Home » Trend Micro » Trend Micro Hybrid Cloud Security » Trend Micro Cloud-Native Application Development

Trend Micro

Cloud-Native Application Development

 

Bảo mật tự động sớm trong pipeline build và trên môi trường đám mây của bạn để hiển thị đầy đủ, bảo vệ chống lại các mối đe dọa

Cloud-Native Application Development

Đáp ứng cả mục tiêu an ninh và phát triển

Lợi ích của việc phát triển ứng dụng dựa trên đám mây là vô tận, nhưng có một rủi ro lớn đó là thiếu bảo mật.

Các thực tiễn và công nghệ phát triển hiện đại như CI / CD, container và serverless, yêu cầu bảo mật ứng dụng giúp phát hiện sớm hơn, bảo vệ ngay lập tức và đảm bảo rằng các dịch vụ đám mây của bạn đáp ứng các thực tiễn tốt nhất về bảo mật, trong khi vẫn duy trì tốc độ. Cảm thấy phức tạp? Liên hệ chúng tôi để được tư vấn kỹ thuật.

Bảo mật ứng dụng dựa trên đám mây trở nên đơn giản

Trend Micro Cloud One ™ – một nền tảng dịch vụ bảo mật dành cho các nhà xây dựng đám mây, bao gồm các dịch vụ để phát triển ứng dụng dựa trên đám mây:

Workload Security

Bảo vệ thời gian chạy (run time) cho khối lượng công việc (ảo, vật lý, đám mây và container).

Tìm hiểu >>

Network Security

Bảo mật IPS lớp mạng đám mây.

 

Tìm hiểu >>

Container Security

Quét image trong Pipeline của banh.

Tìm hiểu >>

File Storage Security

Bảo mật cho các tệp trên cloud & các dịch vụ lưu trữ đối tượng.

Tìm hiểu >>

Application Security

Bảo mật cho các chức năng, API và ứng dụng không có máy chủ.

Tìm hiểu >>

Conformity

Đảm bảo tính liên tục và khả năng hiển thị trên đám mây của bạn.

Tìm hiểu >>

Build Secure.
Ship Fast.
Run Anywhere.

  • Đơn giản hóa bảo mật ứng dụng dựa trên đám mây (cloud-native) của bạn với quét image pipeline, container registry  và quét lưu trữ tệp (Amazon S3), cũng như runtime container, serverless và bảo vệ ứng dụng web.
  • Đảm bảo khối lượng công việc đám mây lai (hybrid) và môi trường container  của bạn được bảo mật với sự bảo vệ hoàn toàn ở mọi lớp: hệ điều hành máy chủ, Kubernetes®, runtime container và các ứng dụng bên trong.
  • Bảo mật vào các quy trình DevOps của bạn thông qua API để cải thiện chu kỳ phát triển và giảm các điểm tiếp xúc và rủi ro của con người.
  • Xây dựng và chạy các ứng dụng theo cách của bạn, với các điều khiển bảo mật hoạt động trên các luồng mã hiện tại hoặc hiện đại, chuỗi công cụ phát triển và các yêu cầu đa nền tảng.

Bảo vệ nhiều lớp – từ thiết kế đến thời gian chạy

Có được bảo mật khối lượng công việc (workload) hàng đầu thế giới cho cá container, ứng dụng và máy chủ lưu trữ của bạn, với lớp bảo vệ chống lại các lỗ hổng, phần mềm độc hại và vi phạm tuân thủ, qua các pipeline phân phối liên tục của bạn.

RUNTIME PROTECTION

Network Security : hệ thống phát hiện xâm nhập / hệ thống ngăn chặn xâm nhập (IDS / IPS) và tường lửa.

System Security : kiểm soát ứng dụng, giám sát toàn vẹn tệp nâng cao và kiểm tra nhật ký (log).

Công nghệ Machine Learning cho chống phần mềm độc hại, phân tích hành vi, bảo vệ ransomware và điểm danh tiếng web.

Security Automation : bao gồm webhooks và bộ API toàn diện được ghi lại để bảo vệ thời gian chạy (runtime).

HOST OS PROTECTION

Tất cả các container đang chạy đều chia sẻ cùng một kernel, điều quan trọng là phải bảo vệ chống lại các lỗ hổng và các cuộc tấn công vào lớp máy chủ.

CONTAINER PROTECTION

Bảng điều khiển lệnh và khả năng hiển thị bảng điều khiển của các container được triển khai, nhật ký sự kiện (event log) và thông báo cho các yêu cầu bảo mật và tuân thủ.

Bảo vệ nâng cao cho nền tảng Kubernetes và Docker® của bạn.

Tối ưu hóa kiểm tra tất cả lưu lượng container.

GIẢI PHÁP LIÊN QUAN

Cloud Migration

Di chuyển và mở rộng trong đám mây

Tìm hiểu>>

Cloud Operational Excellence

Phát triển, quản lý và tối ưu hóa chiến lược đám mây, quản trị và thực tiễn tốt nhất

Tìm hiểu>>

Pin It on Pinterest