Tag

Wireless Conferencing

ClickShare là gì?

ClickShare là gì?

ClickShare là Wireless Presentation System do Barco sản xuất cho phép bạn chia sẻ nội dung trên máy tính xách tay hoặc...