mật tích hợp được tối ưu hóa cho đám mây – liền mạch, đơn giản

Trend Micro Cloud One cho di chuyển đám mây hỗ trợ tích hợp API với AWS, Microsoft® Azure ™ và Google Cloud ™.

Bảo vệ, phát hiện và phản hồi các cuộc tấn công và lỗ hổng mạng, phần mềm độc hại và ransomware và thay đổi hệ thống trái phép. Với Trend Micro Cloud One, bạn có thể bảo vệ việc di chuyển đám mây của mình một cách đơn giản, liền mạch và an toàn – ở mọi nơi.

Tương thích với

Trend Micro Security for Cloud Migration

Đạt được và duy trì sự tuân thủ

Đạt được và duy trì sự tuân thủ trong đám mây (cloud) có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Đảm bảo tuân thủ yêu cầu các công cụ bảo mật được xây dựng để quản lý bản chất của môi trường đám mây.

Có được sự bảo mật và tuân thủ nhanh chóng với các giải pháp được thiết kế để hoạt động hiệu quả với mạng và môi trường đám mây của bạn.

Trend Micro Cloud One giải quyết vấn đề di chuyển  cloud với nhiều yêu cầu trong một giải pháp, hợp lý hóa việc thu thập kiểm chứng và cho phép tuân thủ liên tục, bao gồm:

  • GDPR
  • PCI
  • DSS
  • NIST 800-53
  • FedRamp
  • HIPAA/HITECH

GIẢI PHÁP LIÊN QUAN

Cloud-native application development

Các dự án để bảo vệ các chức năng, API và ứng dụng không có máy chủ (serverless)

Tìm hiểu>>

Cloud Operational Excellence

Phát triển, quản lý và tối ưu hóa chiến lược đám mây, quản trị và thực tiễn tốt nhất

Tìm hiểu>>

Pin It on Pinterest