Home » Solarwinds » Phần Mềm Quản Trị Mạng » Network Bandwidth Analyzer Pack

PHẦN MỀM Network Bandwidth Analyzer Pack

Phân tích băng thông mạng toàn diện và giám sát hiệu suất

Các tính năng chính

  • Phát hiện, chẩn đoán và giải quyết các vấn đề về hiệu suất mạng.
  • Theo dõi thời gian phản hồi, tính khả dụng và thời gian hoạt động của bộ định tuyến, bộ chuyển mạch và các thiết bị hỗ trợ SNMP khác.
  • Giám sát và phân tích hiệu suất băng thông mạng và các mẫu lưu lượng.
  • Tìm các băng thông trên mạng và xem ứng dụng nào đang sử dụng nhiều băng thông nhất.
  • Xem phân tích hop-by-hop trực quan cho các thiết bị dọc theo đường phân phối với NetPath.
  • Enterprise Command Center.

TÍNH NĂNG PHẦN MỀM Network Bandwidth Analyzer Pack có gì?

Network Performance MonitorNetFlow Traffic AnalyzerNetwork Bandwidth Analyzer Pack
(Includes: NPM, NTA)
Multi-vendor network monitoring
NBAR2 advanced application recognition
Critical path visualization with NetPath™
Intelligent alerts
Network Insight
Wireless network monitoring and management
Network performance baselines
PerfStack™ cross-stack network data correlation
Bandwidth monitoring
Network traffic analysis
WLC traffic monitoring
CBQoS policy optimization
Customizable network traffic reports
Flexible Deployment Options

Tính năng Giám Sát Hiệu Năng Mạng trong Network Bandwidth Analyzer Pack

Giám sát lỗi toàn diện và quản lý hiệu suất cho mạng

Giảm sự cố mạng và nhanh chóng phát hiện, chẩn đoán và giải quyết các vấn đề về hiệu suất mạng của nhiều nhà cung cấp với phần mềm giám sát mạng dễ sử dụng với giả cả cạnh tranh nhất thị trường.

Phân tích chi tiết các ứng dụng và dịch vụ của Cloud hoặc on-primise

Giám sát chi tiết các ứng dụng và dịch vụ của Cloud hoặc on-primise với phân tích đường dẫn mạng NetPath. Bạn có thể thấy các thay đổi trên đường dẫn, xác định các sự cố của nhà cung cấp dịch vụ và sử dụng các chế độ xem lịch sử để xem lại đường dẫn trước khi xảy ra sự cố.

Tính năng cảnh báo tiên tiến

Giảm các cảnh báo mạng không cần thiết. Tạo thông báo dựa trên các điều kiện kích hoạt lồng đơn giản hoặc phức tạp, tạo các phụ thuộc phân cấp mẹ/con được xác định cung như xây dựng cấu trúc liên kết mạng.

PerfStack ™ tương quan dữ liệu mạng chồng chéo.

Tăng tốc xác định nguyên nhân gốc bằng cách kéo và thả các số liệu hiệu suất mạng trên dòng thời gian chung để tương quan trực quan ngay lập tức trên tất cả dữ liệu mạng của bạn.

Tính năng Phân tích lưu lượng NetFlow trong Network Bandwidth Analyzer Pack

Giám sát việc sử dụng băng thông theo ứng dụng, giao thức và nhóm địa chỉ IP.

Xem cả hai bản ghi lưu lượng IPv4 và IPv6. Giám sát dữ liệu luồng của Cisco NetFlow, Juniper J-Flow, sFlow, Huawei NetStream và IPFIX xác định các ứng dụng và giao thức tiêu tốn nhiều băng thông nhất.

Phân tích các mẫu lưu lượng mạng qua nhiều tháng, ngày hoặc phút bằng cách đi sâu vào bất kỳ thành phần mạng nào.

NetFlow Traffic Analyzer thu thập dữ liệu lưu lượng, tương quan nó thành một định dạng có thể sử dụng và trình bày nó cho người dùng trong giao diện dựa trên web để theo dõi lưu lượng mạng.

Được cảnh báo nếu lưu lượng ứng dụng đột ngột tăng, giảm hoặc biến mất hoàn toàn.

Có thể nhanh chóng hành động nếu có một thay đổi bất thường trong lưu lượng ứng dụng. Bạn cũng có thể đặt thông báo để được thông báo nếu thiết bị dừng gửi dữ liệu luồng, do đó bạn có thể khắc phục sự cố một cách hiệu quả.

PerfStack ™ tương quan dữ liệu mạng chồng chéo.

Tăng tốc xác định nguyên nhân gốc bằng cách kéo và thả các số liệu hiệu suất mạng trên dòng thời gian chung để tương quan trực quan ngay lập tức trên tất cả dữ liệu mạng và phân tích NetFlow của bạn.