Home » Solarwinds » Solarwinds Orion

Solarwinds Orion Platform

Cho dù bạn sử dụng một sản phẩm hay toàn bộ bộ các sản phẩm Solarwinds, Nền tảng Orion® sẽ giúp bạn quản lý CNTT dễ dàng.

Một nhà cung cấp. Một nền tảng. Một ô quản lý duy nhất.

Các tổ chức thuộc mọi quy mô có môi trường CNTT phức tạp khiến việc quản lý CNTT trở nên khó khăn.

Chúng tôi thiết kế các sản phẩm của mình trở nên mạnh mẽ và dễ sử dụng, và nhiều sản phẩm được xây dựng trên nền tảng công nghệ chung, SolarWinds® Orion Platform, cho phép bạn triển khai các sản phẩm của Solarwinds một cách riêng lẻ và phát triển khi cần. Khả năng mở rộng cao, dữ liệu hiệu suất hệ thống và mạng tích hợp được kết hợp từ nhiều phần của các phân khúc công nghệ để cung cấp một trải nghiệm và thống nhất về ứng dụng, tập trung vào ứng dụng.

Tạo ra sự khác biệt với:

 • Giám sát và quản lý tập trung toàn bộ CNTT của bạn, từ cơ sở hạ tầng đến ứng dụng.
 • Kiến trúc có thể mở rộng vượt qua các môi trường CNTT vật lý, ảo hóa và đám mây.
 • Khả năng triển khai tại chỗ (on-premise), trong môi trường ảo hóa và trong Microsoft Azure.
 • Trải nghiệm đơn giản, an toàn và tích hợp.

Hỗ trợ toàn diện IT của bạn

Theo dõi và tương quan dữ liệu trên toàn bộ CNTT để giúp bạn dễ dàng đáp ứng các thỏa thuận cấp độ dịch vụ .

-> Tham khảo ebook

Khả năng mở rộng để đưa bạn đến nơi bạn cần phát triển

Solarwinds Orion Platform cung cấp một kiến trúc duy nhất mở rộng quy mô để quản lý các môi trường CNTT phân tán và phức tạp nhất về mặt địa lý.

Các engine có khả năng mở rộng của SolarWinds được thiết kế để cung cấp giám sát và quản lý cho các cơ sở hạ tầng cấp doanh nghiệp lớn. Thêm vào đó polling engine cho phép bạn mở rộng tới 400.000 thành phần trên một phiên bản Orion Platform trong khi các máy chủ web bổ sung sẽ chia tỷ lệ số lượng người dùng được hỗ trợ. Với Bảng điều khiển hoạt động doanh nghiệp (EOC), bạn có thể tập trung hóa và đơn giản hóa việc quản lý dữ liệu của nhiều trường hợp trong một chế độ xem hợp nhất.

Khả năng triển khai linh hoạt

Solarwinds Orion Platform được thiết kế để dễ dàng triển khai trên các máy chủ vật lý hoặc ảo. Khách hàng cũng có thể triển khai Nền tảng Orion và bất kỳ mô-đun nào trên Microsoft Azure thông qua Azure Marketplace và chọn Microsoft SQL Server hoặc Azure SQL Database (dịch vụ cơ sở dữ liệu Microsoft PaaS) làm Cơ sở dữ liệu Orion.

Trải nghiệm tích hợp, cho bạn cái nhìn CNTT 

Một nền tảng từ một nhà cung cấp, với một khung điều khiển duy nhất, mang lại khả năng hiển thị trung tâm và kiểm soát thông qua trải nghiệm tích hợp chặt chẽ.

CÁC SẢN PHẨM PHỔ BIẾN CỦA SOLARWINDS

Availability & Performance

phần mềm Network Performance Monitor

Giám sát hiệu suất mạng

Giảm sự cố mạng và cải thiện hiệu suất với phần mềm giám sát mạng tiên tiến.

application & infrastructure

Server & Aplication monitor

 • Khả năng biểu hiện chi tiết hiệu năng của các ứng dụng thương mại hoặc tuỳ chỉnh.
 • Khả năng theo dõi Private, Public và Hybrid Cloud.

 

Database performance

Database Performance Analyzer

 • Chẩn đoán và tối ưu Database
 • Hỗ trợ nhiều nhà cung cấp trên nhiều môi trường khác nhau như vật lý, ảo hoá và cloud.

 

Hyber-V & VMware troubleshooting

Virtualization Manager

 • Xác định và khắc phục các lỗi của môi trường ảo hoá Hyber-V, VMware & vShere.
 • Khả năng kiểm soát và sắp xếp cho môi trường ảo hoá.

 

Bandwidth & traffic patterns

Network Bandwith Analyzer Pack

 • Khả năng điều chỉnh các báo cáo lưu lượng mạng.
 • Hỗ trợ đa luồng, đa nhà cung cấp.

Storage Performance Capacity

Storage Resource Monitor

 • Tập trung báo cáo thông tin lưu trữ từ các nhà cung cấp & thiết bị.
 • Xác định chuẩn xác nơi lưu trữ bị thắt nút.

 

Configuration & change management

Network Configuration Manager

 • Khả năng cấu hình & thay đổi mạng từ nhiều nhà cung cấp khác nhau.
 • Thông báo sự thay đổi cấu hình mạng theo thời gian thực.

Security compliance

Security Event Manager

 • Đơn giản các file log và giúp bạn xác định nhanh chóng các vấn đề bảo mật.
 • Khả năng thiết lập các ngoại lệ cùng báo cáo mạnh mẽ giúp bạn đáp ứng các yêu cầu khắc khe nhất.